Дипломна робота «Аналіз витрат ПАТ "Кредобанк"», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 13.05.2013 15:20 · від Мушинська Ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Теоретична частина. Сутність та аналіз витрат комерційного банку.7 1.1. Економічна сутність та класифікація витрат комерційного банку.7 1.2. Зміст та способи аналізу витрат комерційного банку.11 1.3. Оптимізація витрат банку як засіб підвищення ефективності його діяльності.14 Розділ 2. Аналітична частина. Аналіз діяльності пат «кредобанк» за 2009-2011 роки.18 2.1. Загальна характеристика ПАТ «КРЕДОБАНК».18 2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009-2011 рр.19 2.2.1. Аналіз динаміки і структури показників Балансу і Звіту про фінансові результати ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009-2011 рр.19 2.2.2. Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009-2011 роки.22 2.3. Аналіз динаміки і структури витрат ПАТ «КРЕДОБАНК».27 Розділ 3. Спеціальна частина. Аналіз впливу зміни окремих елементів витрат пат «кредобанк» на їх загальну суму та рекомендації щодо оптимізації витрат. 32 3.1. Факторний аналіз витрат ПАТ «КРЕДОБАНК».32 3.2. Рекомендації щодо оптимізації витрат ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою підвищення прибутковості діяльності.37 Висновки.42 Список використаних джерел.44

Висновок

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99.6%. Іншими акціонерами є близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб. Банк віднесений до 3-ї групи «Середні банки» за класифікацією Національного банку України. Регіональна мережа нараховує 1 філію та 130 відділень й охоплює більшість областей України та Автономну Республіку Крим.
ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.
Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ПАТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках.
ПАТ «КРЕДОБАНК» посів 5-те місце у рейтингу надійності серед 88 українських банків з активами понад 1 млрд. грн., що об’єктивно доводить високу надійність, ефективність та стабільність діяльності банку.
За підсумками 2011 р. банк отримав прибуток у розмірі 55676 тис. грн., що свідчить про прибутковість діяльності та ефективність обраної стратегії. Активи банку теж дещо знизились за рахунок скорочення кредитних операцій (величини виданих кредитів), що, в свою чергу, зумовлене скороченням кредитної активності у зв’язку з порушенням платіжної дисципліни позичальниками.
Протягом 2009 – 2011 рр. ПАТ «КРЕДОБАНК» дотримувався всіх встановлених вимог та нормативів Національного банк України.
Банк провадить помірковану кредитну політку, спрямовану на наданні кредитів кредитоспроможним позичальникам, в зв’язку з чим активно використовуються різні методи оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників. Депозитна політика відзначається широким вибором депозитних вкладів, надійним гарантіями вчасного виконання зобов’язань банку перед клієнтами, та спрямована на повне задоволення потреб максимально широкого спектру клієнтів.
Для покращення фінансових результатів та ефективності діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» можу зробити наступні пропозиції:
1. У зв’язку зі щорічним збільшенням витрат на формування резервів під активні операції банку, з метою отримання вищих процентних доходів, доцільно було б ввести такий банківський продукт, як кредити готівкою, особливістю яких є те, що кредитне рішення приймається швидко (до 1 години), і для його оформлення потрібно лише мінімальний пакет документів, що дало б змогу залучити більший та якісно ширший спектр позичальників, і відповідно збільшити доходи від активних операцій.
2. З метою підвищення ефективності діяльності слід запровадити дієву систему мотивації працівників, яка б включала виплату визначеного процента від обсягу чи вартісного виміру виконаних операцій. При цьому можливим буде усунути обов’язкове виконання норм по певних операціях для працівників банку.
3. Для того, щоб підвищити прибуток (зменшити збиток) шляхом залучення більшої кількості клієнтів, слід проводити маркетингові заходи, зокрема зовнішню рекламу.
4. Оскільки величина сумарних витрат банку відзначається щорічним збільшенням, то доцільно було б провести аналіз та оптимізацію тих елементів витрат, які мають найбільший вплив на збільшення цієї величини, а саме адміністративних витрат в розрізі статті «Інші витрати».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення