Дипломна робота «Фінансування видатків місцевих бюджетів», 2013 рік

З предмету Фінанси · додано 23.04.2013 13:32 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів 8 1.1. Суть місцевих бюджетів та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів 8 1.2. Сутність та загальна характеристика видатків місцевих бюджетів 21 1.3. Сучасний стан правового забезпечення формування і використання видатків місцевих бюджетів 36 Розділ 2. Видатки місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій 49 2.1. Аналіз джерел формування видатків місцевих бюджетів у 2011 році на прикладі бюджету м. Києва 49 2.2. Аналіз напрямів використання видатків місцевих бюджетів на прикладі бюджету м. Києва 72 Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансування видатків місцевих бюджетів 104 3.1. Зарубіжний досвід удосконалення використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування 104 3.2. Необхідність прогнозування видатків місцевих бюджетів в сучасних умовах розвитку економіки України 115 3.3. Реформування системи управління видатками місцевих бюджетів 123 Висновки 134 Список використаних джерел 141 Додатки 151

Висновок

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає наслідки економічних і соціальних процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не передбачуваних обставин.
Інтереси громадян забезпечує принцип стабільності бюджетної системи метою якого є ефективний розподіл бюджетних ресурсів відповідно до видаткових зобов’язань місцевої влади. Цей процес регламентується законодавчими та нормативно - правовими актами: Конституцією України, Бюджетним кодексом України, щорічними законами «Про Державний бюджет України», щорічними рішеннями про місцеві бюджети, іншими законами України, указами Президента України, та відповідними постановами Кабінету Міністрів України.
Згідно Бюджетного кодексу України, видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.
Видатки місцевих бюджетів — це економічні відносини, які виникають у зв'язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.
Місцеві видатки класифікують за різними ознаками: за економічною класифікацією видатки поділяються на поточні та капітальні; функціональна класифікація дає змогу відстежувати й аналізувати динаміку зміни державних видатків різного функціонального призначення та прогнозувати наступні видатки. Вона має такі рівні деталізації: розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, АРК, органів місцевого самоврядування; підрозділи та групи, в яких конкретизується спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, АРК або органів місцевого самоврядування. Запровадження функціональної класифікації видатків бюджету здійснено з метою приведення її у відповідність з міжнародними стандартами; за програмно-цільовою класифікацією видатки бюджетів поділяються за відповідними бюджетними програмами, що дає можливість посилити фінансовий контроль за цільовим використанням коштів бюджету.
Проаналізувавши напрями витрачання бюджетних коштів в м. Києві, можна чітко стверджувати, що пріоритетним напрямом у сфері видатків місцевих бюджетів є соціальний. Саме видатки на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я становлять найбільшу частку особливо в бюджетах найвищих рівнів, де відбувається безпосереднє надання послуг громадянам. Як негативний аспект можна відзначити досить значну частку видатків на управління. В цьому напрямку потрібно проводити зміни у структурі його апарату, які дали б можливість скорочення витрат на персонал та спрямовувати фінансові ресурси на розвиток інфраструктури та місцевий економічний розвиток.
Так, у досліджуваному періоді відбулось: збільшення видаткової частини бюджету м. Києва на 14,5% протягом 2011 бюджетного року; збільшення фінансування галузі охорони здоров'я на 40,2% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування галузі соціального захисту і соціального забезпечення на 26,4% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування галузі освіти на 15,3% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування галузі культури і мистецтва на 15,9% порівняно з 2010 роком; зменшення фінансування галузі фізичної культури і спорту на 0,8% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування засобів масової інформації на 15,3% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування органів державного управління на 21,1% порівняно з 2010 роком; збільшення фінансування галузі транспорту, дорожнього господарства зв'язку, телекомунікацій та інформатики на 28,3% порівняно з 2010 роком; зменшення фінансування галузі будівництва на 2,9% порівняно з 2010 роком; збільшення видатків на фінансування галузі жиптово-комунального господарства в 2,85 рази порівняно з 2010 роком; зменшення витрат на обслуговування боргу на 10,5% порівняно з 2010 роком.
В результаті дослідження було встановлено, що у 2011 році було перевиконано план щодо фінансування сфер: державного управління на 10,4%, або 63 705 тис. грн, охорони здоров'я на 4,1%, або 123 430 тис. грн.
Найбільші обсяги недофінансування припадають на такі галузі, як: житлово-комунальне господарство (- 793827 тис. грн, план виконано на 62,4%), будівництво (- 677399 тис. грн, план виконано на 47,0%), інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (- 327563 тис. грн, план виконано на 77,2%), освіта (- 302183 тис. грн, план виконано на 92,0%).
У 2011 році на три основні соціальні галузі - освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення - припадає більше половини видатків міського бюджету (52,8%).
Сукупна питома вага ЖКГ і будівництва - двох галузей, орієнтованих на розвиток міського господарства, - становила 11,9% обсягів фактичних видатків замість 18,1% запланованих. Зросла і частка коштів, що передаються Державному бюджету, та субвенцій з 8,0% запланованих до 9,1% фактичних обсягів видатків.
Приблизно половина (49,3%) видатків галузі освіти 2011 року припадала на загальноосвітні школи, а понад чверть (27,5%) - дошкільні заклади освіти.
Якщо вищі заклади освіти було профінансовано з міського бюджету відповідно до затвердженого плану,то загальноосвітні школи (код 70201) недоотримали 124 167 тис. грн, дитячі садки - 104 444 тис. грн, - ПТУ-18 844 тис.грн, загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати - 5085 тис. грн.
На відміну від 2008-2010 років, торік план бюджетних видатків на охорону здоров'я в м. Києві перевиконано на 4,1%. Додаткові кошти за всіма статтями галузі були рівномірно не розподілені. Найбільше пощастило: спеціалізованим лікарням та іншим спеціалізованим закладам, які одержали на
262125 тис. грн, або 44,7% коштів більше від запланованих обсягів, лікарням (+ 17 716 тис. грн), пологовим будинкам (+ 8726 тис. грн).
Разом з тим міська влада продовжувала недофінансовувати: поліклініки та амбулаторії (- 46464 тис. грн), станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (- 9739 тис. грн), загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (- 2969 тис. грн), спеціалізовані поліклініки (- 2735 тис. грн).
Практично було згорнуто програми і централізовані заходи боротьби з онкологічними захворюваннями (недофінансування - 1717 тис. грн), СНІД (недофінансування - 1277 тис. грн). Міська влада заощадила аж 600 тис. грн на програмах і централізованих заходах з імунопрофілактики, а також 5252 тис. грн на централізованих заходах з лікування хворих на діабет.
У 2011 році видатки на галузь соціального захисту та соціального забезпечення було профінансовано на 96,4%, тобто обсяги недофінансування становили 72 281 тис. грн.Так, статті: «Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту» недофінансовано на 17 497 тис. грн, «Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів» - на 2540 тис. грн, «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» - на 1854 тис. грн, «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» - на 299 тис. грн. В міському бюджеті не знайшлося 2 тис. грн на «Навчання та трудове влаштування інвалідів».
Недофінансування галузі житлово-комунального господарства 2011 року становило 793 287 тис. грн, тобто ЖКГ столиці було профінансовано менш як на дві третини від запланованих обсягів.
Недофінансування галузі культури і мистецтва 2011 року становило 26 388 тис. грн, або 5,5% запланованих обсягів.
У 2011 році було повністю профінансовано видатки в галузі кінематографії, а також майже на 100% - у сфері театрального мистецтва. Щодо інших статей, то чиновники заощадили на: школах естетичного виховання дітей 7594 тис. грн, бібліотеках - 5431 тис. грн, музеях і виставках - 4210 тис. грн, філармоніях, музколективах, ансамблях - 3665 тис. грн, палацах і будинках культури - 2477 тис. грн тощо.
Недофінансування галузі фізичної культури і спорту 2011 року становило 17 934 тис. грн, або 16,6% запланованих обсягів. Понад 70% видатків у галузі фізкультури і спорту припадає на функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 2011 році ДЮСШ було профінансовано на 83,8% від плану, тобто недофінансовано на 12 351 тис. грн.
У 2011 році план фінансування галузі будівництва було виконано лише на 47%, тобто галузь недоотримала 677 399 тис. грн з міського бюджету. У 2011 році галузь будівництва отримала на 597 649 тис. грн менше на капітальні видатки, або лише 39,1% запланованої суми. Понад 22,8% видатків у галузі будівництва спрямовувалися на невідкладні відновлювальні роботи, будівництво та реконструкцію навчальних закладів.
Водночас менше як наполовину (43,8%) фінансувалися з міського бюджету роботи в галузі житлового будівництва і придбання житла для окремих категорій населення - надійшло на 43 843 тис. грн менше від запланованих обсягів.
Крім того, було недофінансовано роботи щодо будівництва і реконструкції: лікарень - на 7595 тис. грн, мережі метрополітенів - на 2702 тис. грн, а також реставрації пам'яток історії та культури - на 5551 тис. грн.
Видатки в галузі транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики було профінансовано на 93,6%, тобто 2011 року ця сфера діяльності недоотримала 50 424 тис. грн з міського бюджету. Видатки на роботи в галузі автомобільних доріг було профінансовано на 98,8%, тобто було недоотримано 3389 тис. грн.
У 2011 році видатки за статтею «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» було профінансовано на 77,2% запланованих обсягів, тобто з міського бюджету було виділено на 327 563 тис. грн менше, ніж затверджено розписом на рік.
Основною статтею видатків у цій групі є внески міської влади у статутні фонди створених нею комунальних підприємств. У 2011 році на згадані цілі було виділено лише трішки більше трьох чвертей запланованих обсягів, або на 250346 тис. грн менше, ніж було затверджено розписом на рік.
Варто зауважити, що, попри риторику про розвиток малого бізнесу, на його підтримку 2011 року було виділено 37,3% запланованих коштів, або на 15 522 млн грн менше.
План видатків за групою статей «Цільові фонди» було виконано лише на 64,0%, тобто не надійшло 227 572 тис. грн від запланованих обсягів.
У 2011 році план фінансування таких міських цільових фондів було виконано лише на 65,7%, тобто з бюджету надійшло на 188 111 тис. грн менше від запланованих обсягів.
Столична влада не надто переймалася питаннями екології, виділивши на статті: «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 23 693 тис. грн менше від запланованих обсягів (план було виконано на 63,2%); «Утилізація відходів» на 14 056 тис. грн менше від запланованих обсягів (план було виконано лише на 1,7%); «Збереження природно-заповідного фонду» на 1372 тис. грн менше від запланованих обсягів (план було виконано на 30,7%).
Результати аналізу фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні дають підстави констатувати:
– видатки місцевих бюджетів в абсолютних сумах мають тенденцію до зростання, причиною чого насамперед є зростання рівня оплати праці та інфляція;
– зростання обсягів видатків місцевих бюджетів на соціальну сферу, соціальний захист та соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство свідчить про виражену соціальну спрямованість місцевих бюджетів. Однак реальна бюджетна забезпеченість соціальної функції держави та органів місцевого самоврядування значно не покращилась;
– послаблюється інвестиційна складова місцевих бюджетів;
– обсяг видатків місцевих бюджетів на економічну діяльність хоча й зростає, однак частка таких видатків у структурі видатків місцевих бюджетів зменшується або не змінюється, що може негативно відобразитись на соціально-економічному розвитку адміністративних територій.
Вирішення перелічених проблем, на наш погляд, можливе за умови реформування бюджетних відносин на місцевому рівні шляхом зміни пріоритетів бюджетної політики, що, в свою чергу, вплине на структуру видатків місцевих бюджетів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали