Курсова робота «Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням ризику залучення зовнішніх джерел фінансування на ТОВ «Гамма Еліт Сервіс»», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 18.04.2013 18:32 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо залучення зовнішніх джерел фінансування 5 1.1. Сутність фінансової діяльності підприємства 5 1.2. Характеристика залучення зовнішніх джерел фінансування 7 1.3. Методика обґрунтування доцільності залучення зовнішніх джерел фінансування 9 2. Економічне обґрунтування залучення зовнішніх джерел фінансування, спрямованого на підвищення ефективності діяльності підприємства 12 2.1. Аналіз основних результатів діяльності ТОВ «Гамма Еліт Сервіс» 12 2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства 16 2.3. Економічне обґрунтування залучення зовнішніх джерел фінансування 18 2.4. Оцінювання ефективності залучення зовнішніх джерел фінансування 21 2.5. Оцінка впливу залучення зовнішніх джерел фінансування на результати діяльності підприємства 24 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризику в процесі залучення зовнішніх джерел фінансування 27 3.1. Оцінювання ступеня фінансового ризику 27 3.2. Система заходів зниження фінансових ризиків підприємства 31 Висновки 34 Список використаних джерел 37 Додатки 40

Висновок

Таким чином, фінансова діяльність підприємства спрямована на пошук і мобілізацію резервів збільшення доходів і недопущення втрат, на залучення капіталу із зовнішніх джерел на вигідніших умовах, ніж середньоринкові. Тобто, є потреба прийняття оперативних фінансових рішень, що стосуються: достатніх обсягів фінансових ресурсів, необхідних підприємству для поточної діяльності і в найближчій перспективі; структури джерел фінансових ресурсів; оптимального формування фінансових ресурсів та їх раціонального використання, з метою забезпечення високих результатів фінансово-господарської діяльності; своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками, суб’єктами господарювання; заходів, необхідних для підтримки стабільного фінансового стану підприємства і зменшення наслідків фінансових ризиків; забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.
Встановлено, що внаслідок комплексного аналізу залученого капіталу визначають стратегію забезпечення фінансової безпеки підприємства при залученні капіталу підприємством. У стратегії визначають мету, цілі і засоби підприємства, які стосуються фінансової безпеки при залученні капіталу, результати аналізу доцільності і структури залученого капіталу, якісні і кількісні параметри використання залученого капіталу, що відповідають вимогам забезпечення належного рівня фінансової безпеки, відповідальні за реалізацію зазначених заходів (права, обов'язки і відповідальність), обсяг і джерела залученого капіталу, ефективність використання залученого капіталу.
Потреба визначення граничних критеріїв показників аналізу залученого капіталу підприємств та їх прогнозування визначає перспективу подальшого дослідження, оскільки є досить актуальним серед інших проблем економічної безпеки і гарантує незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах дії дестабілізаційних чинників та створення умов для успішного функціонування підприємництва, нагромадження капіталу.
Як показали результати оцінки фінансування потреби капіталу за рахунок комерційних кредитів ТОВ «Гамма Еліт Сервіс» – економічний стан досліджуваного підприємства є досить поганим. Так, підприємство не має власних ресурсів для забезпечення самостійного існування на ринку. Коефіцієнт фінансової залежності протягом останніх років перевищував одиницю, це говорить про те, що підприємство повністю існує за рахунок залучених коштів. Власний капітал підприємства є від’ємним, оскільки підприємство отримує збитки від своєї діяльності. Аналіз ліквідності підприємства показав, що воно є неліквідним, так жоден з балансів за три роки не виявився таким. В зв’язку з таким вкрай незадовільним станом підприємства, був визначений ризик банкрутства підприємства за допомогою індексу Альтмана. Даний розрахунок показав, що підприємство має дуже ймовірні перспективи банкрутства. До того ж аналіз можливості відновлення платоспроможності вказує на те, що відновити свою платоспроможність протягом перших шести місяців 2012 року підприємство не здатне.
В цілому за результатами проведеного аналізу стану фінансування потреби в капіталі ТОВ «Гамма Еліт Сервіс» ми рекомендуємо підприємству вжити заходів для досягнення такої структури пасивів підприємства, коли власний капітал формує більшу частину активів підприємства. Для цього слід вжити заходів із розширення ринків збуту, за можливості (ціни конкурентів) – підняти реалізаційні ціни товарів, що допоможе збільшити прибуток підприємства, а отже і збільшить власний капітал. Для скорочення залученого капіталу, слід скоротити зайві витрати, що викликають виникнення кредиторської заборгованості та максимально погашати існуючу кредиторську заборгованість. При цьому також слід вживати заходів для скорочення дебіторської заборгованості так як її сума є досить значною в складі активів і її погашення вивільнить деяку суму грошових коштів для поповнення власного оборотного капіталу підприємства.
Наголошено, що політика фінансування оборотного капіталу ТОВ «Гамма Еліт Сервіс» має бути спрямована на забезпечення такого обсягу оборотних активів, який відповідатиме потребам виробництва, та за рахунок таких елементів власних та позикових коштів, що забезпечуватимуть належний рівень ліквідності та фінансової стійкості суб’єкта господарювання. При цьому визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів для поповнення оборотного капіталу має включати такі етапи:
1) формування принципів фінансування оборотного капіталу;
2) формування конкретної структури джерел фінансування, з урахуванням тривалості стадій фінансового циклу й оцінки вартості використання різних видів капіталу;
3) розробка методичного підходу до фінансування капіталу, який базується на аналітичних показниках.
Встановлено, що оптимізація джерел фінансування оборотних коштів вплине як на збільшення обсягу фінансування діяльності, так і на показники ліквідності підприємства. При цьому запропонована структура джерел фінансування оборотних активів ТОВ «Гамма Еліт Сервіс» забезпечить зростання рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення ефекту фінансового важеля. Практична реалізація розробленої моделі оптимізації джерел фінансування оборотних активів у процесі нарощення обсягів виробництва дозволить забезпечити мінімальну вартість залученого капіталу та зростання рентабельності капіталу при збереженні ліквідності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення