Курсова робота «Історичні етапи розвитку фінансової науки», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 05.06.2013 22:31 · від Sweet-Dream · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Фінансова наука як окрема галузь наукового знання 5 1.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та Її роль у суспільстві 5 1.2. Сутність та структура фінансової науки 9 1.3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки 14 2. Еволюційні етапи розвитку фінансової науки 20 2.1. Розвиток фінансової науки у XV-XIX ст 21 2.2. Світова фінансова наука у XX ст 25 3. Розвиток фінансової науки у сучасний період 29 3.1. Теоретична база сучасної фінансової науки 29 3.2. Проблеми та перспективи розвитку фінансової науки в умовах глобалізації 31 Висновок 39 Список використаних джерел 42

Висновок

Фінансова наука як соціальне явище досить молода. Вона виникла у середині XV століття, тобто тоді, коли досягли повного розвитку товарно-грошові відносини й уможливилося створення фондів грошових
засобів насамперед для задоволення різноманітних потреб держави. Фінансова наука — суспільно-економічна наука, що вивчає сукупність фінансових явищ, пов'язаних з розподілом і перерозподілом ВВП. Це потребує використання певного методологічного підходу. Одним з найважливіших завдань фінансової науки є теоретичне обґрунтування моделі розподільчих процесів, яка дала б можливість гармонізувати інтереси всіх суб'єктів фінансових відносин.
Сьогодні фінансова наука є рушійною силою у розвитку фінансових відносин. З її допомогою моделюються фінансові стосунки національного і міжнародного масштабу, приймаються доленосні політичні та економічні рішення.
Особливість фінансової науки — її теоретико-прикладний характер. Вона покликана формулювати теоретичні концепції і моделі фінансів, обґрунтовувати відповідні фінансові явища, обслуговувати практичні потреби регулювання суспільних відносин, сприяти удосконаленню фінансового законодавства і фінансової практики. Тому фінансові наукові знання відрізняються конкретністю, точністю, виражаються у логічно пов'язаних, формалізованих поняттях, категоріях, наукових конструкціях.
Значний внесок у розвиток фінансової науки зробили такі вчені:
Ж.Боден, Т. Гоббс, Д. Локка, Л. фон Секендорф, А. Сміт, Ф. Кене, А. Тюрго, О. Мірабо, К. Маркс і, Ф. Енгельс.Таккож внесок зробили і українські вчені:Тимофій Степанов, Микола Бунге, Іван Вернадський.М. Бунгер.
Світова фінансова наука у XX ст. розвивалася за двома напрямами: класичним і неокласичним. Прихильниками класичного напрямку були:
В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.С. Мілль. Прихильниками неокласичного напрямку були: Л. Вальрас, Ф. Візер, І. Джевонс, А. Маршалл, К. Менгер, В. Парето, П. Самуельсон, М. Фрідмен.
Сучасна фінансова наука, маючи міцну теоретичну базу, вирішує дуже складні питання суспільного життя. Розширилась сфера досліджень, ускладнилися завдання науки.
Посилюються морально-етичні аспекти фінансової науки, які набувають глибшого змісту. Одночасно фінансова наука стає проміжним і дуже важливим інструментом впливу на економіку і політику, на співвідношення між центром, регіонами і місцевим самоврядуванням.

Центральне місце в наукових дослідженнях сучасних фінансистів посідають ідеї спрямування та використання фінансів для досягнення суспільного блага, яке повинно забезпечуватися за допомогою демократичних інститутів держави та політичної волі правлячих еліт. Обов'язковою умовою для цього є розвиток приватного підприємництва та ефективних державних структур, шо мають у своєму розпорядженні достатній фінансовий потенціал.
Характерною рисою сучасної фінансової науки в світі є насамперед плюралізм поглядів при єдиних методологічних підходах до аналізу явищ суспільного життя. Плюралізм є гарантією знаходження найраціональніших рішень.
Для сучасної фінансової науки характерно те, що вона не має ідеологічних уподобань. Йдеться про ідеалізм, матеріалізм, метафізику тощо. Основу нинішніх наукових досліджень становить глибокий аналіз сучасності, який повинен визначити недоліки системи і збудувати її з урахуванням інтересів більшості у суспільстві, тобто з огляду на вимоги теорії суспільного добробуту.
Отже, фінансова наука повинна бути впорядкованим процесом одержання знань.Слід зазначити, що в фінансовій науці є багато не розв'язаних проблем. Це передусім пов'язано з тим, що економічне життя з часом змінюється, відповідно змінюються взаємозв'язки і сфери активного впливу фінансів на економіку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?