Курсова робота «Позикові операції банків», 2013 рік

З предмету Право · додано 19.04.2013 18:04 · від Леді Ді · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Загальна характеристика договору позики.5 1.1. Поняття договору позики в сучасному цивільному праві.7 1.2. Елементи договору позики.10 1.3. Відмежування договору позики від суміжних конструкцій.14 Розділ 2.Обов’язки сторін за договором позики.16 Розділ 3.Оспорювання та відповідальність сторін за договором позики.22 Висновки Список використаних джерел

Висновок

В сучасних умовах особливо зросла роль договору як основної форми, в якій реалізуються товарно-грошові відносини в суспільстві, з’явилися нові види договірних відносин та отримали подальший розвиток ті, які перебували ще в зародку (лізинг, факторинг, концесія тощо).
Працюючи над даною темою, я використовував системний підхід з використанням наступних методів: структурного аналізу, порівняльного, історичного, прогнозування.
У ході роботи було досягнуто мети курсової робити, яка була обумовлена вирішенням певних завдань, а саме: я окреслив загальну характеристику поняття договору позики та його елементів, а також дослідив правове регулювання договору позики в цивільному обороті.
Законодавець передбачає для договору позики як усну так і письмову форму, проте видається, що сторонам вигідніше заключати договір у все ж письмовій формі, оскільки це полегшить процес доказування у випадку оспорюваності.
Своїм корінням позика сягає часів раннього римського права, в процесі еволюції її регулювання змінювалося, вдосконалювалося, щоб відповідати потребам часу і суспільства. Закон не передбачає для цього виду договору нотаріального посвідчення. І загалом, позика є простим та доступним способом врегулювання та оформлення відносин суб’єктів цивільного права.
Здійснивши аналіз особливостей договору позики, я дійшов таких висновків, що позика за своєю юридичною природою є реальним, одностороннім, та за загальним правилом оплатним договором. Позика є типовою формою кредиту для всіх форм кредитування і самостійним договором, що опосередковує кредитні відносини й зумовлює місце позики в системі цивільно-правових інститутів.
Тож, визначивши обов’язки які покладені на сторін у договорі позики можна зазначити, що договір позики є одностороннім, його зміст складає обов’язок позичальника повернути позикодавцю отриману суму грошей або таку ж саму кількість речей того ж роду та якості та, за загальним правилом, виплатити проценти (винагороду), і кореспондуюче цьому обов’язку позичальника право позикодавця. Строк і порядок повернення боргу та виплати винагороди зазвичай визначаються договором. Якщо ці питання не врегульовані договором, відносини, що виникли, мають регулюватися за правилами, встановленими ЦК. Так, коли строк повернення позики не передбачений договором або визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інший пільговий строк (більший чи менший) не встановлений договором.
Можна зробити висновок, що законодавець передбачив можливість захисту прав позикодавця та позичальника у разі перекручування змісту договору, що дає змогу відстояти власні права та захисти своє майно та інтереси.
Отже, договір позики є ефективним способом регулювання цивільно-правових відносин суб’єктів зобов’язального права, покликаний задовольняти їх інтереси в грошово-майновій сфері.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення