Курсова робота «Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування громадян», 2008 рік

З предмету Право · додано 25.05.2013 11:08 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Забезпечення зайнятості та працевлаштування 1.1. Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення і державні гарантії у сфері зайнятості. 5 1.2. Правові питання організації працевлаштування державною службою зайнятості. 10 Розділ 2. Функціонування ринку праці і прогнозування зайнятості населення 2.1. Особливості функціонування ринку праці України та використання потенціалу саморозвитку для підвищення зайнятості населення. 14 2.2. Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення. 18 Розділ 3. Основні напрями розвитку державної політики зайнятості 3.1. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки. 25 3.2. Основні напрями проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року. 30 Висновок. 36 Список використаних джерел. 38

Висновок

Проблеми забезпечення повної зайнятості в державі та боротьби з безробіттям належать до найбільш складних і таких, що важко розв'язуються. Ці проблеми мають місце у всіх державах світу, у тому числі й у розвинутих країнах із ринковою економікою. Економісти виділяють природне (безробіття як природний продукт економічного розвитку), фрикційне (короткочасні пошуки та очікування роботи) та структурне (незбіг попиту і пропозиції на робочу силу внаслідок змін у структурі споживчого попиту) безробіття. Розрізняють також офіційне безробіття, яке враховує осіб, зареєстрованих державною службою зайнятості, і приховане (реальне) безробіття.
Основні принципи державної політики зайнятості населення полягають у забезпеченні рівних можливостей усім громадянам незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії – в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки з врахуванням особистих інтересів і суспільних потреб; сприянні забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганні безробіттю, створенні нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва, координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами економічної і соціальної політики на основі державної та регіональних програм зайнятості, реалізації та контролі за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості населення; міжнародному співробітництві у розв'язанні проблеми зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні.
Для отримання достовірних прогнозних показників зайнятості варто поєднувати та узагальнювати прогнозні результати, отримані на основі як формалізованих, так і експертних методів, оскільки формалізовані забезпечують наукове обґрунтування прогнозних показників, але не враховують тінізацію економіки, а експертні мають суб'єктивніший характер, однак орієнтовані більшою мірою на реальний стан речей, потребують меншої вихідної інформації і, якщо до них залучити фахівців, дають досить точні результати прогнозування; існуюча інформаційна база для прогнозування показників зайнятості зорієнтована здебільшого на встановлення прогнозних показників із пропозиції праці, а не попиту на неї. Тому досить актуальним і доречним у цьому плані є саме анкетування (опитування) роботодавців щодо перспективних напрямів руху робочої сили на їхніх підприємствах, які на сьогоднішній день уже здійснюються деякими центрами зайнятості з власної ініціативи. Однак для забезпечення достовірності інформаційної бази необхідно усунути недоліки розроблення та використання відповідних анкет.
Серед заходів, спрямованих на досягнення ефективної зайнятості в Україні в контексті глобалізаційних процесів, варто назвати структурну переорієнтацію народного господарства на розвиток високотехнологічних та наукомістких галузей економіки і забезпечення їх пріоритетного фінансування; розвиток експортоорієнтованих галузей промисловості і стимулювання зростання зайнятості в них; поступове вивільнення робочої сили зі сфери матеріального виробництва і спрямування її після відповідної перепідготовки у сферу послуг; регулювання зовнішньої трудової міграції в напрямі забезпечення захисту прав працівників-мігрантів, які працюють за кордоном; подальшу інформатизацію всіх сфер діяльності і життя людини і розвиток на цій основі дистанційної зайнятості населення; активізацію діяльності Державної служби зайнятості в напрямі формування більш дієвих стимулів до працевлаштування в незайнятого населення шляхом розширення доступу до інформації про наявні вакансії, здійснення працевлаштування, професійного навчання та перенавчання безробітних, надання їм консультаційної та грошової допомоги для відкриття власного бізнесу тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали