Курсова робота «Оборотний капітал підприємства та шляхи його кращого використання (на матеріалах ТзОВ “Дайсан”)», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 29.05.2013 20:03 · від Литвиненко Марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методичні основи дослідження формування та використання оборотного капіталу підприємства 5 1.1. Сутність, склад та структура оборотного капіталу підприємства 5 1.2. Нормування оборотного капіталу на підприємстві 9 1.3. Показники ефективності використання оборотного капіталу 12 Розділ ІІ. Ефективність використання оборотного капіталу на ТзОВ “Дайсан” 17 2.1. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності підприємства 17 2.2. Аналіз структури та динаміки оборотного капіталу підприємства 21 2.3. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу 25 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення ефективності використання оборотного капіталу ТзОВ “Дайсан” 29 3.1. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління оборотним капіталом 29 3.2. Шляхи покращення управління оборотним капіталом шляхом мінімізації рівня дебіторської заборгованості 33 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Додатки 48

Висновок

Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки, його змістовне наповнення є певним відображенням історичного процесу еволюції самої науки. Оборотний капітал, як частина капіталу, відіграє значну роль в процесі ефективного здійснення господарської діяльності, оскільки саме він забезпечує безперервність процесу кругообігу на підприємстві.
Підсумовуючи все вищесказане у роботі, можна сказати, що оборотний капітал – це фінансові ресурси виробничих підприємств, які інвестуються ними на формування оборотних активів з метою отримання прибутку, перебуваючи в постійному кругообігу, переходять з однієї функціональної форми в іншу і можуть бути перетворені в кошти протягом одного року або одного операційного циклу, забезпечуючи тим самим безперервність процесу господарської діяльності. Від раціональності його розміщення та ефективності використання залежать процес матеріального виробництва, фінансові результати та фінансова стійкість підприємства.
Оборотний капітал є невідʼємною частиною капіталу підприємства, і його наявність на підприємстві одночасно на всіх стадіях і у всіх формах є неодмінною умовою нормального функціонування підприємства.
Нормування оборотного капіталу застосовується при визначенні економічно обгрунтованої величини оборотного капіталу підприємства, необхідних для нормальної діяльності. Нормування оборотного капіталу полягає в розробленні та встановленні норм оборотності оборотного капіталу за їх елементами та нормативів оборотного капіталу і застосовується на більшості вітчизняних успішно функціонуючих підприємств.
Аналіз ефективності використання оборотного капіталу дає змогу виявити ті складові оборотних активів, які використовуються неефективно, а відповідно сформулювати комплекс заходів задля оптимізації структури та оборотності оборотних активів на підприємствах.
Проведення дослідження механізму функціонування та шляхів покращення управління оборотним капіталом здійснювалось на прикладі ТзОВ “Дайсан” - провідного українського виробника гумових ущільнювачів для віконно-дверних систем з м. Вінниця.
На ТзОВ “Дайсан” наявні усі функціональні групи оборотного капіталу. Динаміка питомої ваги різних видів оборотних активів є двоякою: з однієї сторони зменшується обсяг виробничих запасів на підприємстві, що означає залучення обігових коштів в оборот, підтримується стабільний рівень готової продукції на підприємстві; з іншої сторони – постійно зростає обсяг дебіторської заборгованості, що негативно впливає на можливість підприємства розраховуватись зі своїми боргами, а також підвищує ризик неповернення платежів від покупців; також недостатнім є обсяг грошових коштів на підприємстві.
Здійснивши оцінку ефективності використання оборотного капіталу на ТзОВ можна зробити висновок, що, незважаючи на двократне зростання чистого доходу підприємства протягом 2008-2010 років (з 3234 до 7057 тис. грн.), все-ж, управління оборотним капіталом здійснюється неефективно, що підтверджується відносними показниками ефективності використання оборотного капіталу.
Сьогодні існує науково розроблений та обґрунтований механізм управління оборотним капіталом підприємства, як загалом по підприємству, так і окремо по кожній функціональній групі. Відповідно, підприємства можуть застосовувати здійснені розробки у практичній діяльності та таким чином вдосконалювати управління оборотним капіталом, що і було рекомендовано здійснити ТзОВ “Дайсан” після дослідження економічних показників ефективності використання оборотного капіталу.
Накінець, був проведений ґрунтовний аналіз можливих шляхів вирішення проблеми з погашенням дебіторської заборгованості, а також показано, що, незважаючи на неефективність управління оборотним капіталом загалом по підприємству реальні проблеми пов’язані саме з дебіторською заборгованістю. А отже, при вирішенні виявлених проблем, підприємство фактично зможе ідеально здійснювати господарську діяльність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення