Звіт з практики «Формування прибутку та рентабельність ТОВ "Трансбуд-Компані"», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.05.2013 16:14 · від Литвиненко Марія · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Організаційно-правові характеристики діяльності тов "трансбуд-компані" 4 1.1. Загальна характеристика бази практики 4 1.2. Коротка характеристика діяльності групи компаній "Альтіс-Холдинг" на українському будівельному ринку 7 Розділ іі. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності тов "трансбуд-компані" 10 2.1. Оцінка динаміки та структури необоротних та оборотних активів підприємства 10 2.2. Характеристика основних показників персоналу та заробітної плати ТОВ "Трансбуд-Компані" 17 2.3. Аналіз показників доходів та витрат товариства 20 Розділ ііі. Індивідуальне завдання: формування прибутку та рентабельність тов "трансбуд-компані" 24 3.1. Теоретичні основи формування прибутку та розрахунку рентабельності підприємства 24 3.2. Аналіз прибутковості ТОВ "Трансбуд-Компані" 28 3.3. Резерви та шляхи підвищення ефективності діяльності товариства 31 Висновки 36 Список використаних джерел 40 Додатки 42

Висновок

Завдяки проходженню практики на ТОВ "Трансбуд-Компані" була отримана нагода на практиці застосувати набуті протягом навчання в університеті теоретичні знання та отримати практичні навики роботи реально діючого підприємства. Товариство є однією зі складових "Альтіс-Холдинг" — групи компаній, які спеціалізуються на наданні послуг генерального підряду на ринку житлового, комерційного та промислового будівництва. Основними напрямками діяльності товариства є виконання загальнобудівельних робіт та надання послуг головного підрядника за проектами, що реалізуються групою компаній.
У роботі були проаналізовані основні показники щодо економічної діяльності підприємства. Також було розглянуто фінансову звітність підприємства за 2009-2010 роки. На основі цього можна стверджувати, що підприємство володіє сучасним парком виробничого обладнання, соціальний паспорт відображає оптимальне співвідношення між різними групами працівників, проте все це відбувається на фоні несприятливих показників прибутковості та ефективності використання оборотних коштів.
У системі цілей, сформованих власниками і керівниками будь-якої комерційної організації, задача формування прибутку без сумніву займає центральне місце. У загальному випадку, діяльність організації не обов'язково прибуткова. Немає жодної компанії у світі, що не мала б у своїй історії хоча б короткочасних спадів, що виражалися б в отриманні збитків.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансбуд-Компані" протягом 2009 та 2010 років працювало зі збитками і лише в 2011 році почало знову отримувати прибутки.
Для підприємства характерним є збільшення доходу від виконання будівельних робіт товариством на 78,93% у 2010 році порівняно з 2009 та на 11,7% у 2011 порівняно з 2010 роком. Таку ж тенденцію та темпи приросту мав чистий дохід підприємства, що свідчить про незначні пропорційні зміни доходу й податку на додану вартість. Проте зростання виручки товариства протягом перших двох досліджуваних років все ж не забезпечило отримання ним прибутку. 2009 та 2010 роки характеризуються збитковістю господарської діяльності підприємства. У 2010 році порівняно з 2009 збитки зменшилися майже наполовину (з 78245 тис.грн. до 40301 тис.грн.) за рахунок збільшення виручки приблизно на 79% та зменшення адміністративних й інших витрат. 2011 рік став більш успішним для підприємства. За даний рік товариство отримало валовий прибуток у розмірі 27415 тис.грн., що забезпечило отримання ним чистого прибутку, який склав 8354 тис.грн. Отримання підприємством невеликого, порівняно з витратами підприємства, прибутку було спричинене відсутністю вирахувань з доходу (крім податку на додану вартість) та 7%-вим зниженням собівартості виконаних робіт. Нестабільна фінансова ситуація та неефективна діяльність товариства пояснюється невідповідною платоспроможністю замовників (2009-2010 рр.), пов’язаною зі збитковістю не лише підприємств будівельної галузі, а й з функціонуванням вітчизняних дебіторів в умовах світової економічної кризи.
Найбільша частка (від 58 до 78%) витрат припадає на матеріальні витрати. Загалом протягом досліджуваного періоду операційні затрати за 2009-2010 роки зросли на 70% та у 2011 році зменшилися лише на 7%, що в цілому негативно відображається на кінцевому результаті діяльності підприємства, підтримуючи показники собівартості виконаних робіт на досить високому рівні.
План з чистого прибутку (збитку) підприємство не виконувало. Отримана сума збитків у 2009 році на 58% перевищує заплановане значення, у 2010 році даний показник зменшується до 31%, що свідчить про позитивні зрушення в результатах діяльності підприємства. 2011 рік характеризується позитивним результатом функціонування товариства ― отриманням чистого прибутку в розмірі 8354 тис.грн., сума якого все ж не досягла запланованого показника і є меншою на 18%.
Рентабельність підприємства в 2011 році була невисокою (наприклад, максимальний показник спостерігався по рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації ― 7,5%, тобто на 100 грн. виконаних робіт припадало 7,5 грн. прибутку), проте, дані показники є досить високими, якщо порівнювати з рентабельністю будівельної галузі в Україні в 2011 році загалом, адже останній показник не перевищує межі рентабельності (за даними Державної Служби Статистики рівень рентабельності будівельної галузі у 2009 році становив -0,9%, у 2010 ― -1,8%, у 2011 році ― 0%).
Динаміка економічних показників господарської діяльності підприємства свідчить про наявність значної кількості серйозних проблем. Тому основними резервами підвищення прибутковості діяльності підприємства є реалізація будівельних проектів без залучення субпідрядних організацій та оптимізація операційних затрат.
Доцільним є застосування такого напрямку підвищення ефективності, як зменшення загальних витрат підприємства, шляхом виконання замовлень власними силами. Оскільки товариство доволі тривалий час функціонує на ринку будівельних робіт, то частка субпідрядних робіт є невеликою (у 2011 році вона складала 4 085 623,34 грн., що становить 1,6% від загального обсягу виконаних робіт). На прикладі будівництва одного з терміналів Міжнародного аеропорту "Львів" була визначена вартість робіт, виконаних субпідрядниками, яка становила 2 271 739 грн. із загальної суми в 77 805 513 грн. Загальна величина витрат субпідрядної організації на виконання даних робіт становила 1 181 305 грн., при цьому її прибуток становив 1 090 434 грн., оскільки вартість даних робіт за контрактом становила 2 271 739 грн. Тому, якби досліджуване підприємство виконувало відповідні роботи власними силами, то, враховуючи, що затрати були б приблизно ті ж, можливо було б зекономити суму, яка фактично була виплачена за нагальність виконання робіт ― 1 090 434 грн.
Фактично, підприємство могло б зекономити 48% витрат, які були понесені на оплату послуг субпідрядних організацій. Загальна економія в разі своєчасного виконання робіт підприємством власними силами становитиме 1 961 099 грн.
Внутрішнім джерелом зниження витрат підприємства є оптимізація операційних витрат, а точніше інших операційних затрат за рахунок зниження рівня фінансових санкцій та використання наявних активів в ході реалізації декількох об’єктів. Досвід передкризових років показує, що це дасть змогу зменшити вартість активів, які підлягають уцінці до 50% від існуючої вартості, тобто 16 млн.грн. за збереження поточних обсягів замовлень.
На основі запропонованих заходів щодо зниження витрат у 2011 році можна було б досягти їх економії на загальну величину ― 30 млн.грн. (економія від самостійного виконання робіт ― 2 млн.грн.; економія від зниження рівня активів, які підпадають під уцінку ― 16 млн.грн., та економія від нівелювання фінансових санкцій ― 12 млн.грн). Це призведе до зростання прибутку до рівня 38,3 млн.грн.
Таким чином, після зниження витрат на замовлення виконання певного виду робіт субпідрядними організаціями та зниженням інших операційних витрат, рівень рентабельності підприємства зросте та забезпечить його ефективне функціонування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення