Курсова робота «Суть та особливості обігу депозитних грошей», 2011 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 19.04.2013 14:13 · від I Am · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Суть депозитних грошей та їх обігу 1.1. Депозитні гроші як засіб обігу і засіб платежу 1.2. Депозити до запитання, чекові та карткові депозити 1.3. Характеристика строкових та ощадних депозитів РОЗДІЛ 2. Особливості організації обігу депозитних грошей 2.1. Механізм здійснення депозитних операцій 2.2. Відкриття і ведення депозитних рахунків РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі Висновки Список використаної літератури

Висновок

В сучасних умовах депозитні гроші; різновид банківських грошей, який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках; є основною формою грошей у країнах з розвинутою ринковою економікою. І тому ефективне функціонування депозитних грошей можливе лише за високого рівня розвитку банківської справи, до якої наша держава лише починає йти.
Поряд з поняттям депозитних грошей стоїть поняття електронні гроші, зякі є різновидом депозитних грошей. Основними компонентами системи функціонування електронних грошей є електронні перекази, кредитні картки, дебетові картки, банківські автомати-касири тощо. Всі вони забезпечують обіг депозитних грошей, що знаходяться на банківських рахунках.
Для організації депозитних операцій є режим використання депозитних рахунків. Всі депозити клієнтів банку розділяють на дві основні групи: депозити до запитання та строкові депозити.
Обіг депозитних грошей здійснюється за двома основними грошовими потоками: надходження грошових коштів на депозитний рахунок та витрачання коштів з цього рахунку.
Залучення вкладів юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського вкладу комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника, зобов'язується виплатити вкладникові суму вкладу та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором.
Правові відносини між банком і клієнтом виникають у момент укладення депозитного договору обома сторонами і діють до повного виконання взаємних зобов'язань. Депозитні рахунки відкриваються як в національній, так і в іноземній валютах.
Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати сутність та особливості депозитної політики банків в Україні. Банківська система України знаходиться на етапі якісного зростання, що визначається загостренням конкуренції і посиленням вимог до діяльності банківських інститутів, що визначає необхідність розробки ефективної депозитної політики з метою залучення потенційних клієнтів.
Відкриття депозитних вкладів на сьогодні є першим етапом співпраці банку і клієнта; встановлення взаємовідносин через відкриття депозитного рахунку дозволяє зацікавити клієнта в отриманні подальших послуг комерційного банку і сформувати механізм різнопланової співпраці “клієнт-банк”, який характеризується високим ступенем довіри, мінімізацією ризику та зацікавленістю сторін в ефективній діяльності кожного із суб’єктів.
Низький рівень власного капіталу українських комерційних банків посилює значення залучених через депозитні рахунки коштів при формуванні ресурсної бази банківських інститутів, та визначає необхідність реалізації ефективної депозитної політики в системі банківського менеджменту. Депозитна політика повинна бути взаємопов’язаною із кредитною політикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і одночасно прибутковість комерційного банку.
Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одночасного зниження відсоткової ставки визначає необхідність для банківських інститутів запровадження якісно нових депозитних інструментів, використання яких забезпечує клієнтам банку можливість їх реалізації як фінансових активів при здійсненні кредитних операцій. У подальшому це стане передумовою для використання депозитних інструментів на фондовому ринку.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали