Курсова робота «Розробка інтелектуальної системи оцінювання фінансового стану підприємств», 2013 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 17.06.2013 10:58 · від urban2009 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади аналізу та моделювання діяльності компанії 7.1.1. Методи та моделі діагностування фінансового стану суб’єктів господарювання 7.1.2. Методологічні положення щодо аналізу та моделювання діяльності компанії на основі нечіткої логіки 14. Розділ 2. Математичні моделі оцінювання фінансового стану компанії на основі теорії нечіткої логіки 22.2.1. Модель діагностування банкрутства компанії на нечіткій логіці 22.2.2. Ієрархічна багаторівнева модель аналізу фінансового стану страхової компанії 34. Розділ 3. Експерементальні дослідження економіко-математичних моделей оцінювання фінансового стану компанії 47.3.1. Інформаційне забезпечення процесу нечіткого моделювання фінансового стану страхової компанії 47.3.2. Порівняльний аналіз ефективності моделювання фінансового стану страхових компаній із застосуванням класичних та нечітких моделей 58. Висновки 68 Список використаних джерел 71 Додатки 74

Висновок

В результаті проведених досліджень за темою курсової роботи «Розробка інтелектуальної системи оцінювання фінансового стану підприємств», можемо зробити наступні висновки:
В розділі 1: Досліджено основні аспекти фінансової діяльності страхової компанії. Проаналізовано основні фінансово-економічні показники діяльності страхових компаній, які можуть бути використані для комплексного аналізу фінансового стану і результатів діяльності страховика.
Проведено аналіз методологічних принципів, що використовуються при дослідженні проблем діагностики банкрутства підприємств. Обґрунтована необхідність подальшого вдосконалення теоретико-методологічних та інструментальних основ в цьому напрямі, що зводиться до побудови системи реагування, яка найбільшою мірою відповідала б вимогам конкретної ситуації, чим і аргументований вибір в якості методологічної бази для такого механізму інструментарію нечіткої логіки.
Викладено базові положення теорії нечітких множин та нечіткої логіки, розкрито принципи конструювання функцій належності, нечітких баз знань та на їх основі формування систем нечітких логічних рівнянь, що дозволяють отримати нечіткий логічний висновок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення