Курсова робота «Державне казначейство як інструмент бюджетного менеджменту», 2007 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 19.05.2007 23:16 · від badalova · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету 5 2. Рух грошових коштів при використанні банківської та казначейської системи виконання бюджету 12 3. Організаційна структура Державного казначейства та його повноваження 17 4. Розмежування повноважень між Державним казначейством та іншими учасниками бюджетного процесу 25 Висновок 29 Список літератури 33

Висновок

У сучасних умовах формування ринкової економіки, обмеженості фінансових ресурсів важливим є пошук нових альтернативних методів мобілізації й перерозподілу фінансових ресурсів. Стратегічним напрямом діяльності Державного казначейства має стати розміщення тимчасово вільних залишків коштів на міжбанківському кредитному ринку. Це повинні бути банки з великим ступенем фінансової стійкості й надійності, що мають достатньо активів, зокрема в державних цінних паперах. Залежно від стратегії розміщення бюджетних коштів це може бути розміщення на термін від кількох днів до кількох місяців. Для підвищення платіжної дисципліни казначейство повинно мати можливість на паритетних умовах взаємодіяти із суб'єктами фінансового ринку і Національним банком зокрема.

Зарубіжний досвід переконує, що перспективною є діяльність щодо випуску казначейством власних цінних паперів — казначейських зобов'язань із пропонованим терміном погашення до 3—5 років. Ятя цього у структурі Державного казначейства має бути створений інвестиційно-фондовий відділ, який займатиметься випуском, розміщенням і управлінням фондовим портфелем казначейства, формуватиме попит і пропозицію на власні цінні папери. Фінансові менеджери казначейства визначатимуть допустиму частку фінансових ресурсів у бюджетних залишках, яку можна випустити на ринок цінних паперів для підтримки ліквідності ринку за рахунок можливого постійного чи періодичного викупу казначейських зобов'язань.

Займаючись розміщенням казначейських зобов'язань, казначейство зможе забезпечити надходження коштів, які будуть значно дешевшими, ніж іноземні запозичення чи банківські кредити. Вилучені кошти казначейство зможе використати не лише на покриття тимчасових касових розривів, а й на вкладення У перспективні інвестиційні державні проекти й високотехнологічні підприємства. Відплив бюджетних коштів у виробничу сферу приведе до здешевлення кредитних ресурсів, дасть імпульс для розвитку економіки й збільшення податкових надходжень до бюджету.

Розміщуючи тимчасово вільні залишки бюджетних коштів на фінансовому ринку, казначейство матиме можливість реалізувати й інші державні програми. Зокрема казначейство може надавати гарантійні зобов'язання за розпорядників бюджетних коштів, які здійснюють закупівлі для технічного переоснащення або будівництва нових об'єктів. Гарантійним фондом, із якого оплачуватиметься гарантія, мають бути кошти, зосереджені у залишках на єдиному казначейському рахунку і доступні для надання гарантій у будь-який час.

Чинним законодавством не передбачено отримання кредитів бюджетними установами в банках, і вони здійснюють свою функціональну діяльність у межах виділених асигнувань на бюджетний період. Залучення органів казначейства до діяльності з надання гарантій розпорядникам бюджетних коштів дасть їм змогу здійснити технічне переоснащення з погашенням зобов'язань за наданими гарантіями за рахунок асигнувань майбутніх періодів. Органи казначейства мають усі інструменти контролю за наданими гарантіями, оскільки володіють достовірною інформацією про сферу діяльності й фінансовий стан розпорядників бюджетних коштів, а також дієві важелі для забезпечення повернення наданих коштів.

Казначейство, оперуючи вільними залишками бюджетних коштів, може також здійснювати пільгове кредитування вітчизняного експорту. Для цього на основі відбору (конкурсних торгів) вибираються уповноважені банки, з якими укладається договір про рефінансування торгових кредитів із пільговими ставками для експортерів. Така фінансова підтримка вітчизняного експортера сприятиме розвитку експорту, зміцненню позицій українського виробника на світових ринках, що, у свою чергу, поліпшить платіжний баланс і активізує надходження іноземної валюти до держави.

Забезпечити ефективну діяльність Державного казначейства на фінансовому ринку можна тільки шляхом внесення певних змін і поправок до Бюджетного кодексу й нормативно-правових документів, що регламентують діяльність фінансового ринку і бюджетної сфери.

Переймаючи зарубіжний досвід розміщення тимчасово вільних залишків бюджетних коштів на фінансовому ринку, треба глибоко осмислити й науково обґрунтувати його щодо доцільності використання у вітчизняній практиці з урахуванням специфічних особливостей української економіки.

З огляду на пріоритетне місце й роль Державного казначейства у системі фінансових органів держави потребує подальшого удосконалення нормативно-законодавча база для його ефективного функціонування. Це пов'язано також із тим, що нормативно-правове регулювання організації й функціонування органів казначейства значно відстає від темпів, якими нині розвивається ця структура, і не враховує змін, пов'язаних із розширенням функціональних повноважень органів казначейства і соціально-економічних реалій.

Для підвищення ефективності процесу виконання бюджетів необхідно в розвиток положень Бюджетного кодексу затвердити нову редакцію Положення про Державне казначейство України, що дасть змогу закріпити організаційно-правову структуру, завдання, функції та повноваження казначейства у сфері регулювання бюджетного процесу і міжбюджетних відносин, управління державними фінансами.

Окрім упорядкування правового статусу діяльності Державного казначейства як важливого фінансового інституту, на основі якого можуть бути сконцентровані усі напрями управління фінансовими потоками держави, перед казначейством стоять такі завдання:

- удосконалення механізмів мобілізації й використання Державних фінансових ресурсів, ведення обліку й здійснення контролю за їхнім цільовим спрямуванням;

- поліпшення організаційного, матеріального й технічного забезпечення органів казначейства;

- забезпечення ефективного функціонування інформаційної і телекомунікаційної системи органів казначейства з використанням надійних систем захисту інформації;

- забезпечення більшої інтегрованості та ефективнішого виконання програм державних витрат через поліпшення координації дій між усіма учасниками бюджетного процесу.

Подальший розвиток Державного казначейства як провідного фінансового інституту має відбуватися у контексті загальної концепції розвитку державних фінансів в Україні. У рамках "Інституціональної, законодавчої й адміністративної реформи", фінансованої Європейським Союзом у межах програми ТАСІ5, із кінця 2004 року Державне казначейство України разом із міжнародним консорціумом на чолі з фірмою АДЕТЕФ (Франція) впровадило проект "Ефективне управління державним бюджетом". Цей проект є окремою складовою Плану дій Україна — ЄС у 2005 році за компонентою "Фінансовий контроль. Система обліку казначейства". Реалізація проекту спрямована на підвищення прозорості управління державними фінансами з урахуванням розроблення і втілення (щодо дотримання міжнародних правових норм) модернізації системи обліку казначейства. У рамках співробітництва Державного казначейства зі Світовим банком Уряд України наприкінці 2004 року схвалив концепцію спільного "Проекту системи казначейства-2", яким передбачається підтримка діяльності у сфері управління державними фінансами. Подальшим перспективним завданням Державного казначейства під час реалізації "Проекту-2" є запровадження єдиного плану рахунків із виконання кошторисів бюджетних установ і виконання бюджетів, національних стандартів бухгалтерської звітності, що відповідають міжнародним стандартам. Це дасть можливість формувати облікову інформацію про виконання бюджетів, яка необхідна для здійснення ефективного аналізу, планування, прогнозування і прийняття важливих управлінських рішень у бюджетній сфері.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали