Курсова робота «Антимонопольне регулювання», 2011 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 14.05.2013 14:19 · від Герман · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти антимоноппольного регулювання 8 1.1. Монополія, як антипод конкуренції 8 1.2. Монополізм як комплексна загроза суспільству 16 1.3. Світовий досвід антимонопольного регулювання 18 Розділ 2. Аналіз стану антимонопольного регулювання в україні 23 2.1. Аналіз стану антимонопольного законодавства 23 2.2. Антимонопольний комітет України, як рушійна сила боротьбі з монополізмом 27 2.3. Діяльність механізмів антимонопольного регулювання на прикладі підприємства «Ресурс-Інвест» 31 Розділ 3. Проект системної реформи антимонопольного регулювання 34 Висновки 39 Бібліографічний список 41 Додатки 43

Висновок

В рамках даного дослідження було розглянуто такі ринкові явища, як конкуренція і монополія і встановлено абсолютну протилежність вказаних явищ. Було встановлено, що монополія – це стан ринку за якого наявний на ринку лише один продавець і багато покупців. Шляхом дослідження вітчизняного та світового досвіду вдалося прийти до наступних висновків:
1.Зловживання монопольним становищем являє собою реальну загрозу економічній безпеці держави і тягне за собою такі загрози, як економічно необґрунтовані цінові коливання, блокування науково-технічного прогресу, нераціональний розподіл матеріальних ресурсів та інші негативні фактори, що в комплексі призводять до прогресуючої регресії економіки.
2. Провідні економіки світу на різних етапах свого розвитку стикались з проблемою формування на ринку монопольних утворень та зловживань з боку монополій своїм становищем. Успіх у боротьбі з монополіями був досягнутий шляхом комплексного реформування антимонопольного законодавства та створення державних програм забезпечення вільної конкуренції, що в підсумку призвело до виключно позитивних результатів.
3. Антимонопольне законодавство в Україні розвинуто недостатньо загалом містить в собі чимало протиріч і недоробок, проте найголовніше воно морально застаріло і не відповідає вимогам сучасності у сфері антимонопольного регулювання. Механізми впливу частково неефективні через свою недостатню жорсткість а частково заблоковані через юридичні колізії.
4. Антимонопольний комітет України являє собою основний інструмент протидії монополізму на теренах України. За своєю природою він наділений чималими повноваженнями націленими на боротьбу з монополізмом та недобросовісною конкуренцію, проте через недосконалість законодавчої бази діяльність комітету не можна назвати повністю ефективною.
5. Основною причиною неефективності вітчизняного антимонопольного регулювання е застарілість і недієвість методів впливу на монополії у поєднанні з низькою контрольованістю процесу антимонопольного регулювання.
6. Для покращення ситуації у справі боротьби з монополіями необхідно вжити заходів, що до реформи антимонопольного законодавства, та контролю за виконанням антимонопольних програм. Досягти це можливо через систематизацію законодавчих актів та усунення у цій сфері різного роду юридичних колізій. Крім того необхідно чітко визначити порядок застосування механізмів впливу у сфері антимонопольного регулювання, що виключити неефективні заходи, крім того для контролю за діяльністю самих органів антимонопольного регулювання важливо створити особливі контролюючі органи в особі громадських організацій, які б здійснювали «паралельний» контроль за діяльністю владних органів чим унеможливили б зловживання у цій сфері.
Отже монополізм і зловживання монопольним становищем – реальна загроза економічній безпеці держави і проблеми такого характеру були притаманні, як провідним економікам минулого, так і економіці України сьогодні. Успішне вирішення цієї проблеми засобами існуючих законодавчих механізмів малоймовірне. Здійснення комплексу запропонованих автором змін допоможе не тільки покращити законодавчу базу, але й акумулювати на боротьбу з цією проблемою сили громадсько активного населення раніше не задіяного у цьому процесі, що в свою чергу не тільки досягти переламної перемоги у боротьбі з монополіями і тим самим забезпечити розвиток конкурентного середовища, але й покращити якість державного управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали