Курсова робота «Оцінка фінансового стану Міжгосподарського пансіонату з лікуванням "Лісова пісня"», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.04.2013 14:55 · від Діма · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні оспекти аналізу фінансового стану та його вплив на ефективну діяльність підприємства. 1.1. Види та завдання аналізу фінансового стану підприємства. 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3. Методика проведення аналізу фінансових показників діяльності підприємства Розділ 2. Аналіз фінансових показників діяльності міжгосподарського пансіонату з лікуванням «лісова пісня» 2.1. Аналіз динаміки і джерел формування майна підприємства 2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 2.3. Аналіз показників фінансової стійкості і фінансової результативності Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану міжгосподарського пансіонату з лікуванням «лісова пісня» 3.1. Напрамки покращення фінансового стану підприємства 3.2. Впровадження контролю за фінансовим станом у міжгосподарському пансіонаті з лікуванням «Лісова пісня» Висновки Список використаних джерел

Висновок

Підводячи підсумок, слід наголосити, що однією з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства є саме його фінансовий стан. Аналіз фінансового стану суб’єкта господарювання є науковою базою для прийняття управлінських рішень: з його допомогою вивчаються тенденції розвитку, досліджуються фактори зміни результатів діяльності, проводиться своєчасне виявлення і ліквідація недоліків у фінансовій діяльності, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, розробляється економічна стратегія його розвитку тощо.
Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність суб’єкта господарювання до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.
У результаті проведеного аналізу фінансового стану міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня» за 2010-2011 роки я оцінив його як задовільний, оскільки значна кількість як окремих показників, так і цілісних груп відповідають нормативним значенням і мають тенденцію до збільшення, тобто покращення його фінансового стану.
Основною метою дiяльностi є надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.
Горизонтальний і вертикальний аналіз показав, що валюта балансу у звітному році дещо збільшилась порівняно з попереднім, що свідчить про певне економічне зростання підприємства. Але дане підприємство характеризується великим коефіцієнтом зношення основних засобів і невеликим коефіцієнтом оновлення їх.
Більш детальні висновки було зроблено під час розрахунку ряду фінансових показників.
Позитивним моментом у діяльності підприємства є збільшення всіх показників ліквідності. Така ситуація була досягнута за рахунок збільшення кількості найбільш ліквідних активів (грошових коштів на рахунку підприємства) та зменшення зобов’язань.
За результатами розрахунків показників ліквідності можна зробити висновок, що підприємство здатне своєчасно ліквідувати поточні борги.
За результатами розрахунків абсолютних показників фінансової стійкості підприємства, можна зробити висновок, що загалом платоспроможність підприємства знаходиться на досить високому рівні, а це означає що підприємство має абсолютний фінансовий стан.
Отже, логічним завершенням даного аналізу є виявлення проблем, або перспектив, тобто тенденцій розвитку міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня», а також пропозиція певних шляхів вирішення даних проблем.
До головних проблем можна віднести:
- нестабільність законодавства і політичного устрою;
- значне зношення основних виробничих фондів;
- забрудненість навколишнього середовища;
- сезонний характер діяльності пансіонату, який дає можливість отримання прибутку тільки в один період року.
Пріоритетними шляхами розвитку міжгосподарського пансіонату «Лісова пісня» є:
- пошук нових клієнтів (споживачів), а також можливість освоювати нові суміжні види діяльності, які потребують невеликих витрат і приносять невеликі, але стабільні доходи;
- пошук нових постачальників продуктів і матеріалів і укладання з ними договорів на поставку;
- модернізація та оновлення основних засобів пансіонату, користуючись фінансовим лізингом;
- проведення маркетингових досліджень даної сфери діяльності пансіонату;
- підвищення конкурентоспроможності надання послуг;
- зменшення рівня дебіторської заборгованості, а саме її терміну;
- використання екологічно-чистих продуктів і матеріалів;
- підвищення рентабельності підприємства тощо;
- виявлення резервів для збільшення ефективної діяльності даного пансіонату.
У цілому, у результаті оцінки фінансового стану міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня», спостерігається ріст фінансової стійкості підприємства, ріст його платоспроможності, поліпшення показнику ділової активності(виторг, чистий прибуток, показників рентабельності, ліквідності…).

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення