Курсова робота «Позичковий процент та його роль у розвитку економіки», 2011 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 11.04.2013 22:15 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Позичковий процент як економічна категорія.5 1.1. Основні теорії та погляди вчених на позичковий процент.5 1.2. Сутність та норма позичкового процента.7 1.3. Функції позичкового процента та його роль у розвитку економіки країни.12 Розділ 2. Аналіз позичкового процента та практика його формування у фінансовій системі україни.16 2.1. Види процентних ставок та способи їх нарахування.16 2.2. Вплив процентної ставки на формування позичкового процента у кредитній політиці комерційного банку України.23 2.3. Правила встановлення та регулювання НБУ цільових процентних ставок позичкового процента.28 Висновок.31 Список використаної літератури.34

Висновок

Позичковий процент є не тільки одним із основних понять у теорії грошей та кредиту, а й об’єктивною економічною категорією.
Позичковий процент або процент за кредит (від латинського pro centrum  на сотню)  це плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.
Позичковий відсоток виник у давнину, ще до появи металевих грошей і спочатку виступав переважно у формі натуральної плати. Основними вченими, які мали свій погляд на формування та економічне значення позичкового проценту є А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Ж. Сей, І. Фішер, К. Маркс, Дж. Кейнс та ін..
Позичковий відсоток завжди має свій розмір, але в практиці кредитних відносин зазвичай користуються його відносним вираженням, що визначається через норму відсотка. Вона являє собою відношення суми грошей, виплачених у вигляді відсотка, до суми грошей, відданих у позику. Це відношення розраховується за певний період, але найчастіше за рік.
За результатами огляду літературних джерел встановлено, що норма процента залежить від стану економіки, в якому перебуває країна в певний момент часу. Такими періодами є депресія чи застій економіки, період пожвавлення та промислового піднесення. Також норма процента має тенденцію до зниження. Це обумовлено тенденцією до зниження середньої норми прибутку, а також тим, що з розвитком економіки зростає відносний надлишок позичкового капіталу (випереджає нагромадження дійсного капіталу).
Крім норми прибутку, на рівень норми процента впливає багато інших об’єктивних і суб’єктивних чинників, а саме: розміри грошових нагромаджень та заощаджень у суспільстві; масштаби виробництва; співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом держави; циклічність коливань виробництва; сезонність умов виробництва та реалізації продукції; темпи інфляції; своєчасність повернення кредиту; рівень кредитно-грошового регулювання економіки центральним банком; міжнародні чинники.
Основні функції позичкового процента, це такі як розподіл прибутку та збереження позикового капіталу. При розподільчій функції прибуток, отриманий позичальником з використанням позичкового капіталу, розподіляється на дві частини — позичковий процент і підприємницький дохід. Функція збереження позичкового капіталу полягає в тому, що з допомогою процента кредитору забезпечується повернення від позичальника як мінімум вартості, рівноцінної тій, що була надана в кредит. Також позичковий процент може виконувати стимулюючу функцію та виступати як гарантія зберігання позичкової вартості, тобто повернення кредитору кредитних коштів в повному розмірі. Виконуючи свої функції, позиковий процент сприяє розвитку економіки, підвищенню її ефективності. Також функції процента визначають його роль у суспільстві. Насамперед процент сприяє більш ефективному використанню кредиту, зміцненню комерційного або господарського розрахунку.
При нарахуванні процентів за користування позиченої вартості використається спосіб простих і складних процентів.
Позичковий процент залежить від багатьох чинників, що впливають на розмір процентної ставки та які розподіляються на макроекономічні і мікроекономічні.
Розмір процентної ставки на макрорівні залежить від: попиту та пропозиції; стабільності грошового ринку; облікової ставки центрального банку.
До мікроекономічних чинників відносяться такі: мета кредиту; розмір кредиту; термін користування кредитом; рівень ризику.
Комерційні банки при встановленні відсоткових ставок ставлять перед собою завдання:
1. відшкодувати за рахунок відсотка всі свої витрати та отримати належний прибуток;
2. зацікавити клієнтів (позичальників) такою відсотковою ставкою, при якій вони брали б кредити саме в цьому банку.
Щоб досягнути цього завдання потрібно врахувати низку чинників, що впливають на розмір процентної ставки. В першу чергу це макроекономічні та мікроекономічні чинники.
Найбільш увагу потрібно звернути на відсотковий ризик. Оптимальними методами запобігання втратам та зменшення ризику банків є введення плаваючої процентної ставки за кредит, підвищення процентної ставки з урахуванням темпів інфляції, намагатися надавати не середньо- або довгострокові кредити, а переважно короткострокові позички та ін.
Регулювання відсоткових ставок здійснюється НБУ на базі офіційної облікової ставки. Підвищення облікової ставки спрямоване на скорочення видачі Національним банком кредитів комерційним банкам, а тим самим на зменшення обсягу кредитних ресурсів на грошово-кредитному ринку. Навпаки, для збільшення кредитних ресурсів в економіці НБУ знижує облікову ставку. Зниження облікової відсоткової ставки заохочує видачу кредитів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення