Курсова робота «Фінансове регулювання підприємницької діяльності», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 22.04.2013 11:33 · від I Am · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Підприємство – головний двигун ринкових відносин в Україні 6 1.1. Сутність підприємництва в ринковій економіці 6 1.2. Роль підприємництва в економіці 12 1.3. Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні 17 1.3.1. Адміністративне забезпечення розвитку підприємництва в Україні 17 1.3.2. Методи і принципи державного економічного регулювання підприємництва 20 1.3.3. Економічні функції держави щодо розвитку підприємництва та її роль в процесі становлення підприємницького середовища 24 Розділ 2. Фінансове регулювання підприємницької діяльності в Україні 29 2.1. Податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу 29 2.2. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва 39 Розділ 3. Проблеми та пріоритетні напрямки удосконалення фінансового регулювання підприємництва 42 3.1Актуальні проблеми підприємницької діяльності в Україні 42 3.2. Шляхи удосконалення фінансового регулювання підприємницької діяльності 46 Висновки 50 Список використаної літератури 53 Додатки 55

Висновок

Дослідивши сутність підприємництва та роль в ринковій економіці країни, розглянувши адміністративне забезпечення розвитку підприємництва, проаналізувавши роль держави в розвитку підприємницької діяльності та стан розвитку фінансового регулювання підприємництва в Україні та окресливши проблеми та пріорітетні напрями удосконалення фінансового регулювання діяльності підприємств в країні можна зробити наступні висновки.
Зараз ми всі являємося свідками кризового стану нашої економіки, знецінення національної валюти і падіння життєвого рівня населення. За роки незалежності уряд не зміг активізувати діяльність приватних підприємців, створити сприятливі умови для їх зростання. Це означає, що ми практично заново стаємо перед проблемою розвитку підприємництва. Значить всі вище перераховані риси підприємництва не знайшли відображення в конкретних діях ні зі сторони держави, ні зі сторони населення. Традиційна комуністична модель завжди базувалася на необхідності придавлення духу підприємництва у суспільстві і підприємця, як носія цього духу. Загальне неприйняття підприємництва поступово переходить в усвідомлення необхідності створення умов для його скорішого та ефективного розвитку.
За підприємництвом в Україні майбутнє, процес накопичення критичної маси невідворотно приведе до «підприємницького буму». Тому на даному етапі важливо вивчити поведінку підприємця, щоб у подальшому не допускати помилок, допущених раніше. Основним стимулом для розвитку підприємництва в Україні являється державна підтримка. І тільки тоді, коли держава зверне свою увагу на проблеми вітчизняного підприємництва та надасть свою підтримку, можна буде говорити, що підприємництво в Україні розвивається і приносить свої плоди.

Формування сучасного підприємництва, зокрема малого, в економічному просторі України є важливим чинником стабільного економічного зростання та досягнення нормального рівня життєзабезпечення громадян. Існує безліч стримуючих факторів і проблем, вирішення яких вимагає фахового комплексного підходу, об'єднання зусиль, ресурсів усіх відповідальних і зацікавлених інституцій та осіб.
Не зважаючи на те, що ще з 2000 року було переглянуті та затверджені найважливіші закони України для розвитку підприємництва та прийнятий Податковий Кодекс в Україні на початку 2011 року, проблеми розвитку підприємництва в Україні залишились майже незмінними.
На мою думку, одним з важливих інструментів комплексного підходу щодо вирішення проблем малих та середніх підприємств є розробка і впровадження регіональних програм. Метою регіональних програм є насамперед забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва на основі використання наявних власних фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів (приклад Програми розвитку малого підприємництва наведений у Додатку 4).
До основних цілей регіональних програм відноситься: створення сприятливих умов для розвитку існуючих підприємств та підвищення їх конкурентноздатності; організація роботи щодо створення нових ефективно діючих малих підприємств; розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;створення ринкового середовища та вільної конкуренції;залучення капіталу та інвестицій задля забезпечення сталого розвитку територій.
Головним завданням регіональних програм підтримки підприємництва є: По-перше, забезпечення дотримання вимог законодавства. По-друге, податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності, забезпечення фінансової підтримки розвитку малого підприємництва органами місцевої влади та створення сприятливих умов на ринку кредитних ресурсів.
Але, регіональні програми розвитку малого підприємництва переважно носять загальний характер. Вони не враховують особливостей конкретних регіонів, і, як результат, не орієнтовані на вирішення болючих соціально-економічних проблем регіонів та окремих територій і тому для кожного регіону має мати чинність своя конкретна Програма.
Отже, в першу чергу, необхідно створити чіткі правила гри, прозорі і зрозумілі для бізнесу, які не будуть залежати від політичної ситуації у країні.
Це сприятиме наданню підтримки малим та середнім підприємствам за такими напрямами, як створення адекватної правової та податкової бази, створення пільгових умов для початку діяльності, забезпечення доступу до інформації і сучасних технологій.
Для вирішення зазначених проблем необхідна консолідація дій політиків в Україні. Діяльність всіх гілок політичної влади, а також опозиційних сил, об'єднань підприємців, роботодавців доцільно сконцентрувати для прийняття конкретних рішень щодо впровадження нових підходів до розвитку бізнесу в країні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення