Курсова робота «Облік та оцінка нематеріальних активів на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2013 14:24 · від Аська · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат. 3 Вступ. 4 Теоретична частина. 7 1.Економічна суть нематеріальних активів. 7 2.Облік надходження та наявності нематеріальних активів. 14 3.Облік амортизації нематеріальних активів. 21 4.Облік вибуття нематеріальних активів. 24 5.Порядок проведення інвентарицазії нематеріальних активів. 26 6.Особливості обліку нематеріальних активів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки. 31 Практична частина. 38 Висновки. 43 Список використаних джерел. 46 Додатки. 48

Висновок

Дані проведеного дослідження дозволяють сформулювати основні висновки та рекомендації.
Отже, нематеріальними активами слід вважати ідентифіковані негрошові джерела майбутніх економічних вигод, які не мають фізичної субстанції, що були придбані або визначені в рахунок внутрішніх витрат, мають обмежений термін використання, ринкову оцінку незалежно від сутності, контролюються фірмою, як результат минулих операцій або подій.
Теоретичні засади бухгалтерського обліку нематеріальних активів ПАТ «Компанія «Райз» складають Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку, а також інструкції та положення з окремих питань бухгалтерського обліку відповідних міністерств і відомств.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальні активи поділяються на групи: право користування надрами та іншими ресурсами природного середовища; право на користування надрами; право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище; право користування земельною ділянкою; товарні знаки і торгові марки; фірмова назва; право на корисні моделі; право на промислові зразки; право на сорт рослин; право на ноу-хау; право на програми для ЕОМ; право на бази даних; право на використання економічних та інших привілеїв.
Основою для визначення достовірної оцінки об’єктів нематеріальних активів є господарські договори на їх придбання або виготовлення та інші розпорядчі й облікові документи. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється залежно від способу їх отримання. За нормами П(С)БО 8 підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).
Первинний облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 року. Документальне оформлення первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів у ПАТ «Компанія «Райз» відбувається за допомогою типових форм ( НА – 1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА – 2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА – 3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; НА – 4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».
Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів, прийнятих на баланс, ведеться на інвентарному балансовому рахунку 12 «Нематеріальні активи». Для відображення гудвілу в обліку використовується окремий рахунок 19 «Гудвіл при придбанні». Для обліку нематеріальних активів призначені як балансові, так і позабалансові рахунки.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами. Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розроблювати додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.
Під час інвентаризації нематеріальних активів перевіряється фактична наявність; виявляються нематеріальних активів, які не використовуються і в подальшому не можуть приносити економічних вигод; перевіряють реальність вартості нематеріальних активів, що відображаються в обліку; перевіряють наявність документів, що підтверджують права на використання нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних активів оформлюється формою НА – 4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів». Амортизація нематеріальних активів на досліджуваному підприємстві здійснюється шляхом застосування прямолінійного методу..
Дослідження бухгалтерських прийомів та методів, що застосовуються в ПАТ «Компанія «Райз», дозволили нам зробити висновок, що, в цілому, облік відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення