Курсова робота «Фінансовий аналіз підприємства "Моторсіч"», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 22.04.2013 21:17 · від Наталія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства. 2. Аналіз майнового положення підприємства: Аналіз сукупних активів, Аналіз необоротних активів. 3. Аналіз оборотних активів підприємства. 4. Аналіз джерел формування майна підприємства. 5. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 7. Аналіз ділової активності підприємства. 8. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства. Висновок. Додатки.

Висновок

Проведений аналіз показав, що загалом ПАТ «Мотор Січ» є прибутковим підприємством. Оскільки фінансові показники та статті балансу мають схильність до постійного зростання. Зрівноваженість всіх статей балансу свідчить про ефективне управління фінансовими ресурсами.
Якщо говорити про розрахунки ділової активності, то варто зазначити, що підприємство є загалом активним. Високі показники оборотності активів, капіталу та запасів. Використання власного капіталу та мінімальне залучення позикового, свідчить про самостійність та незалежність підприємства від зовнішніх чинників.
Проте, не дивлячись на використання власного капіталу в більшій мірі, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості має більше значення, ніж коефіцієнт дебіторської заборгованості.
Негативною ситуацією для досліджуваного підприємства являється «Незавершене виробництво» у структурі оборотних активів. Оскільки на початок досліджуваного періоду цей показник становив 33,07% від всіх оборотних активів. Тобто, 33,07% товарів перебували на стадії виробництва.
На підприємстві в більшій мірі у 2008 році переважали низько ліквідні оборотні активи, а починаючи з 2009 року цей показник почав знижуватись. А високоліквідні оборотні активи на 2008 рік становили 30,4%, проте уже на 2010 рік прирівнялись у значенні до низько ліквідних оборотних активів.
Яким би ефективним не було підприємство, в будь-якому випадку існують «слабкі» сторони фінансового стану, зокрема:
1) Присутній високий рівень зносу основних засобів. Хоча знос основних засобів зростає щороку пропорційно до зростання первісної вартості основних засобів, все одно це являється негативною тенденцією для ефективної діяльності підприємства.
2) Частка виробничих запасів мала мінливий характер протягом досліджуваного періоду. Так, найбільша питома вага даної статті була простежена у 2009 році і становила 17,77% в загальній структурі оборотних активів. Прийнятнішим для господарської діяльності було б яки цей показник збільшувався швидше, ніж загальна сума оборотних активів.
Чистий прибуток щороку зростав шаленими темпами і вже на 2010 рік становив 1 248 028 тис. грн.
Проаналізувавши детально різні аспекти діяльності підприємства за допомогою розрахунків, можна зробити загальні висновки щодо його діяльності та становища.
Аналіз ліквідності підприємства проказав, що воно має достатню кількість ліквідних коштів для погашення короткострокових зобов'язань. Підприємство в цілому має збалансовану структуру засобів, кожен з розрахованих показників знаходиться на рівні рекомендованих меж, встановлених на підприємстві для його максимально ефективної роботи, хоч на початок досліджуваного періоду коефіцієнти не знаходились у межах, які Його задовольняли б. Можна говорити про фінансову автономію підприємства, тобто його незалежність від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коментар модератора

35 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення