Реферат «Перспективи розвитку бухгалтерського обліку», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.08.2013 18:06 · від Виктория · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Розвиток обліку в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів 5 2.Стратегічний облік як перспективний напрям розвитку бухгалтерського обліку 10 3.Перспективи розвитку аутсорсингу в Україні 15 Висновок 21 Список використаної літератури 23

Висновок

Україна не може економічно розвиватись, не зайнявши відповідної ніші у європейському економічному просторі, наприклад, як торговий партнер, що потребує, зокрема, реформування бухгалтерського обліку і звітності у виробництві та всіх без винятку сферах економічного життя держави. Йдеться про запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – МСБО. Водночас запровадження нових стандартів повинно враховувати особливості національної економіки, економічні інтереси держави в цілому. Використання світового досвіду для розбудови національної облікової системи не означає безпосереднього введення міжнародних стандартів у практику вітчизняних підприємств. Використання міжнародних стандартів в Україні повинно полягати насамперед в активному застосуванні їх у розробленні концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці, що повинно забезпечити загальну зіставність бухгалтерської інформації, яка формується українськими та західними компаніями.
Таким чином, визначено поняття «стратегічний облік» як зорієнтовану на довгострокову перспективу облікову систему, яка ґрунтуючись на даних фінансового й управлінського обліку та ураховуючи вплив факторів мікро- та макросередовища підприємства, здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту. В свою чергу, мету його ведення на підприємстві визначено як забезпечення безперебійного збору, обробки, аналізу та надання відповідним користувачам даних, які допоможуть об'єктивно оцінити ефективність діяльності підприємства та забезпечать підтримку прийняття обґрунтованих стратегічних управлінських рішень. Також, обґрунтовано доцільність виділення координування у якості окремого завдання стратегічного обліку, а перелік функцій останнього запропоновано доповнити такими позиціями як: організація раціонального обміну зібраної для стратегічних цілей інформації між відповідними працівниками і підрозділами підприємства; систематизація, групування, зведення даних з метою одержання підсумкової інформації як про фінансово-господарські операції підприємства, так і про показники впливу на нього мікро- та макросередовища. Крім того, автором уточнено основні засади дії системи стратегічного обліку шляхом виділення таких принципів, як неперервність, своєчасність, зрозумілість та економічність. Запровадження результатів проведеного дослідження в облікову практику вітчизняних підприємств дозволить використовувати весь інформаційний масив даних, що продукується системою бухгалтерського обліку для прийняття обґрунтованих стратегічних управлінських рішень.
На даний момент очевидним є той факт, що бухгалтерський аутсорсинг є галуззю, що розвивається в Україні. Тим не менше, стійкий попит вже формується. Передусім, за рахунок компаній малого бізнесу, які нараховують у штаті кілька чоловік, підприємств, які не мають постійного офісу, з невеликим документообігом, а також холдингів. Крім того, актуальність послуг спеціалізованих бухгалтерів зростає у зв'язку з популярною та доволі необхідною для залучення стратегічних інвесторів відмовою від тіньової бухгалтерії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?