Курсова робота «Система міжнародних фінансів», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 25.04.2013 23:13 · від Андрій Бутенко · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-економічні основи формування системи міжнародних фінансів 1.1. Суть та призначення міжнародних фінансів 1.2. Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів 1.3. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика РОЗДІЛ 2. Функціонування системи міжнародних фінансів 2.1. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу 2.2. Система регулювання міжнародних фінансових відносин РОЗДІЛ 3. Україна у світовому фінансовому ринку 3.1. Становлення та розвиток національної валютної системи України 3.2. Інтеграція України в світову економіку 3.3. Проблеми міжнародних фінансових відносин України та напрями їх розв’язку Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Становлення та розвиток міжнародних фінансів відбувалися в тісному взаємозв'язку з процесом формування держав, розвитком міжнародного поділу праці та світової торгівлі, утворенням світового ринку. Посилення економічних зв'язків держав стародавнього світу об'єктивно привело до формування системи міжнародного обміну з відповідними їй інструментами та інституціями.
Глобалізація валютних відносин посилилася на базі інтернаціоналізації господарських зв'язків. При проведенні операцій і розрахунків широко використовуються електронні засоби зв'язку. Операції здійснюються безперервно протягом доби по черзі в усіх частинах світу.
З огляду на сучасну тенденцію глобалізації світового економічного розвитку і фінансових ринків міжнародні фінансові потоки, будучи факторами виробництва, не лише опосередковують рух матеріальних активів, а й формують міжнародну фінансову позицію країни як дебітора чи кредитора, впливаючи на баланс зовнішніх платежів.
Світові фінансові центри є найважливішою складовою світового господарства. Повсякденні операції цих центрів викликають щоденне переміщення багатомільярдних мас капіталу.
Світовий фінансовий центр — це осередок організацій (банків, бірж, фінансових і страхових компаній), які надають фінансові послуги. Світові фінансові центри можна поділити на три основні групи:
1) центри в розвинутих країнах;
2) центри в країнах, що розвиваються;
3) офшорні фінансові центри.
Основна функція фінансових центрів полягає у перерозподілі тимчасових надлишків капіталу. Формування кожного з фінансових центрів пов'язане з певними історичними та економічними передумовами, а особливості діяльності залежать від специфіки регіону, в якому вони функціонують.
Особливу групу фінансових центрів формують офшорні зони, що дають змогу суттєво мінімізувати витрати власників капіталу. Виникнення країн з перехідною економікою суттєво підвищило обсяги операцій офшорних фінансових центрів.
Головними завданнями світової валютної системи є регулювання сфери міжнародних розрахунків та валютних ринків, опосередковування платежів за експорт і імпорт товар і в, капіталів, послуг та інших видів міжнародної господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці.
Переважна частина зовнішніх ресурсів надходить в Україну каналами міжнародних організацій.
Найбільшими джерелами зовнішнього фінансування для України на етапі ринкової трансформації економіки є МВФ та Група Всесвітнього банку.
МВФ надає фінансування для покриття дефіциту платіжного балансу та формування засад ринкової економіки.
Відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньополітичні і внутрішньополітичній ситуації мають для неї винятково важливе значення. Йдеться не просто про більш-менш активні контакти з одним із найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й про можливість здійснення Україною стратегічного вибору на перспективу, від якого залежатимуть місце і роль нашої держави у новій системі міжнародних відносин, у тому числі економічних і валютно-фінансових.

Коментар модератора

25 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали