Курсова робота «Монетаризм як економічна теорія та економічна політика», 2013 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 14.05.2013 20:19 · від Natalia Korsun · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. 2 Теоретичні аспекти монетаризму як економічної теорії 2 1.1. Витоки монетаризму 2 1.2. Економічні концепції монетаристів. 2 1.2.1. Монетарна система 2 1.2.2. Теорія інфляції і безробіття 2 Розділ 2. 2 Зміст і основні складові монетарної політики 2 2.1. Сутність, визначення та види монетарної політики 2 2.2. Методи контролю та інструменти монетарної політики 2 Розділ 3. 2 Монетарна роль національного банку україни 2 3.1. Процентна політика НБУ 2 3.2. Кредитні та депозитні операції НБУ 2 Висновок 2 Список використаних джерел 2 Додатки.46

Висновок

У ході наукової роботи було з’ясовано, що монетаризм став реакцією на тривале ігнорування економічною наукою грошових факторів і їхнього впливу на розвиток інфляційних процесів. Провідну роль у формуванні й утвердженні монетаристської доктрини відіграв М. Фрідмен, який сформулював основні теоретичні положення монетаризму, розробив їх аргументацію.
Монетаристський варіант кількісної теорії виконує функції управління грошовим попитом, а через нього — і господарськими процесами.
Основна ідея монетаристів полягає в тому, що ціни визначаються кількістю грошей, що знаходяться в обігу, а купівельна спроможність грошей обумовлюється рівнем цін. При цьому концепція Фрідмена є теорією монетарного режиму і монетаристської політики для стабільної економіки з невисоким темпом інфляції.
Монетарна політика – політика держави, яка впливаючи на кількість грошей в обігу забезпечує стабільність цін, повну зайнятість населення і ріст реального обсягу виробництва. Розрізняють стимулюючу та стримуючу монетарну політику. Існують й інші її види. Головними суб'єктами монетарної політики є центральні банки.
Є такі інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки та зміна норми обов’язкових резервів. Основними інструментами регулювання грошової маси в світовій економіці є операції на відкритому ринку. Процентна політика НБУ – це регулювання попиту і пропозиції на грошові кошти як через зміну процентних ставок за своїми операціями, так і шляхом рекомендацій щодо встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями банку, щоб впливати на процентні ставки та дохідність фінансових операцій. Серед п’яти видів процентних ставок основною процентною ставкою є облікова, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Мною було виявлено, що на сучасному етапі розвитку економіки України вона знизилася і складає 7,5% річних. Це говорить про зростання попиту на дешевші кредити рефінансування, зниження кредитних ставок та зростання попиту на кредит банків, а отже і зростання пропозиції грошей.
У лютому 2012 року спостерігалося зростання кредитів, наданих резидентам, що відбулося внаслідок розширення ресурсної бази банків та здешевлення кредитних коштів. Активізація кредитування спостерігалася в секторі нефінансових корпорацій і секторі інших фінансових корпорацій. Водночас тривала стійка тенденція до зростання кредитів домогосподарств у національній валюті.
Таким чином, у процесі підтримання ліквідності банківської системи Національний банк України виконує свою функцію кредитора останньої інстанції, використовуючи при цьому нині такі механізми: рефінансування через постійно діючу лінію овернайт, кредити, надані шляхом проведення тендерів терміном до 14 і 365 днів, операції своп та прямого репо, стабілізаційні кредити, довгострокові кредити під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу. Перелік зазначених механізмів та інструментів історично змінювався в процесі розвитку грошово-кредитної політики відповідно до світової практики та потреб кон’юнктури грошово-кредитного ринку.
Узагальнюючи практику використання Національним банком України депозитних та кредитних операцій, слід відмітити позитивні тенденції змін у їх використанні, які полягають у переході від адміністративних до переважно ринкових механізмів та інструментів регулювання грошово-кредитного ринку; зміні та розширенні механізмів та інструментів, їх удосконаленні з урахуванням передового досвіду центральних банків зарубіжних країн. Використання Національним банком України депозитних та кредитних операцій з регулювання ліквідності банківської системи було адекватним ситуації на грошово-кредитному ринку та наміченим цілям грошово-кредитної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали