Курсова робота «Трудові відносини, зайнятість, безробіття», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 13.05.2013 16:55 · від Жанна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1.Теоретичні засади трудових відносин. Сутність та теорії зайнятості. 2. Проблеми зайнятості та безробіття в механізмі відтворення робочої сили України. 3. Економічні функції держави в сфері зайнятості. Сучасні тенденції розвитку ринку праці,шляхи вдосконалення політики зайнятості. Висновки. Список літератури.

Висновок

У курсовій роботі запропоновано вирішення науково-практичного завдання щодо теоретичних і методичних основ регулювання зайнятості населення та вдосконалення державної політики зайнятості. Основні висновки і результати, отримані в ході дослідження, зводяться до наступного:
1. Уточнено визначення категорії «зайнятість». Зайнятість – це не тільки праця,це діяльність громадян,пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб,яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі. Визначено,що вона характеризується системою економічних відносин з приводу забезпечення громадян робочими місцями та визначенням форм участі в суспільному господарстві з метою одержання засобів до існування.
2. Встановлено,що внаслідок науково-технічного прогресу і впровадження новітніх технологій в країнах з розвинутою ринковою економікою виникає безробіття. У країнах з перехідною економікою такими причинами стали глибока економічна криза, що обумовила відповідне значне скорочення попиту на людський ресурс; структурні зрушення (не тільки міжгалузеві, а й секторальні, внутрішньогалузеві та регіональні), результатом яких стала якісна невідповідність пропозиції людського ресурсу попиту на нього; рух людського ресурсу (професійний, соціальний, регіональний). Висловлено припущення, що певний рівень безробіття є нормою, певною мірою природним явищем у всіх країнах.
3. Уточнено визначення категорії «безробіття». Це визначення не включає всі параметри незайнятості населення в суспільному виробництві. Безробітними визнаються тільки ті працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку, активно шукають роботу (зареєстровані на ринку праці) і готові почати працювати в будь-який момент.
4. Наголошено на необхідності державного регулювання зайнятості. Вплив держави на трудові відносини здійснюється через правові урядові органи. Зокрема, законодавча діяльність держави лімітує тривалість робочого тижня, регулює зайнятість населення, регламентує використання праці жінок і молоді, визначає гарантований мінімальний рівень заробітної плати тощо.
5. На вітчизняному ринку праці в структурі відносин зайнятості виділено наступні тенденції розвитку:
висока залежність економічної сфери від політичної кон`юнктури;постійне скорочення чисельності населення зі зменшенням частки населення працездатного віку в його загальній чисельності;незбалансованість наявних трудових ресурсів та робочих місць;територіальні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці;несприятливі міграційні процеси;домінування добровільних звільнень;низька якість робочих місць;існування великої кількості ризиків для учасників ринку праці;поширення впливу інформатизації;недосконалість інституційного механізму формування заробітної плати;слабкість інститутів державного регулювання.
6. Сформульовано методичні рекомендації регулювання відносин зайнятості для подолання негативних тенденцій формування ринку праці у трансформаційній економіці: стимулювання економічну активність населення; удосконалення трудового законодавства та законодавства про зайнятість населення; забезпечення збалансованості професійної освіти та попиту на робочу силу для узгодження структури професійної освіти і потреб ринку; підвищення якості робочих місць; удосконалення системи моніторингу та прогнозування ситуації на ринку праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали