Курсова робота «Роль реклами в сучасних умовах на ринку монополістичної конкуренції», 2011 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 21.04.2013 11:45 · від Аська · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Ринок монополістичної конкуренції 6 1.1. Основні ознаки монополістичної конкуренції 6 1.2. Визначення ціни і обсягів виробництва фірми в умовах монополістичної конкуренції 7 1.3. Особливості формування доходів фірми за умов монополістичної конкуренції 9 1.4. Економічна ефективність монополістичної конкуренції 11 РОЗДІЛ ІІ. Значення реклами для ринку монополістичної конкуренції 14 2.1. Сутність терміну «реклама» 14 2.2. Завдання і цілі реклами 15 2.3. Класифікація реклами за різними критеріями 17 РОЗДІЛ ІІІ. Нецінова конкуренція 20 3.1. Реклама фірми, яка діє в умовах монополістичної конкуренції 20 3.2. Емпіричні дослідження впливу реклами на ступінь конкуренції в різних галузях 21 Висновки 23 Перелік посилань 24 Додатки 25

Висновок

Для забезпечення високою рівня доходу фірмі за умов монополістичної конкуренції необхідно розгортати нецінову конкуренцію, широко застосовуючи рекламу.
Зміст нецінової конкуренції полягає у прагненні досягти переваг над конкурентами за рахунок широкого використання досягнень НТП (підви-щення якості реалізованих товарів, пошук нових товарів і оригінальними параметрами, розширення обсягу післяпродажного обслуговування това-рів, збільшення гарантійного періоду, створення умов надання споживчого кредиту тощо).
Важливо відзначити, що реклама як засіб маркетингової стратегії фірми має свої позитиви і недоліки, з точки зору інтересів споживача і суспільства.
Спеціалісти маркетингу вважають, що реклама - явище позитивне і необхідне: вона допомагає споживачеві зробити правильний вибір, прискорює проникнення товару на ринок, змушує підприємства турбу-ватись про якість продукції, дає фірмам можливість реалізувати зростаючніі ефект масштабу виробництва, стимулюс конкуренцію, збільшує зайнятість, збільшує доходи засобів інформації (газет і радіо, телебачення і рекламних агенств).
Водночас реклама має і значні недоліки: дезорієнтація покупців вна-слідок завищення оцінки якості продукту, відволікання ресурсів із більш важливих галузей. зростання витрат підприємства і цін, які включають за-трати на рекламу, заохочування монополізації ринку. Тому не випадково недобросовісна реклама заборонена (однак будь-яка реклама необ'єктивна і упереджена).
Отже, основним завданням реклами є поліпшення становища фірми на ринку, а не турбота про інтереси споживачів, але разом з тим не можна не погодитися з думкою про те, що реклама сприяє збільшенню конкуре-нції на ринку, що як відомо є позитивним фактором для споживачів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали