Дипломна робота «Планування стратегічних змін при формуванні транзитного потенціалу України на засадах сталого розвитку», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 21.05.2013 16:20 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади планування стратегічних змін у транспортній сфері 7 1.1. Суть і місце планування стратегічних змін у діяльності підприємств транспортної сфери 7 1.2. Основи функціонування транспортних коридорів в міжнародній економіці 15 1.3. Засади сталого розвитку транзитної інфраструктури країни 27 Висновок до розділу 1 44 Рoзділ 2. Аналіз транзитного потенціалу україни 47 2.1. Динаміка розвитку транзитної інфраструктури регіону 47 2.2. Митна система України у сфері транспортних перевезень 55 2.3. Оцінка транзитного потенціалу України на засадах сталого розвитку 62 Висновок до розділу 2. 79 Розділ 3. Напрями вдосконалення розвитку транзитного потенціалу 80 3.1. Адміністрування програм з вдосконалення та розвитку транзитного потенціалу країни 80 3.2. Оцінка проблем транзитної інфраструктури та їх вплив на розвиток країни 94 3.3. Ефективність використання засад розвитку транзитної інфраструктури в посткризовому періоді 100 Висновок до розділу 3 104 Висновок 107 Список використаних джерел 111 Додаток а 118 Додаток б 120

Висновок

Механізм розробки національної транспортної стратегії в Україні повинен враховувати не тільки загальнодержавні галузеві програми, а й програми окремих регіонів та місцевих територіальних громад. Така концептуальна модель розробки транспортної стратегії дасть можливість забезпечити комплексний та збалансований розвиток транспортної галузі України, що сприятиме підвищенню ділової активності в господарстві країни на всіх її рівнях та покращенню якості транспортних послуг, що надаються населенню. На успішність реалізації національної транспортної стратегії впливають такі сфери державного впливу, як інституціональна політика; планування розвитку галузі та інвестиційна політика; нормативно-правова регламентація, ліцензування та контроль; політика ціноутворення, рівня відшкодування витрат у державному секторі, оподаткування та субсидування.
За результатами дослідження сутності понять «міжнародні перевезення» та «транспортний коридор», можна зробити висновок, що вони не можуть існувати одна без одної, і є взаємодоповнюючими та взаємозалежними. Сенсу у існуванні МТК не з метою забезпечення існування транзитних перевезень, як і сенсу в існуванні транзитних перевезень без створення організаційно-правової форми їх забезпечення, немає.
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене можна зробити певні висновки:
МТК є необхідною та невід’ємною складовою транзитних перевезень територією України. За допомогою МТК вирішується ряд складних питань щодо забезпечення транзитних перевезень територією України: інтеграція Української держави до ЄС, гармонізація законодавства України та ЄС, запровадження комплексного правового регулювання питань транзиту, удосконалення податкової, тарифно-цінової та митної політики держави, техніко-технологічна модернізація логістичних систем та технологій, створення системи стимулювання розвитку транзитних перевезень тощо.
...продовження в роботі

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення