Курсова робота «Експортний потенціал України», 2009 рік

З предмету РПС · додано 11.04.2013 14:46 · від BOSSik007 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ і Теоретичні аспекти дослідження стану зовнішньоторговельних відносин україни з іншими державами 4 1.1. Сутність поняття «експортний потенціал» 4 1.2. Експортна діяльність в макроекономічному вимірі 5 1.3. Принципи організації експортного процесу в фірмах. 7 Розділ іі Оцінка ефективності використання експортного потенціалу україни 10 2.1. Стан платіжного балансу України. 10 2.2. Регіональні особливості експортного потенціалу України 13 2.3. Трансформація експортних відносин України з ЄС та СНД. 16 Розділ ііі Удосконалення шляхів розвитку експорту української продукції на світовий ринок 20 3.1. Конкурентні переваги України та основні напрямки їх використання 20 3.2. Перспективи формування експортного потенціалу 24 Висновки 26 Список використаних джерел 28 Додатки 29

Висновок

Ефективна участь країни в міжнародному поділі праці залежить від природних чинників та «якості» національного економічного і науково-технічного потенціалу та надійних гарантованих умов співробітництва з Україною іноземних фірм і організацій.
Від стану експортної бази держави залежать умови валютно-фінансового співробітництва з іншими країнами. Так, потужна експортна база забезпечує стабільність монетарного сектору країни, а навпаки, слабкі експортні можливості – неспроможність країни своїми обсягами експорту «покрити» свої потреби в іноземних товарах призводять до негативних наслідків, наприклад, девальвації власної валюти.
Експортна політика нерозривно пов’язана з управлінськими заходами. Адже, якщо державою проводиться політика підтримки вітчизняного виробника, то відповідно підвищуються експортні можливості даної країни. Якщо країна є зразковою у певному випуску продукції, то це дає змогу їй отримувати надзвичайно великі прибутки від експорту даного виду продукції. Для успішного ведення експортної політики необхідне також авторитетне становище держави на світовій арені.
На теперішній час всі області України задіяні у зовнішньоекономічній діяльності. Види експортованих товарів і послуг залежать від спеціалізації підприємств того чи іншого регіону. У свою чергу на спеціалізацію господарської діяльності області впливають різні фактори: географічне положення, наявність сировинної бази, розвиток інноваційного комплексу. Кожна область відіграє важливе значення в зовнішньоекономічній діяльності України.
В останні роки державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні було досить лібералізовано, хоча, розвиток експорту також стримують істотні неторговельні обмеження. Серед головних факторів, що стримують розвиток експортного потенціалу, є:
 нестабільність законодавчої бази;
 складні митні процедури;
 низький рівень розвитку фінансового сектора та ринкових інституцій;
 низький рівень конкурентоспроможності продукції українських підприємств.
Отже, основними пріоритетами розвитку експортного потенціалу України та розширення її присутності на міжнародних ринках є:
• впровадження у виробництво продукції інноваційних технологій;
• підвищення конкурентоспроможності української продукції;
• випуск наукомісткої високотехнічної продукції;
• визначення переліку товарів, по яких доцільне запровадження спрощеної процедури пролонгації зовнішньоторговельних контрактів з продовженням термінів розрахунків;
• здобуття знань і досвіду роботи в сфері експорту українськими підприємцями, покращення координованості їх діяльності на зовнішніх ринках;
• визначення переліку товарів, по яких доцільне запровадження спрощеної процедури пролонгації зовнішньоторговельних контрактів з продовженням термінів розрахунків;
• удосконалення механізму фінансування та кредитування виробництв, які здійснюють експорт.
Таким чином виконання всіх вище перелічених факторів підвищить рівень експортного потенціалу в Україні, а отже, дасть змогу нашій державі одне з провідних місць на світовому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення