Курсова робота «Громадяни як суб'єкти трудового права», 2008 рік

З предмету Право · додано 25.05.2013 11:09 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Трудові правовідносини. 5 1.1. Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика. 5 1.2. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин. 9 Розділ 2. Громадяни як суб’єкти трудового права україни. 14 2.1. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин. 14 2.2. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин. 21 Розділ 3. Участь профспілок у трудових правовідносинах. 27 Висновки. 34 Список використаних джерел. 36

Висновок

Трудове законодавство України, визначаючи права і обов'язки суб’єктів трудових правовідносин, використовує для позначення одного з них термін працівники, що є цілком прийнятним і об’єктивно відображає стан розвитку суспільно-трудових відносин у державі на сучасному етапі.
Статусу працівників громадяни набувають з факту укладення трудового договору. Тому очевидно, що до юридичного оформлення трудових відносин, а також після їх припинення, цілком прийнятним може бути і термін громадяни. І хоча громадянство є категорією іншої галузі права й визначає постійний правовий зв’язок особи з державою, застосування цього терміна цілком правомірне и у трудовому праві. Тим більше, що для цього є певні законні підстави. Йдеться насамперед про випадки, коли суб’єктами трудових правовідносин є громадяни інших держав чи особи без громадянства.
Одним з основних суб'єктів трудових правовідносин виступає роботодавець. Роботодавець є суб'єктом як індивідуальних, так і колективних трудових правовідносин.
Можливість приймати і звільняти працівників – ця правомочність випливає із ст. 5 Закону України «Про власність», де встановлено, що власник має право на договірних засадах використовувати працю громадян. Законом «Про підприємництво» передбачено, що з метою підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці.
Трудова правосуб'єктність юридичних осіб виникає з моменту їх державної реєстрації. Трудова правосуб'єктність роботодавців – фізичних осіб виникає з досягнення повноліття. Тобто трудова правосуб'єктність працівників не збігається з трудовою правосуб'єктністю роботодавців – фізичних осіб.
Майнова самостійність роботодавця. Уклавши трудовий договір, роботодавець зобов'язаний виконувати певні майнові зобов'язання. До їх числа входять виплата заробітної плати на рівні, не нижчому від визначеного законом, а також сплата страхових внесків на соціальне страхування на випадок безробіття, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, на пенсійне забезпечення та ін.
Запровадження ринкових відносин неминуче призводить до погіршення рівня соціально-правових гарантій найманих працівників, а отже, за таких умов важливого значення набуває діяльність органів і організацій, покликаних забезпечувати захист прав та інтересів людини праці. Такими організаціями традиційно вважаються профспілки.
Право на об'єднання у профспілки включає: право працівників без будь-якого дозволу державних органів створювати за своїм вибором профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, право обирати своїх представників для захисту інтересів членів профспілки, брати участь у внутрішньому житті організації; право вільно здійснювати профспілкову діяльність.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності, вони створюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Основним завданням профспілок є захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. І хоча профспілки можуть вступати у відносини, які регулюються різними галузями права (конституційним, адміністративним, цивільним, соціального забезпечення тощо), визначальними все ж є суспільно-трудові відносини, що регулюються трудовим правом. Саме трудове право концентрує абсолютну більшість прав і обов'язків профспілок, які дозволяють визначати їхнє правове становище, правосуб'єктність, розглядати як учасників трудових правовідносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?