Курсова робота «Прибуток підприємства, його формування і напрями використання», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 25.05.2013 10:55 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ І. Теоретичні основи формування прибутку підприємства 1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. 5 1.2. Види прибутку підприємства, порядок його формування і розподілу. 8 Розділ ІІ. Планування валового продукту та прибутку від реалізації продукції на підприємстві 2.1. Суть і планування валового прибутку підприємства. 13 2.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. 17 2.3. Методи обчислення бухгалтерського чистого прибутку. 20 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення використання прибутку 3.1. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку. 23 3.2. Альтернативні джерела використання прибутку підприємства. 31 Висновок. 34 Список використаних джерел. 36

Висновок

Прибуток – це узагальнений фінансовий результат діяльності підприємства. Він є основним джерелом поповнення власних фінансових ресурсів підприємства. Прибуток необхідний для розширення діяльності підприємства, реалізації інвестиційних проектів, підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах праці. Основною складовою прибутку комерційних підприємств є прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (валовий прибуток). Стабільна і прибуткова діяльність підприємства забезпечується застосовуванням наукових методів планування і аналізу прибутку та визначенням ефективних напрямів його використання. Згідно з чинним законодавством виділяють обліковий прибуток підприємства, дані про який подають у Звіті про фінансові результати і податковий прибуток (об'єкт оподаткування), який визначають при складанні декларацій про прибуток підприємства. Рівень прибутковості діяльності підприємств оцінюють на основі показників рентабельності.
На формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь; вид економічної діяльності господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
Прибуток підприємства – це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства – це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці.
Однак послаблення контролю за формуванням цього прибутку з боку податкових органів не зменшує його значення для підприємства. Прибуток залишається джерелом сплати податків, формування фінансових ресурсів підприємств. Тому формування загального прибутку, його збільшення мають важливе значення для кожного підприємства – суб'єкта господарської діяльності. Управлінню цими процесами належить важливе місце у фінансовому менеджменті.
Формування прибутку підприємства залежить від нормативно-правового регулювання порядку визначення собівартості продукції, оподаткування діяльності підприємства та інших чинників.
Згідно з чинним законодавством розрізняють обліковий і податковий прибутки (збитки) підприємства.
Податковий прибуток (об'єкт оподаткування) – це сума прибутку підприємства, визначена за податковим законодавством (згідно зі Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»), який є об'єктом оподаткування за звітний період.
Обліковий прибуток – це сума прибутку до оподаткування, визначена в бухгалтерському (фінансовому) обліку, яку записують у Звіті про фінансові результати підприємства за звітний період. Сума облікового прибутку відрізняється від суми податкового прибутку підприємства через відмінності в методиках їх обчислення.
Чистий прибуток підприємства – розраховують як алгебраїчну суму прибутку від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку та податку з надзвичайного прибутку. Тобто чистий прибуток – це сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток.
Прибуток нерозподілений – це частина чистого прибутку підприємства, що залишається після його розподілу та використання на інвестиційні потреби, формування внутрішніх цільових грошових фондів чи безпосередньо на фінансування поточних витрат.
Розподіл прибутку підприємства здійснюють у два етапи. Спочатку розподіляють прибуток між підприємством і державою у формі сплати податку з прибутку. Слід зазначити, що окремо оподатковується прибуток від звичайної діяльності і окремо – прибуток від надзвичайних подій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення