Курсова робота «Поняття та види суб'єктів трудового права», 2008 рік

З предмету Право · додано 25.05.2013 11:06 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ І. Суб’єкти трудового права України 1.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура. 5 1.2. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 11 Розділ ІІ. Правові взаємозв’язки між суб’єктами трудового права 2.1. Правове становище працівників у трудових правовідносинах. 15 2.2. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин. 20 Розділ ІІІ. Професійні спілки та державні органи як суб’єкти трудового права 3.1. Професійні спілки як суб’єкт трудового права. 25 3.2. Державні органи як суб’єкти трудового права. 32 Висновок. 35 Список використаних джерел. 37

Висновок

Суб'єкти трудового права – це учасники індивідуальних, колективних трудових та інших відносин, що є предметом трудового права, і які на підставі чинного законодавства наділяються суб'єктивними правами та відповідними обов'язками.
Основними суб'єктами трудового права є працівник і роботодавець, як суб'єкти індивідуальних трудових відносин.
Суб'єкти трудового права – більш широке поняття, ніж суб'єкти трудових правовідносин.
Суб'єктами трудового права є: громадяни (працівники, роботодавці); трудові колективи; профспілкові організації або інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи; соціальні партнери на державному, галузевому, регіональному рівнях в особі представників відповідних об'єднань профспілок або інших представницьких організацій трудящих і об'єднань власників або уповноважених ними органів; державні органи; місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.
Кожен суб'єкт трудового права наділяється специфічними властивостями, тобто правовим статусом, під яким розуміється його юридичне становище, як можливого учасника конкретних правових відносин в сфері використання найманої праці.
Працівник набуває статусу суб'єкта трудових правовідносин з моменту укладення трудового договору. Трудове право регулює працю найманих працівників. Найманий працівник – це фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі й організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. Отже, трудовий договір – відправна юридична позиція для визначення правового статусу працівника.
Як сторона трудових правовідносин працівник володіє трудовою правосуб'єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб'єктності як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов'язків на підставі дії закону та дієздатність. З такої концепції випливає, що трудова правоздатність і дієздатність виникають в особи одночасно з настанням певного віку.
Одним з основних суб'єктів трудових правовідносин вважається роботодавець. На відміну від працівника він є більш універсальним суб'єктом трудового права, оскільки бере участь не тільки у власне трудових відносинах (індивідуальних), а й у колективно-трудових та інших правовідносинах, що тісно пов'язані з трудовими. Це насамперед правовідносини з органами працевлаштування, з органами, що виконують нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, з органами, які розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, та ін.
Роботодавець як суб'єкт трудового права – це, насамперед, особа, яка надає роботу іншій особі на підставі трудового договору у формі будь-якого з його різновидів, передбачених законодавством, у тому числі при обранні чи призначенні на посаду.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності, вони створюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Основним завданням профспілок є захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. І хоча профспілки можуть вступати у відносини, які регулюються різними галузями права, визначальними все ж є суспільно-трудові відносини, що регулюються трудовим правом.
Роль та значення профспілок в умовах ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, все більше зростатимуть. Важливо лише, щоб повноваження, визначені законодавством про профспілки, були реалізовані в інтересах найманих працівників, що є однією з гарантій законності трудових правовідносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали