Дипломна робота «Удосконалення управлінням на підприємствах металургійної галузі на прикладі ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 21.05.2013 16:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління на підприємствах металургійної галузі 7 1.1. Суть управління підприємством та його організація 7 1.2. Управління фінансовими ресурсами підприємства як ключова складова політики управління 17 1.3. Інформаційне джерело аналізу та напрямки дослідження управління підприємством 23 Висновок до розділу 1. 36 Розділ 2. Аналіз управління пат "єнакієвський металургійний завод" 38 2.1. Особливості діяльності ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" 38 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" 45 2.3. Оцінка управління підприємством 65 Висновок до розділу 2. 74 Розділ 3. Розробка напрямків удосконалення управління пат “єнакiєвський металургiйний завод” 76 3.1. Напрямки вдосконалення управління ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» 76 3.2. Інвестиційна програма ПАТ “Єнакiєвський металургiйний завод” та її реалізація 82 3.2. Дослідження впливу напрямків вдосконалення на ефективність діяльності підприємства 89 Висновок до розділу 3. 96 Висновок 99 Список використаних джерел 103 Додатки 111

Висновок

Дипломна робота присвячена дослідженню теми: «Удосконалення управлінням на підприємствах металургійної галузі на прикладі ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"». За результатами дослідження зроблено висновки:
1. Більшість вчених сходяться думками в тому, що управління - це здійснений індивідом (чи групою) процес з метою координації діяльності інших осіб, спрямований на досягнення результату.
2. З метою вивчення ефективності господарського процесу проводиться операційне управління (або управління виробничою діяльністю), з метою координації робочої сили здійснюється управління персоналом.
3. Найважливішим елементом управління підприємства є управління фінансовими ресурсами. Під фінансовими ресурсами ми розуміємо кошти, які накопичуються у вигляді доходу і розподіляються в процесі виробництва. Основними функціями управління є планування, організація, мотивація та контроль.
4. Інформаційним джерелом для управління є звітність підприємства. З метою фінансового аналізу досліджується фінансова звітність - баланс та звіт про фінансові результати.
5. Оцінка ефективності фінансових ресурсів проводиться шляхом аналізу балансу: структури активів та джерел їх формування, формуання фінансового результату та коефіцієнтів: фінансового стану, ліквідності, платоспроможності та ефективності використання основного та оборотного капіталу.
Практичний аналіз управління фінансами підприємства проводився на прикладі ПАТ «Єнакiєвський металургiйний завод». Підприємство займається виробництвом чавуну, сталі та феросплавів. Зе результатами аналізу управління підприємством зроблено висновки:
6. Динаміка виробництва нестабільна. Внаслідок кризи обсяги виробництва зменшилися практично вдвічі, проте в 2010 році темп зростання виробництва в натуральних показниках склав 122,5%, в грошових - 196,3%. Фондовіддача ПАТ становить 8,88 тис.грн на тис.грн основного капіталу, фондоозброєність персоналу - 169,6 тис.грн на 1 людину. При цьому відзначимо, що чисельність працюючих складає в 2010 році 6933 чоловік. В 2010 році продуктивність праці стрімко зросла на 198,4%. Зростання є непропорційним росту витрат на оплату праці, які зросли на 45%, тому можна прогнозувати подальше падіння продуктивності.
7. Незважаючи на кризу, підприємство продовжувало збільшувати вартість майна. Так активи за останній рік збільшилися на 5 784 653 тис.грн. - 68,5%. В основному активи збільшилися за рахуок збільшення оборотного капіталу. Основний капітал є придатним до використання (2% зносу). Поганим показником є зменшення питомої ваги власного капіталу у джерелах формування майна.
8. За підсумком діяльності підприємства в 2009 та 2010 роках ПАТ було збитковим. Збиток в 2010 році склав 778 млн.грн., що на 78 566 менше збитку 2009 року. Підприємство сподівається, що завдяки своїй інвестиційній програмі та стабілізації економіки в 2011 році фінансовий результат покращиться.
9. Аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство не є фінансового стабільним і не є фінансово стійким, показники ліквідності є вкрай низькими: оборотні кошти з натяжкою покривають короткострокову заборгованість (коефіцієнт =1 при рекомендованому рівні 2,5).
10. Розглядаючи оцінку управління підприємства виявлено ряд недоліків по управлінню фінансовими ресурсами. Основні з них стосуються збору фінансової інформації та її використанні при оперативному аналізі та плануванні. Аналіз використання трудових ресурсів показав, що на підприємстві постійно діють програми по вдосконаленню рівня кваліфікації робочих, здійснюються соціальні програми та інші мотиваційні заходи.
... продовження в роботі

Коментар модератора

робота повнотекстова, містить додатки, роздатковий матеріал та доповідь.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Алгоритм складання рейтингу підприємств — Шлійко А.В.
  • Антикризове управління підприємством — Тарасенко Н. В.
  • Значення стратегічного управління в підприємницькій діяльності — Шлійко А.В.
  • Особливості комерційних відносин корпорації — Шлійко А.В.
  • Поняття корпоративного управління — Шлійко А.В.
  • Типологія виробничої підприємницької діяльності — Шлійко А.В.
  • Управління підприємством та його рівні — Сопко В.В.
  • Успіх підприємництва — Шлійко А.В.