Курсова робота «Міжбюджетні відносини», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 01.06.2013 13:20 · від Надія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування міжбюджетних відносин в україні 5 1.1. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин в україні 5 1.2. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин 16 Розділ 2. Міжбюджетні відносини на сучасному етапі розвитку економіки україни 23 2.1. Аналіз сучасного стану міжбюджетних відносин в україні 23 2.2. Проблеми міжбюджетних відносин в україні 30 Розділ 3. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в україні 36 3.1. Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин 36 3.2. Способи вирішення проблем міжбюджетних відносин в україні 39 Висновок 44 Список використаних джерел 46

Висновок

Отже ми можемо зробити висновок, що міжбюджетні відносини є досить складним явищем, яке можна охарактеризувати в розрізі правових, економічних та політичних аспектів. Однією з важливих функцій міжбюджетних відносин є виконання ними ролі провідника державної стратегії в регіонах країни та налагодження зворотного зв'язку щодо ефективності запровадження цієї стратегії.
Українська система міжбюджетних відносин пройшла два етапи свого розвитку. Перший етап (з 1992 по 2001 рік) характеризувався домінуванням суб’єктивного підходу в розподілі доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи. Початком другого етапу і вирішальним етапом розвитку міжбюджетних відносин стало прийняття Верховною Радою 21 червня 2001 року Бюджетного кодексу.
Регулювання міжбюджетних відносин слід розглядати як процес і сукупність заходів впливу, пов’язаних з перерозподілом коштів між ланками всередині бюджетної системи. Визначивши різницю між цими двома поняттями, треба визначити зв’язок між ними. Такий зв’язок зображений на (рис. 1.1). Бюджетне регулювання реалізується через взаємозв’язки сфери державних фінансів, зокрема бюджетної її ланки з іншими сферами фінансової системи держави. Прикладом таких взаємозв’язків є вилучення частини доходів суб’єктів господарювання і населення у вигляді податків та інших обов’язкових платежів, надання субсидій підприємствам та населенню, випуск облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики тощо.
Недосконалість системи бюджетного регулювання ми можемо помітити за даними про міжбюджетні відносини Державного бюджету країни і місцевих бюджетів, за 2002-2009 роки (див. табл. 2.1). Частка дотаційних місцевих бюджетів за цей період зросла з 87 до 94,6 %, а частка міжбюджетних трансфертів за цей період зменшилась з 6,47 до 2,3 %. Це свідчить про значно більші темпи приросту доходів державного бюджету в порівняні з темпами приросту доходів місцевих бюджетів. Таким чином це сприяло зростанню рівня централізації бюджетних коштів у Державному бюджеті України. Представлені дані говорять про те, що органи влади на місцях позбавлені бюджетно-податкової автономії. Хоч і міжбюджетні відносини визначаються децентралізованою моделлю, але все ж таки на практиці ми помічаємо зовсім протилежну ситуацію.
Негативних сторін регулювання міжбюджетних відносин в Україні є не мало. До основних ми можемо віднести наступні: невідповідність між зобов’язаннями за видатками місцевих бюджетів та джерелами фінансування; нерівномірне співвідношення «дотація-субвенція» у структурі трансфертів, переважаюча частка дотацій та субвенцій на соціальний захист; нормативна неврегульованість забезпечення видатків на соціальні потреби; диспропорції співвідношення обсягів першого і другого кошика доходів місцевих бюджетів; неефективна децентралізація бюджетної системи.
Вирішення наведених проблем та фундаментом регіонального розвитку є самостійність регіонів у визначенні найперспективніших цілей, фінансування яких забезпечується за рахунок власних джерел.
Також потрібно зрозуміти, що ми не можемо покладатись на досвід інших країн у цій сфері, так як вони мають свої особливості розвитку і також не є досконалими. Ми можемо запозичити лише певні аспекти, а не всю систему.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення