Реферат «Золотовалютні резерви НБУ: проблеми формування, використання та управління», 2013 рік

З предмету Банківська справа · додано 10.05.2013 20:34 · від Инна · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування золотовалютних резервів нбу 4 1.1. Сутність і значення золотовалютних резервів як інструменту валютної політики НБУ 4 1.2. Структура золотовалютних резервів України 7 1.3. Діяльність НБУ з формування та управління золотовалютними резервами 11 Розділ 2. Аналіз діяльності нбу з управління золотовалютними резервами 13 2.1. Аналіз формування та використання золотовалютних резервів України 13 2.3. Аналіз платіжного балансу та золотовалютних резервів в механізмі валютного регулювання НБУ 17 Розділ 3. Проблеми формування та використання золотовалютних резервів 20 Висновки 23 Список використаних джерел 26

Висновок

За результатами дослідження визначено наступне. Глобалізація та взаємна інтеграція світового та національних фінансових ринків обумовлюють необхідність наявності певних елементів, які захищатимуть національну економіку від негативного впливу ззовні. Одним з таких елементів є золотовалютні резерви, які розміщені в іноземні активи та слугують своєрідним буфером для економіки. Відповідно до підходу регулятора під золотовалютними резервами розуміють резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків. У широкому розумінні золотовалютні резерви доцільно розглядати як частину національного багатства країни, що перебуває під контролем органів грошово-кредитного управління та складається з міжнародних резервних активів і призначена для прямого та непрямого регулювання платіжного дисбалансу шляхом проведення валютних інтервенцій, та/або інших цілей. Золотовалютним резервам притаманні такі ознаки, як офіційність, надійність, ліквідність, постійна доступність до використання, винятково ретельний відбір активів, некомерційний регуляторний характер. Структура офіційних золотовалютних резервів – це сукупність підібраних у певній пропорції валютних активів, використання яких дає змогу центральному банку забезпечувати регулятивний вплив на валютні відносини й організацію зовнішньоекономічної діяльності в країні. До складу золотовалютних резервів України відповідно до чинного законодавства можуть входити: монетарне золото, іноземна валюта (у вигляді банкнот та монет або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті), спеціальні права запозичення (СПЗ), резервна позиція в МВФ.
За результатами проведеного аналізу визначено, що фактична структура золотовалютних резервів України характеризується наявністю значної частки вільноконвертованої валюти, частка якої становить, у середньому, 96% вартості загальних валютних резервів протягом всього періоду дослідження. Основу резервів у іноземній валюті становлять цінні папери нерезидентів. Протягом усього періоду діяльності Національного банку України включно до 2008 року золотовалютні резерви зростали (за виключенням 1998 року, пов’язаного з фінансовою кризою). Протягом 2008-2013 рр. унаслідок негативного впливу світової фінансової кризи обсяг золотовалютних резервів зазнавав значних коливань.
Основним джерелом коштів для поповнення офіційних золотовалютних резервів Національного банку України до 1995 року були надходження від обов’язкового продажу валютної виручки експортерів. Після відміни вимоги щодо обов’язкового продажу валюти поповнення золотовалютних резервів проводиться шляхом: купівлі монетарного золота та іноземної валюти; отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами; залучення валютних коштів від міжнародних фінансових організацій (переважно, МВФ), центральних банків іноземних держав та інших кредиторів. Протягом кризового та посткризового періоду основною метою управління золотовалютними резервами було забезпечення оптимального співвідношення рівнів захищеності, ліквідності й дохідності, що забезпечувало виконання функцій Національного банку України, визначених чинним законодавством України. Контроль за кредитним ризиком забезпечувався шляхом встановлення кредитних лімітів банкам-контрагентам. Оптимальний рівень валютного та процентного ризиків забезпечувався шляхом диверсифікації міжнародних резервів. Більша частина коштів золотовалютних резервів зберігалась у державних цінних паперах та на депозитних рахунках. Ліквідність золотовалютних резервів визначалася рівнем ліквідності вільно конвертованих валют, фінансових інструментів або фінансового ринку. Золотовалютні резерви на сучасному етапі розвитку банківської системи використовувались, переважно, для підтримки курсу національної грошової одиниці, для чого здійснювався продаж Національним банком України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Крім цього, зважаючи на дефіцит платіжного балансу, на стан якого значний негативний вплив мала світова фінансова криза, золотовалютні резерви України використовувались для його балансування.
Основним чинником, що забезпечує зростання розмірів золотовалютних резервів, є їх використання як певного страхового фонду з метою захисту національних валютних систем від спекулятивного переміщення капіталів на глобальному фінансовому ринку. З метою підтримання рівноваги на національних валютних ринках та забезпечення їх стабільності у довгостроковій перспективі доцільно реформувати механізм стабілізаційної функції міжнародних золотовалютних резервів шляхом формування міжнародною спільнотою єдиного світового золотовалютного резерву, який виконуватиме функцію страхового захисту світової валютної системи від ризику виникнення кризових явищ у цій системі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали