Курсова робота «Факторинг як засіб фінансування підприємств», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 02.06.2013 09:30 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Сутність факторингових операцій.5 2. Аналіз і проведення факторингових операцій в Україні.15 3. Перспективи розвитку проведення факторингових операцій Україні.23 Висновки.29 Список використаної літератури

Висновок

Аналіз нормативно-правового поля України в галузі факторингу виявив значну кількість суперечностей і відсутність однозначного трактування в законодавстві сутності факторингової діяльності. У зв’язку з цим користувачі таких послуг піддаються значним юридичним ризикам, пов’язаним із контролем грошових потоків по рахунках та нерівністю сторін у договорах про надання факторингових послуг.
Разом з тим, факторинг надає його користувачам вагомі переваги, пов’язані з управлінням дебіторською заборгованістю та контролем грошових потоків підприємства – клієнта факторингової компанії. У роботі було встановлено ряд переваг факторингу, які головним чином проявляються у гнучкості та зручності для клієнта, а також у відсутності жорстких договірних рамок.
Ринок факторингу України є досить молодим і перебуває на стадії формування. Із зареєстрованих в реєстрі Держфінпослуг дев’яносто дев’яти факторингових компаній фактично здійснюють діяльність лише близько четвертої частини. У зв’язку з тим, що характерною рисою для факторингу є те, що фінансування є без заставним та необмеженим по часу дії договору, проведення таких операцій спричинило масові невиплати боргів. Через це збільшення обсягів фінансування залишалось довгий час проблематичним через нестійкий фінансовий стан факторів. На сьогодні у виграшному положенні перебувають ті факторингові компанії, які розпочали активну діяльність на ринку з 2009 року (після піку світової фінансової кризи), оскільки вони не мають значних обсягів проблемної заборгованості та можуть активно розвиватися, надаючи затребувані фінансові послуги.
На офіційному сайті регулятора ринку – Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг – статистична інформація по ринку факторингу на момент написання курсової роботи була актуалізована станом на 9 кв. 2011 р. Аналіз статистики ринку показав, що активність фінансових компаній на ринку факторингових послуг України, починаючи з 2 кв. 2010 р. має тенденцію до зростання. Так у 2 кв. 2010 р. обсяг укладених договорів складав 1091, а у 3кв. 2011 р. цей показник став рекордним за досліджуваний період і сягнув 3528 договорів. При цьому фінансування здійснювалося в основному (63%) за рахунок власних коштів, на майже 23% - за рахунок позикових коштів юридичних осіб, та на 12% - за рахунок коштів банків. Щодо ж структури факторингових послуг за основними галузями, то їх зміна по різним рокам пов'язана з переорієнтацією напрямків виробництва та надання послуг населенню.
Попри свою простоту і привабливість факторинг на сьогоднішній день не набув значної популярності в Україні. Причиною тому є ряд негативних факторів, серед яких чільне місце посідає нестабільність вітчизняного законодавства. Українським банкам слід приділяти більше уваги розвитку факторингу. Адже надання нетрадиційних банківських послуг має чимало переваг для всіх сторін угоди і заслуговує на розвиток у майбутньому. Здійснення таких операцій сприятиме зростанню обсягу інвестицій, швидшому обігу коштів і ефективнішому їх використанню, дасть змогу банкам збільшити прибутки і диверсифікувати ризики. Але першочерговим завданням є створення сприятливого середовища для діяльності банків у цій сфері. Насамперед це стосується створення досконалої законодавчої бази, ефективної податкової політики і державного впливу, спрямованого на підтримку стабільності банківської системи і розвиток економіки України.
Без сумніву, активізація ринку факторингових операцій не є джерелом вирішення всіх питань економічного зростання. Проте це реальне джерело для поповнення обігового капіталу фінансового сектору, що однозначно сприятиме розвиткові бізнес-процесів у посткризовий період.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали