Дипломна робота «Облік і аудит грошових коштів (на матеріалах СВК „Іскра”)», 2013 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.05.2013 17:16 · від ///...Kuzya...\\\ · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту грошових коштів 1.1. Нормативно-правове забезпечення обліку грошових коштів 6 1.2. Проблеми обліку і аудиту грошових коштів 9 2. Коротка характеристика СВК „Іскра” Ананьївського району Одеської області 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Облікова політика підприємства 23 3. Облік і аудит грошових коштів підприємства 3.1. Облік готівкових розрахунків 30 3.2. Облік грошових коштів на рахунках в банку 38 3.3. Удосконалення обліку грошових коштів 42 3.4. Облік грошових коштів і застосування ЕОМ 45 3.5. Аудит грошових коштів 48 4. Аналіз руху грошових коштів у підприємстві 4.1. Аналіз організації грошового обігу на підприємстві 57 4.2. Аналіз надходження та використання грошових коштів 60 4.3. Удосконалення організації ведення обігу грошових коштів у підприємстві 64 5. Аналіз планування і ефективності грошових витрат на охорону праці в СВК „Іскра” 67 Висновки і пропозиції 70 Список використаної літератури 73 Додатки 77

Висновок

Грошові кошти займають важливе місце в житті людей і економіці підприємств. Всі економічні взаємовідносини підприємств, які виникають в результаті здійснення ними господарської діяльності, виражаються в грошовій оцінці, здійснюються за допомогою грошей і, у відповідності до чинного законодавства, регламентуються правовими актами.
Для здійснення прибуткової виробничої діяльності кожне підприємство повинно мати необхідні оборотні кошти, які перебувають у безперервному кругообігу.
Об’єктом нашого дослідження – ТОВ «Іскра-Юг» розташоване в південній частині Ананьївського району Одеської області.
Площа сільськогосподарських угідь підприємства станом на 01.01.2012р. складає 3364 га, середньорічна кількість працівників становить 86 осіб.
Виручка від реалізації товарної продукції складає 2092 тис.грн. При чому найбільшу питому вагу в загальній виручці займає реалізація продукції рослинництва, зокрема зернових культур – 92,7 %.
Це дає можливість стверджувати, що ТОВ «Іскра-Юг» спеціалізується у рослинництві на вирощування зернових культур, а у тваринництві – на вирощуванні ВРХ.
Проводячи аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Іскра-Юг», ми побачили, що підприємство 2012 рік закінчило з прибутком.
У ТОВ «Іскра-Юг» застосовують журнально-ордерну форму обліку. Готівковий обіг коштів на підприємстві регламентується відповідними законодавчими та нормативними актами.
Підприємство зобов’язане зберігати належні йому грошові кошти в установі банку. У касі ТОВ «Іскра-Юг» готівка зберігається лише в межах встановленого ліміту готівкових коштів, який дорівнює 10000 гривень. ТОВ «Іскра-Юг» зберігає свої кошти та користується послугами, які надає АППБ „Аваль”.
Для перебудови господарського механізму необхідні суттєві зміни у системі бухгалтерської інформації. Облік грошових коштів на підприємствах різних форм власності має виконувати поставлені перед ними завдання. Основним з них є своєчасне і достовірне документальне відображення проведених грошових операцій, контроль за рухом коштів, дотримання касової і розрахункової дисципліни.
Облік надходження коштів у касу ТОВ «Іскра-Юг» оформляється такими документами, як Прибутковий касовий ордер, який реєструється в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, з якого дані переносяться в Касову книгу. Але заповнення цих документів має ряд недоліків.
Для більш оперативного одержання інформації про надходження грошових коштів від реалізації продукції ми пропонуємо вести в господарстві такий доку мент як "З вед єна відомість руху грошових коштів по дебету 301 рахунка" (додаток ). Це запровадження дасть нам змогу отримати загальну інформацію за місяць про кількість проданої продукції, наданих послуг і на яку суму.
Тобто, цей документ надає зведену інформацію про надходження коштів за звітний місяць. Також, ми пропонуємо, удосконалити Видатковий касовий ордер, який було б доцільно об'єднати із Заявкою на видачу готівки (додаток ). Ц єною введення значною мірою дозволить зекономити час.
Необхідно було б удосконалити і Касову книгу, головним недоліком при традиційному веденні якої є те, що в ній немає накопичення операцій по кореспондуючим рахункам. Адже інколи кореспонденція одного і того ж рахунка повторюється кілька разів і пізніше для того, щоб ці дані із Звіту касира записати в регістри бухгалтерського обліку ці суми необхідно згрупувати, а на це затрачається багато часу.
І тому, для усунення цього недоліку ми пропонуємо застосовувати нову форму Касової книги, в якій записи проводять із систематизацією по кореспондуючих рахунках (додаток ).
Аналізуючи надходження грошових коштів у товаристві слід відмітити, що вони надходять в основному від реалізації продукції (майже 90 %).
Витрачання іде в основному на проведення розрахунків з постачальниками за придбані у них ТМЦ (від 40 до 50 %). Для покращення організації отримання та витрачання фінансів підприємства слід проводити аудиторські перевірки.
На нашу думку, запровадження в практику ТОВ «Іскра-Юг» вказаних пропозицій щодо удосконалення обліку грошових коштів сприятимуть покращенню контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення