Дипломна робота «Управління фінансами місцевого самоврядування», 2013 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 23.04.2013 10:55 · від GANNA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні та правові засади формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 8 1.1. Теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні 8 1.2. Фінансово-правовий аспект діяльності органів місцевого самоврядування щодо формування і використання власних фінансових ресурсів 19 1.3. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: зарубіжний досвід для України 31 Розділ 2. Аналіз практики формування і використння фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в україні 44 2.1. Аналіз практики формування і виконання місцевих бюджетів України у 2010-2012 роках 44 2.2. Оцінка стану формування і виконання бюджету Вінницької області у 2010-2012 роках 57 Розділ 3. Проблеми та перспективи ефективного використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 88 3.1. Проблеми ефективності використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в Україні 88 3.2. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування 100 3.3. Перспективи розвитку фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні 109 Висновки 117 Список використаних джерел 123 Додатки 131

Висновок

На підставі проведеного дослідження зроблено наступні висновки.
Практичне дослідження процесу формування і використання фінансових ресурсів місцевих органів самоврядування довело, що на сьогоднішній день місцеві органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні.
Це обумовлено цілою низкою обставин: високим рівнем концентрації фінансових ресурсів у державномубюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення задач; домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень коштів до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями податкових платежів; нині діючою практикою формування місцевих бюджетів, при якій збережений поки що в своїй основі механізм централізованого встановлення нормативів відрахувань від регулюючих доходів, хоча вони й знаходяться у протиріччі з принципами бюджетної децентралізації; тенденцією встановлення видатків униз по бюджетній системі без відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводитьдо дотаційності багатьох, раніше збалансованих місцевих бюджетів.
Принципи ж побудови і механізм функціонування нинішньої
бюджетної системи склались ще в 30-ті роки і повністю відповідали
характеру і методам адміністративно-командної системи управління
народним господарством країни.
Відсутність чіткого взаємозв'язку між обсягами податків, які збираються, і доходами місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення державних доходів, що, в свою чергу загострює проблему нестачі коштів не тільки на місцевому, але й на загальнодержавному рівні. Також орієнтована на видатки методологія формування місцевих бюджетів, що виховала у нижчестоящих управлінських структур утриманство і тверду впевненість в тому, що за все в кінцевому рахунку відповідає держава, центральні органи влади.
В результаті дослідження стану виконання місцевих бюджетів в Україні у 2009-2012 роках визначено, що доходи місцевих бюджетів зросли в 2012році на 10,6% та склали 153,2 млрд. грн. При цьому частка міжбюджетних трансфертів у загальній структурі доходів місцевих бюджетів дещо зросла щодо минулорічного рівня (на 0,3 в. п.) і склала 52,6 %.
Водночас у структурі цих доходів відмічається певне збільшення частки податкових надходжень, що в основному пов'язано зі зростанням надходжень від податку з доходів фізичних осіб та зборів за спеціальне використання природних ресурсів.
Також спостерігалося зростання до 10,1 млрд. грн., або на 20,2 %, доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів. На збільшення обсягу доходів бюджету розвитку значно вплинуло зарахування до їх складу єдиного податку (ці надходження склали 32,7 % усіх доходів бюджету розвитку).
Вагомою статтею надходжень до місцевих бюджетів залишається плата за землю (9,5 млрд. грн.), яка завдяки підвищенню ставок демонструвала стійку тенденцію до збільшення навіть в умовах фінансово-економічної кризи. Крім того, у 2011 році та січні - вересні 2012 року стабільне наповнення місцевих бюджетів забезпечили збори за спеціальне використання води та плата за користування надрами. Це зростання спричинено розширенням кількості платників і підвищенням ставок оподаткування, відповідно до Податкового кодексу.
Видатки місцевих бюджетів зросли на 19,9 % та становили 150,0 млрд. грн. Рівень виконання річного плану, затвердженого місцевими радами, склав 69,1 %. Традиційно більшість видатків місцевих бюджетів спрямовуються у соціально-культурну сферу. Водночас у січні - вересні 2012 року мало місце зростання видатків на економічну діяльність (на 8,6 %) та видатків на ЖКГ (на 9,4 %).
Обласний бюджет Вінницької області за результатами 2012 року виконано по доходах загального та спеціального фондів у обсязі 903 148,5 тис. грн., що складає 105,6 % до затвердженого обласною радою плану. Надходження доходів у 2011 році збільшилися на 99 095,8 тис. грн. (на 12,3 %) у порівнянні з 2010 роком.
Перевиконання затвердженого у 2011 році плану доходів загального фонду становить 5 279,0 тис. грн. (100,7 %), що було забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по зборам та платі за використання природних ресурсів (на 4,5 %).
Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконано на 144,3 %, перевиконання становить 42 216,2 тис. грн., що було забезпечено в основному за рахунок перевиконання власних надходжень бюджетних установ (на 54,7 %) та надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища (на 25,2 %).
Видаткова частина загального фонду обласного бюджету, без урахування цільових субвенцій з державного бюджету, виконана в сумі – 1 206 943,8 тис. грн., або на 97,8 % до плану 2011 року, спеціального фонду – 146 302,3 тис. грн., або на 84,4 % до плану на рік.
Обсяг, здійснених видатків з обласного бюджету за 2011 рік на 170 530,4 тис. грн., або на 12,6 % більше у порівнянні з 2010 роком. Заробітна плата працівникам бюджетних закладів виплачена в повному обсязі, заборгованості немає.
Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні, браку фінансових ресурсів органів місцевої влади й нестабільності їхніх дохідних джерел стояли на порядку денному протягом усіх років незалежності й особливо актуалізувалися в умовах глобальної фінансової кризи і залишаються бути не вирішеними і до сьогодні.
Таким чином, якщо говорити про шляхи посилення фінансової незалежності місцевих бюджетів доцільно їх розділити на дві категорії: ті що потребують значних змін в законодавчій базі та проведенню ряду загальнодержавних реформ; та ті що можуть бути запроваджені найближчим часом, без значних законодавчих змін.
До першої категорії віднесено такі пропозиції:
Зарахування частки загальнодержавних податків до бюджету області. Одним із суттєвих кроків, що міг би змінити ситуацію в плані збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, є зарахування частини загальнодержавних податків, таких, як ПДВ та податок на прибуток підприємств, до бюджетів регіонів (міст). При цьому віднести ці надходження до І кошику бюджету міста, доходи якого враховуються у розрахунку міжбюджетних трансфертів та спрямовуються на виконання делегованих повноважень держави органами місцевого самоврядування.
Разом з тим державний бюджет втратить значні фінансові надходження, що може вплинути на виконання державою своїх функцій та повноважень. Таким чином, на фоні бюджетної децентралізації, виникне питання проведення адміністративної реформи, оскільки міжбюджетні відносини — це передусім розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і лише потім — розподіл видаткових зобов'язань та дохідних джерел між бюджетами різних рівнів.
Зарахування податку з доходів фізичних осіб до ІІ кошику бюджету міста в розмірі 100%. Не від'ємною частиною вищезазначеної пропозиції, є друга пропозиція щодо зміцнення фінансовою стабільності міст та регіонів, щодо можливої зміни зарахування податку з доходів фізичних осіб до ІІ кошику міського бюджету, доходи якого не враховуються у розрахунку міжбюджетних трансфертів і спрямовуються на виконання власних закріплених повноважень. На сьогоднішній день дохідна частина ІІ кошика міського бюджету є доволі обмеженим і становить лише 8 - 9% від обсягу власних та закріплених доходів, що не дає можливості проводити заходи власних повноважень громади направлені на розвиток міста.
Створення та функціонування муніципальної податкової інспекції. Якщо на міста буде передано значну частку фінансових ресурсів тоді доцільним вбачається створення та функціонування муніципальної податкової інспекції, яка б займалась адмініструванням виключно податків, які спрямовуються до міського бюджету.
Наразі в Україні виникла ситуація, що оскільки до місцевого бюджету прямо надходить надто мала частина податків — органи місцевого самоврядування не заінтересовані піклуватися про платників податку. Але й у населення та суб'єктів підприємницької діяльності регіону також немає стимулів до легалізації своїх доходів та сплати податків з цих доходів, бо немає зв'язку між тими податками, які вони сплачують до місцевого бюджету, та тими благами, які вони отримують за рахунок місцевого бюджету. Реалізація цього заходу дасть можливість змінити ситуацію в протилежну сторону.
Друга категорія шляхів удосконалення формування фінансових ресурсів місцевих органів влади, що не потребує значних змін у законодавстві країни та проведення загальнодержавних реформ включає в себе:
Повернути ринковий збір до видів місцевих податків і зборів. Для реалізації необхідно внести зміни до Податкового Кодексу України, в розділ місцеві податки і збори, і встановити термін його введення з 1.01.2013 року. Хотіли краще, але адміністрації ринків.
Повернути 50% зарахування надходжень до бюджету від штрафів за порушення правил дорожнього руху. Хоч зазначений вид надходжень і не може змінити ситуацію на краще, але не був зайвим.
Також є пропозиція зміни зарахування цих надходжень з І кошику бюджету, видатки якого враховуються у розрахунках міжбюджетних трансфертів, до ІІ кошику бюджету, з метою покращення виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування.
Повернути видозмінений податок з власників транспортних засобів до бюджету міста. Цей податок і був введений для того, щоб підтримувати в належному стані міські дороги загального користування. Наразі цей ресурс забрали з міст, хоча і додатково розширили дохідну частину.
Податок з власників транспортних засобів держава компенсувала державному бюджету за рахунок введення акцизного податку на пальне (п.215.3.4. ст.215 розділу VI Податкового Кодексу України). Тобто податок сплачуватиметься при купівлі пального, ціна якого буде збільшена на вартість акцизу.
Внести зміни до ст. 276.4 Податкового Кодексу України зміни в частині встановлення податку на землю, що відноситься до земель залізничного транспорту.
На сьогоднішній день відповідно до ст. 276.4 Податкового Кодексу України податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту справляється у розмірі 25% податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 Кодексу. Таким чином міський бюджет щороку втрачає кошти в сумі близько 700 тис. грн.
Розширити ст. 90 Бюджетного Кодексу України, в частині розширення переліку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
З метою покращення виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень пропоную доповнити ст. 90 Бюджетного Кодексу видатками на: місцеву пожежну охорону; муніципальну податкову інспекцію; позашкільну освіту; відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово- комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання); на утримання закладів соціального захисту для безхатніх громадян та центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ
виконання покарань.
Тим самим виключивши ці видатки із статті 91 Бюджетного Кодексу України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Аналітичний та синтетичний облік місцевих податків та зборів — Сопко В.В.