Курсова робота «Інформаційно-аналітичне забезпечення регіональних проблем як напрямок діяльності інформаційної установи»

З предмету Документознавство, діловодство · додано 31.05.2013 16:24 · від Іванна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1.Інформаційно-аналітичне забезпечення та його особливості. 1.1. Загальна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення.7 1.2. Сутність поняття "регіональні проблеми". Їх характеристика.13 Розділ 2. Бібліотеки як інформаційні установи по інформаційно-аналітичному забезпеченню регіональних проблем. 2.1. Загальна характеристика бібліотек як інформаційних установ.17 2.2. Роль та місце РДОБ в інформаційно-аналітичному забезпеченні проблем регіону та шляхи їх вдосконалення.22 Висновки.28 Список використаної літератури та неопублікованих документів.31

Висновок

Ключовою ланкою в ринковій економіці є інформованість керівного й адміністративно-управлінського апарату, збільшення інтелектуального продукту, виробленого суспільством. Інформація є продуктом творчих сил людства, і вміле її використання сприяє науково-технічному прогресу. Тому можна сказати, що жодне зважене рішення чи в політиці, економіці чи в комерційній сфері, не може прийматися без належного інформаційного забезпечення. У сучасних умовах основу інформаційної інфраструктури становлять інформаційні технології, ефективність функціонування яких визначає результативність вирішення поточних завдань на всіх рівнях управління. Упровадження спеціалізованого програмного забезпечення спричинює зміни в технології управління, що пов’язане з процедурою обґрунтування і прийняття рішень та організаційними засадами їхньої реалізації.
Політичні та соціально-економічні перетворення у нашій державі, що відбулися наприкінці ХХ сторіччя, створили принципово нові умови для розвитку бібліотек. Виконуючи традиційні просвітницькі функції, накопичуючи знання і зберігаючи культурне надбання, бібліотеки перетворюються в інформаційні центри, що надають доступ громадянам до національних та світових інформаційних мереж і баз даних. Трансформація діяльності бібліотек, еволюція їхньої соціальної ролі спричинили збагачення і розширення функцій цих закладів. На тлі посилення децентралізації і регіоналізації всіх сфер соціального життя, у тому числі засобів масової інформації, книговидання та книгорозповсюдження, бібліотеки залишилися саме тими сталими соціальними інститутами, які взяли на себе значну частку відповідальності за забезпечення інформаційної та культурної єдності регіонів України. Сучасне інформаційно-бібліотечне виробництво основується на посиленні аналітичного компонента в обробці інформації, компонуванні окремих даних і наданні інформаційних послуг, які базуються на когнітивних підходах. Це викликане переходом до нової парадигми діяльності інформаційних установ, де нове інформаційне середовище потребує від співробітників бібліотеки не лише активізації дій, спрямованих на забезпечення вільної орієнтації споживачів у системі інформаційних продуктів і послуг, а й оволодіння роллю посередників у створенні нового знання, доставлянні інформації та знань, а також їхньому оцінюванні та підвищенні якості. Таким чином інформаційно-аналітичне забезпечення бібліотек, може виступати як можливий напрям розвитку когнітивної функції бібліотеки, перетворюючи останню на все більш конкурентоспроможну на ринку інформаційних продуктів і послуг. Все це надає можливість розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення як базовий елемент формування когнітивного потенціалу суспільства. У цьому процесі беруть участь не тільки бібліотеки, що формують документальну пам'ять суспільства, а й інформаційні організації, які формують інформаційні ресурси суспільства, й аналітичні структури(інтелектуальні програми, веб-сайти). Перспективи подальших досліджень інформаційно-аналітичного забезпечення бібліотек як складової нової соціально-комунікаційної реальності зумовлені, процесами інтелектуалізації суспільної діяльності, формування потреб прийняття рішень на різних рівнях суспільної організації буття людини, актуалізацією інформаційних ресурсів суспільства і підвищенням вимог до діяльності бібліотек, як елемента інформаційної інфраструктури суспільства у динамічних умовах інформаційного суспільства.
Наразі бібліотека як об’єкт соціокультурної діяльності регіону діє у традиційному і віртуальному бібліотечно-комунікативному просторі. При цьому традиційний бібліотечно-комунікативний простір включає соціокультурний обмін між бібліотекою і органами влади, громадою, релігійними конфесіями, іншими бібліотеками та закладами культури, засобами масової інформації, спонсорами, членами бібліотечної спільноти і читачами. Віртуальний простір передбачає отримання та передавання інформації, спілкування користувачів, і бібліотекарів за допомогою Інтернету. Формування регіональної галузевої системи інформаційного забезпечення регіону потребує: аналізу предметної сфери; вивчення інформаційних запитів і потреб спеціалістів та розроблення змістовного профілю предметної системи, що формується; вивчення інформаційно-документних потоків, що відповідають цим інформаційним запитам, та ін..
Сьогодні для успішної роботи інформаційних установ особливо важливо передбачити соціологічні розвідки з метою вивчення її оточення, виявлення континенту реальних та потенційних користувачів, їхніх читацьких та інформаційних потреб. Для цього необхідно зосередити увагу на створенні позитивного іміджу бібліотеки, цьому має сприяти організація цікавих, соціально вагомих та гучних масових заходів. Демократичне суспільство до якого прагне наша країна, - це суспільство інформаційне, суспільство знань. Тому роль бібліотек, що забезпечують вільний доступ до інформації всіх верств населення буде зростати і посилюватися. використання у роботі бібліотек новітніх технологій дозволяє бібліотекам виконувати різноманітні інформаційні запити, надавати відповідні послуги всім зацікавленим структурам і користувачам, починаючи з робочих питань органів місцевої влади і закінчуючи побутовими турботами пересічних громадян. Інформаційне забезпечення представників місцевої влади здійснюється відповідно до потреб керівників і провідних фахівців райдержадміністрацій, міськвиконкомів, районних, міських рад та сільських рад. На замовлення органів влади бібліотеки готують інформаційно-аналітичні довідки з питань розв’язання актуальних проблем, бібліографічні списки, оперативну інформацію про нові публікації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?