Дипломна робота «Бюджетний устрій в Україні», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 23.04.2013 13:39 · від GANNA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Бюджетна система: вітчизняна практика та зарубіжний досвід 7 1.1. Методологічні основи бюджетної системи 7 1.2. Принципи бюджетної системи у контексті нового Бюджетного кодексу України 18 Розділ 2. Оцінка ефективності бюджетної системи україни 32 2.1. Аналіз виконання Державного бюджету України за доходами і видатками у 2010-2011 роках 32 2.2. Стан фінансування Державного бюджету України та Державний борг у 2010-2011 роках 64 2.3. Оцінка міжбюджетних трансфертів та місцевих бюджетів 77 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку бюджетної системи україни 84 3.1. Проблеми функціонування бюджетної системи та шляхи їх подолання в Україні 84 3.2. Удосконалення бюджетного законодавства України на прикладі європейського досвіду 96 Висновки 103 Список використаних джерел 107 Додатки 113

Висновок

Отже, з проведеного в дипломній роботі дослідження можна підсумувати наступне:
Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, перерозподіленого фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.
Були розглянуті теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи, особливу увагу було виділено сутності, ролі та видам бюджету, також структурі та принципам побудови бюджетної системи в сучасній економіці. Бюджет є важливим економічним важелем держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права, яка включає в себе місцеві бюджети, районні, сільські, АРК.
Також було розглянуто напрямки бюджетної політики України, які визначаються Верховною Радою України в спеціальній постанові, яка має назву бюджетної резолюції, та нормативно – правове регулювання бюджетних відносин. Формування бюджету, а також регламентація доходів та видатків здійснюється згідно з бюджетним законодавством України: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюджет на поточний рік; іІнші закони, що регулюють бюджетні відносини; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Визначили підходи до формування та розподілу державного бюджету України. Найголовніші особливості формування бюджету в Україні наступні:
- суперечливий характер перерозподілу бюджетних ресурсів на рівні регіонів.
- бюджетний дефіцит, що набув великих масштабів.
Доходна частина бюджету складається в основному з бюджетних надходжень. Менша її частина - це неподаткові надходження. В Україні головну роль відіграють податок на прибуток та податок на додану вартість.
Проаналізували показники бюджетної системи України, таким чином підсумки 2011 року засвідчили, що Державний бюджет України в 2011 році виконувався в умовах економічного зростання. Приріст реального валового внутрішнього продукту становив 5,2 відс., порівняно з 4,1 відс. у попередньому році та 4,7 відс., врахованого при затвердженні державного бюджету. За рахунок перевищення показника, врахованого при затвердженні державного бюджету, додатково отримано доходів у сумі 1,4 млрд. гривень.
Доходи державного бюджету в 2011 році загалом становили 314 млрд. 616,9 млн. грн., або 100,4 відс. плану (313 млрд. 431,9 млн. гривень). Видатки державного бюджету здійснені в сумі 333 млрд. 459,5 млн. грн., або 94,1 відс. плану (354 млрд. 190,6 млн. гривень).
До загального фонду державного бюджету надійшло доходів у сумі 265 млрд. 822,7 млн. грн., або 103,3 відс. плану (257 млрд. 327,1 млн. гривень). Видатки загального фонду становили 287 млрд. 286,7 млн. грн., або 97,1 відс. плану (295 млрд. 965,9 млн. гривень).
До спеціального фонду державного бюджету зараховано доходів у сумі 48 млрд. 794,2 млн. грн., або 87,0 відс. плану (56 млрд. 104,8 млн. гривень). Видатки спеціального фонду становили 46 млрд. 172,8 млн. грн., або 79,3 відс. плану (58 млрд. 224,7 млн. гривень).
У результаті державний бюджет загалом виконано з дефіцитом у сумі 23 млрд. 557,5 млн. грн., або 60,7 відс. плану (38 млрд. 812,4 млн. грн.), у тому числі загальний фонд – 20 млрд. 938,4 млн. грн., або 62,8 відс., спеціальний фонд – 2 млрд. 619,1 млн. грн., або 47,9 відсотка.
Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету становив 409 млрд. 40,4 млн. грн., у тому числі надійшло доходів на суму 314 млрд. 616,9 млн. грн., отримано надходжень для фінансування бюджету – 92 млрд. 134,8 млн. грн., повернуто кредитів – 2 млрд. 288,7 млн. гривень.
Загалом залишок бюджетних коштів, що обліковується на рахунках державного бюджету, за рік скоротився на 417,2 млн. грн., або 1,1 відс., і на 01.01.2012 становив 39 млрд. 0,4 млн. грн., зокрема загального фонду –скоротився на 4 млрд. 669,5 млн. грн., або 20,9 відс., – до 17 млрд. 670,7 млн. грн., спеціального фонду – зріс на 4 млрд. 252,3 млн. грн., або 24,9 відс., – до 21 млрд. 329,7 млн. гривень.
Подолати проблему недоотримання доходів можна найбільш прийнятним, ефективним та розумним способом зменшення видаткової частини, отримання додаткових та пошук нових джерел надходжень З метою збільшення дохідної частини бюджету необхідно проведення низки реформ в системі оподаткування, бюджетної політики, а також поєднання всіх способів з урахування причин та наслідків фінансової кризи. Наповнення дохідної частини бюджету повинно йти з різних джерел для більшої стабілізації, «спокою» економіки та зменшення ризикованості надходжень. Для цього необхідно приділяти увагу найменш розвинутим статтям доходів, таким як доходи від операцій з капіталом, цільові фонди, збільшення яких дозволить зменшити навантаження та залежність Державного бюджету, наприклад, від податкових надходжень. Цього можна досягти за допомогою запровадження виваженої податкової політики за рахунок впровадження системи оподаткування, яка базується на зменшенні кількості податків і введенні єдиного податку на основні фонди підприємств усіх форм власності.
Були визначені проблеми функціонування бюджетної системи України. Все більшої гостроти набуває необхідність докорінного реформування бюджетних взаємозв'язків як за доходами, так і за видатками, а також міжбюджетних відносин. Незважаючи на проведення бюджетної реформи, багато проблем функціонування бюджетної системи залишаються нерозв'язаними. Для того щоб ці проблеми більше не турбували проводять державні реформи; бюджетні взаємовідносини; потреба в сильному державному бюджеті.
Розглянуті стратегічні напрямки розвитку бюджетної системи України, найголовнішими являються подальше посилення фінансової основи бюджетів місцевого самоврядування шляхом об'єднання територіальних громад сіл, селищ і міст, Застосування єдиних підходів до управління державними коштами в частині коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального й пенсійного страхування та державних підприємств на основі принципів управління бюджетними коштами.
Для вдосконалення функціонування бюджетної системи в Україні, необхідно здійснити наступне: уточнити нині діючі процедури підготовки та прийняття бюджету; встановити процес утворення зобов'язань за платежами до бюджету та їх погашення так, щоб не припускати утворення заборгованості в бюджетній сфері; контролювати максимальний рівень державного боргу та гарантійних зобов'язань уряду; чітко визначити відповідальність розпорядників бюджетних коштів на всіх рівнях.
Особливо слід наголосити на необхідності встановлення жорстких заходів відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Щодо розпорядників бюджетних коштів, які порушують бюджетне законодавство, доцільно застосовувати такі санкції: призупинення повноважень за асигнуваннями або управління доходами чи видатками; запровадження обмеження щодо використання бюджетних рахунків, скасування або призупинення бюджетних асигнувань для відшкодування незаконно витрачених коштів або вимоги їх відшкодування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення