Курсова робота «Організація обслуговування та атестація робочих місць, нормування й оплата праці в АПК», 2012 рік

З предмету Економіка праці · додано 09.04.2013 20:42 · від Seriy_chel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Організація обслуговування та атестація робочих місць 1.1. Поняття й види робочих місць.Вплив специфічних умов аграрного виробництва на організацію робочих місць. 1.2. Планування й оснащення робочих місць. Раціональні схеми руху виконавців на робочих місцях в робочій зоні. 1.3. Форми й види обслуговування робочих місць. 1.4. Атестація й раціоналізація робочих місць Розділ 2. Нормування й оплата праці в апк 2.1. Суть нормування праці, способи вивчення трудових процесів і затрати робочого часу 2.2. Аналіз результатів проведених спостережень і розрахунок норм праці 2.3. Форми системи оплати праці в АПК 2.4. Організація оплати праці в рослинництві і тваринництві Висновки Список використаних джерел

Висновок

В умовах ринкової економіки виникає об'єктивна необхідність у підвищенні ролі організації та оплати праці. З появою підприємств різних форм власності, розширенням їх прав результативність їх діяльності та заробітна плата працівників прямо залежать від ефективного виробництва
Норми праці є основою системи планування роботи підприємства та його підрозділів, організації оплати праці персоналу, обліку затрат на продукцію, управління соціально-трудовими відносинами тощо.
Організовуючи працю, слід визначити, яка її кількість потрібна для виконання кожної конкретної роботи і якою має бути її якість. Норми праці є основою для визначення пропорцій розвитку галузей економіки, складання балансу використання трудових ресурсів, визначення виробничих потужностей.
На кожному підприємстві норми праці використовуються під час здійснення планово-організаційних розрахунків, внутрішньозаводського й цехового оперативного планування. За допомогою норм складаються бізнес-плани підприємств, плануються обсяги виробництва цехів і дільниць, розраховується завантаження устаткування й робочих місць. На основі норм праці встановлюють завдання з підвищення продуктивності праці, визначають потребу в кадрах, розробляють календарно-планові нормативи тощо. За допомогою нормування узгоджується взаємодія цехів, бригад і відділів підприємства, досягається синхронізація роботи на різних робочих місцях, виробничих дільницях, забезпечується рівномірність і ритмічність виробничого процесу.

Норми трудових затрат потрібні для організації праці не тільки робітників-відрядників, а й робітників-почасовиків, спеціалістів, службовців. Визначають їх для кожної категорії працюючих. Норми праці є складовим елементом організації заробітної плати, оскільки виконання норм є умовою отримання заробітку, відповідного тарифу або окладу, установленого для даного працівника.
Норми праці на підприємстві можуть використовуватися для визначення трудомісткості окремих видів продукції і відповідних затрат праці для виконання виробничої програми. Отже, нормування праці є засобом визначення як міри праці для виконання тієї чи іншої конкретної роботи, так і міри винагороди за працю залежно від її кількості та якості.

Коментар модератора

40 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення