Курсова робота «Суперечності глобалізації та її моделі», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 25.05.2013 10:53 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичний аспект процесу глобалізації 1.1. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. 5 1.2. Об’єктивна і суб’єктивна глобалізація. 7 1.3. Характеристика моделей глобалізації та особливості її суперечностей. 8 Розділ 2. Вплив процесу глобалізації на формування політики економічного розвитку країни 2.1. Парадокси і проблеми глобалізації. 14 2.2. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку України. 17 2.3. Канали впливу глобалізації на дезінфляцію: аспекти систематизації та класифікації. 20 Розділ 3. Економічний розвиток глобалізаційних процесів та фінансової кризи в світі 3.1. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації. 25 3.2. Вплив глобалізації світової економіки на економічну роль національної держави. 26 3.3. Тенденції фінансової кризи на сучасному етапі. 29 Висновки. 33 Список використаної літератури. 36 Додатки

Висновок

Поняття „глобалізація” за своїм змістом є багатозначним, стосується майже всіх сфер людської діяльності: правового та інформаційного простору, політичних відносин, економіки тощо. Сутність феномену глобалізації полягає у тому, що притаманні певній сфері суспільного життя процеси набувають глобального характеру, впливають на процеси і явища в інших його сферах. У цьому сенсі глобалізація є породженням і формою розвитку інтернаціоналізації суспільного життя. Глобалізація світової економіки полягає у набутті такої взаємозалежності економічними суб'єктами, за якої дія одного з них торкається інтересів усіх інших (набуває глобального характеру), і всі вони одночасно впливають на процеси і явища в інших сферах світового господарства.
У сучасному світі найгостріші глобальні проблеми людства такі: забезпечення продуктами харчування, сировиною, матеріалами, енергією; екологічна безпека, охорона здоров'я; зайнятість населення; збереження миру і скорочення арсеналу військової зброї; економічне відставання країн, що розвиваються. Загострення їх становить реальну загрозу існуванню людської цивілізації.
Міжнародна економіка в умовах глобалізації набуває нових ознак, зумовлених дією таких чинників:
– зміна спрямованості та структури міжнародної торгівлі (зростання товарообміну наукомісткою продукцією);
– якісні перетворення фінансово-кредитної сфери (зміна її ролі на основі посилення значення валютних, кредитних, фондових ринків);
– зміна змісту світогосподарських зв'язків (темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва, а фінансові потоки перевищують трансакції, пов'язані з експортом товарів і послуг);
– формування глобального світового господарства на основі планетарного охоплення міжнародної економіки ТНК і транснаціональними фінансовими структурами (банками, ФПГ);
– пошук світового центру управління та інструментів регулювання глобальних світогосподарських процесів.
Глобалізація світової економіки виявляє себе в горизонтальних і вертикальних вимірах. Вона є свідченням того, що закономірності розвитку виробництва і МПП включили у міжнародні економічні відносини всі країни. Наслідком інтернаціоналізації виробництва стала глобалізація економічних проблем, зміна характеру економічних відносин між країнами. Вони все більше перестають бути двосторонніми і переростають у багатосторонні відносини, об'єднуючи країни незалежно від рівня розвитку, відчутно впливаючи на світову економічну систему.
Процес глобалізації простежується на макро- і мікроекономіч-ному рівнях.
Глобалізація на макроекономічному рівні. Це означає загальне прагнення країн, регіонів до економічної активності поза межами своїх кордонів. Основними ознаками таких прагнень є лібералізація торгівлі; ліквідація (або обмеження) інвестиційних, митних та інших бар'єрів; створення зон вільного підприємництва, єдиної валюти тощо.
Глобалізація на мікроекономічному рівні. Тут вона постає як проникнення діяльності компаній в економіку зарубіжних країн за допомогою експорту.
На відміну від міжнаціональної організації підприємницької діяльності глобалізація означає єдиний підхід до освоєння ринку.
Під впливом процесів глобалізації взаємопереплітаються різні сфери людської діяльності в планетарних масштабах, що утруднює розмежування суто економічних, правових, політичних явищ і процесів: правові та політичні відносини властиві економічним трансакціям, оскільки вони охоплюють і супроводжують економічні відносини і процеси; у правових і політичних відносинах активно бере участь економіка, оскільки ці відносини є особливими формами вияву економічних відносин і процесів.
Глобальні проблеми суперечливі й різноманітні, їх сукупність тією чи іншою мірою стосується таких сфер:
– проблеми, які виникають унаслідок взаємодії суспільства і природи (йдеться про забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством; збереження довкілля і раціональне природокористування; освоєння та використання ресурсів Світового океану; оволодіння космічним простором; утилізацію відходів життєдіяльності тощо);
– проблеми суспільних взаємовідносин (до неї належать відносини між державами з різним рівнем розвитку; подолання економічної відсталості; локальні та міжнародні кризи – проблеми війни, миру; відвернення загрози ядерної безпеки та ін.);
– розвиток людини як особистості та забезпечення її життєдіяльності, майбутнього (ця сфера охоплює заходи щодо боротьби з голодом, бідністю і хворобами; демографічні проблеми та проблеми сучасної урбанізації; проблеми пристосування до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТР; протидію тероризму, міжнародній злочинності).
Вирішення глобальних проблем передбачає створення нового типу всесвітнього господарства, що унеможливило б війни, загибель мільйонів людей від голоду, хвороб, знищення довкілля.
На думку деяких учених, глобалізація – не кращий варіант співіснування на планеті, особливо для країн з перехідною економікою, країн, що розвиваються, оскільки зближення рівня їх економічного розвитку з розвинутими державами не відбувається. Навпаки, катастрофічно збільшується розрив між ними. Україні, щоб витримати глобалістську конкуренцію, потрібно мати гнучку, динамічну монетарно регульовану економіку, конкурентоспроможне виробництво, високий рівень науки, освіти, професійної підготовки робочої сили, досконалу систему управління суспільством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення