Звіт з практики «Маркетингові дослідження, які проводяться на ТзОВ «Дайсан»», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.05.2013 16:12 · від Литвиненко Марія · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності тзов «дайсан» 4 Розділ іі. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності тзов «дайсан» 10 2.1. Оцінка динаміки та структури необоротних та оборотних активів підприємства ТзОВ «Дайсан» 10 2.2. Характеристика показників персоналу та заробітної плати ТзОВ «Дайсан» 16 2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності ТзОВ «Дайсан» 19 Розділ ііі. Індивідуальне завдання: маркетингові дослідження, які проводяться на тзов «дайсан» 23 3.1. Теоретичні основи маркетингових досліджень та їх етапи 23 3.2. Організація процесу маркетингових досліджень на ТОВ «Дайсан» 27 3.3. Пропозиції щодо вдосконалення організації проведення маркетингових досліджень на ТОВ «Дайсан» 32 Висновки 36 Список використаних джерел 38

Висновок

Внаслідок проходження виробничої практики на ТОВ «Дайсан» мною були практично реалізовані та закріпленні набуті протягом навчання на економічному факультеті знання та навички. Досліджуваним підприємством виступав один лідерів виробництва гумових ущільнювачів на ринку Вінницької області ТОВ «Дайсан».
Виробництво гумових ущільнювачів для різних віконно-дверних систем перебуває в смт. Калинівка Вінницької області. Потужна матеріально-технічна база і сучасне обладнання, а також наявність висококваліфікованого штату фахівців дозволяє підприємству виробляти продукцію, строго відповідну вітчизняним і світовим стандартам якості.
Асортимент підприємства представлений гумовими ущільнювачами для віконних і дверних конструкцій з ПВХ, гумовими ущільнювачами для дерев'яних систем, гумовими ущільнювачами для алюмінієвих систем, гумовою.
Структура необоротних активів є характерною для виробничих підприємств: найбільшу частку становлять машини та обладнання. Оновлення основних засобів відбувається доволі активно (у 2011 році ступінь оновлення становив 14%). Щодо оборотних активів, то тут найбільшу частку складають дебіторська заборгованість, виробничі запаси та незавершене виробництво.
Найбільшу частку в структурі персоналу підприємства займають працівники основної діяльності. Їх частка у 2010 році складала 59,57%, у 2011 році – 58,25%. Працівниками підприємства було відпрацьовано 210560 людино-годин у 2010 році та 230720 людино-годин у 2011 році. Дані свідчать, що відбувалось збільшення кількості відпрацьованих людино-годин на 9,57% у 2011 р. порівняно з 2010 р.
Дані здійсненого аналізу свідчать про високий рівень розвитку системи оплати праці персоналу ТзОВ «Дайсан» та покращення умов праці працівників підприємства. Керівництво підприємства достатньо активно використовує мотиваційний механізм, покращує умови праці персоналу підприємства, встановлює конкурентоспроможний на ринку рівень заробітної плати працівників ТзОВ «Дайсан». Чисельність працівників підприємства впродовж досліджуваного періоду збільшувалась, за рахунок збільшення обсягів поставки продукції та необхідності розширення штату.
У 2010 р. спостерігалося збільшення доходу від реалізації продукції (послуг) на 26,8% порівняно з 2011 р. Проте зростання виручки підприємства протягом досліджуваних періодів не забезпечило отримання ним прибутку. Тому 2010 та 2011 роки характеризуються збитковістю господарської діяльності підприємства.
В структурі витрат підприємства ТзОВ «Дайсан» найбільша частка припадає на інші операційні витрати: 50,14% (3489 тис. грн.) у 2010 р. та 51,14% (6664 тис. грн.) у 2011 р. На другому місці знаходяться витрати на оплату праці, їх питома вага коливалась від 21,20% у 2010р. до 16,51% у 2011р. Загалом, результати аналізу свідчать, що на підприємстві відбувалось зростання загального обсягу операційних витрат у 2010р. – 6959 тис. грн., на відміну від 13031 тис. грн. у 2011 р.
Система маркетингових досліджень на підприємстві розвинена недостатньо, адже основна увага приділяється мінімізації витрат, а відповідно мета більшості досліджень спрямована на пошук дешевих пропозицій необхідної сировини. Натомість, проведені нами дослідження дали змогу краще оцінити діяльність досліджуваного підприємства.
Нами було запропоновано окрім поточного контролю за ринком в цілому, один раз у рік (при потребі – у півроку) здійснювати замовлення на проведення маркетингового дослідження стану ринку гумових ущільнювачів у Вінницькій області і на основі цього розробляти план дій щодо вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Такі заходи, за нашими підрахунками, могли б принести підприємству у 2011 році додатковий прибуток у розмірі 45 тис.грн.
Отже, незважаючи на успішність функціонування підприємства та фактичне олігопольне становище на ринку гумових ущільнювачів, все-ж, існують значні резерви щодо підвищення ефективності діяльності підприємства у короткі строки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали