Курсова робота «Розвиток інтеграційних процесів в країнах Латинської Америки», 2011 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 01.06.2013 14:53 · від vik_sy · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції 5 1.1. Економічний зміст міжнародної економічної інтеграції 5 1.2. Передумови та цілі економічної інтеграції 9 1.3. Ефекти міжнародної економічної інтеграції 12 Розділ 2. Характеристика інтеграційних об’єднань в латинській америці 16 2.1. Економічна діяльність регіональних угруповань Латинської Америки 16 2.2. Економічна інтеграція країн групи Ріо 19 2.3. Регіональні торгівельні блоки Латинської Америки 21 Розділ 3. Перспективи економічної інтеграції в латинській америці 28 3.1. Інтеграційні процеси на сучасному етапі 28 3.2. Аналіз перспектив економічної інтеграції в Латинському регіоні 31 Висновки 33 Список використаних джерел 36 Додатки 39

Висновок

На основі проведеного у курсовій роботі дослідження можна зробити наступні висновки.
Інтеграція – це об'єднання економічних суб'єктів, поглиблення їхньої взаємодії, розвиток зв'язків між ними. Економічна інтеграція здійснюється на рівні національних господарств, і між підприємствами, фірмами, компаніями, корпораціями.
Міжнародна економічна інтеграція – сучасна форма інтернаціоналізації виробництва, при якій відбувається взаємне пристосування, переплетення і об’єднання національних господарств різних країн. Інтеграція означає в цьому випадку встановлення більш глибоких, сталих та інтенсивних зв’язків між національними економіками”.
В широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів в кожній з національних економік. В такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядалася як вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин. Як процес, інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб'єктами представниками різних держав.
Основними цілями економічної інтеграції як якісно нового і більш складного етапу інтернаціоналізації господарських зв’язків є більш тісне співробітництво і взаємопроникнення окремих національних господарств, забезпечення умов концентрації господарства і переплетення капіталів, проведення узгодженої міждержавної економічної політики.
Інтеграційні процеси в Латинській Америці почала активно розвиватися в 50-60 роки 20 ст. У 50-і роки в Латинській Америці виникла теорія “периферійної економіки". Розділ цієї школи доводив, що відстала економіка експлуатується промислово розвиненими країнами через механізм цін. Звідси витікає найважливіший аспект політики країн, що розвиваються – індустріалізація, при цьому індустріалізація повинна проводитись, насамперед, в галузях, здатних замінити імпорт.
Сьогодні існують декілька великих регіональних угрупувань в Латинській Америці:
• Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ).
• Карибське співтовариство (КАРІКОМ).
• Центральноамериканський спільний ринок
• Латиноамериканська економічна система (ЛАЕС).
• МЕРКОСУР (інтеграція країн південного конусу).
Серед всіх угрупувань можна виділити 4 групи:
• класичні торгові союзи, наприклад, КАРІКОМ;
• багатонаціональні промислово-координаційні і консультаційні організації (основна увага приділяється виробничій інтеграції, розробці спільних скоординованих планів розвитку енергетики, нафтовидобувній промисловості, станкобудуванню), наприклад, ЛАЕС;
• об'єднання, які спільними зусиллями розробляють окремі проекти, наприклад Лаплатська група, що займається питаннями економіки і екології басейну рік Ла-Плата, переходить до комплексних програм.
Перспективи економічної інтеграції в Латинській Америці, на думку експертів, вимальовуються в залежності від двох сценаріїв розвитку, які умовно можна об'єднати у дві групи: "еволюційні" і "революційні".
Еволюційні сценарії будуються на припущенні, що США залишаться безроздільно домінуючою державою в Західній півкулі, і традиційні розміщення сил і економічні відносини не зазнають змін.
Революційні сценарій пов'язані із припущеннями про зростаючу роль тих або інших ідеологічних інновацій, а також про ослаблення США внаслідок внутрішніх процесів.
Підсумовуючи, варто наголосити, що найсильнішими економічними інтеґраційними об’єднаннями Латинської Америки є МЕРКОСУР та Андське співтовариство націй. Головною особливістю АСН є створення інституціональної структури з наднаціональними функціями за моделлю ЄС, тоді як МЕРКОСУР відрізняється децентралізованою організаційною структурою, в основу якої покладений принцип консенсусу. Обсяг внутрішньозональної торгівлі Латинської Америки, що певною мірою визначає ступінь інтеграції того або іншого блоку, є значно нижчим від європейських або азійських.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення