Курсова робота «Попит і пропозиція на ринку праці», 2010 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 09.04.2013 20:39 · від Seriy_chel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Поняття та особливості ринку праці. 5 1.1. Пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.10 1.2. Індивідуальна пропозиція праці.13 1.3. Пропозиція праці для фірми. 16 Розділ 2. Рівновага фірми і галузі на конкурентному ринку праці.18 Розділ 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією.25 3.1. Монополія на ринку праці.27 3.2. Роль профспілок на ринку праці.28 3.3. Двостороння монополія на ринку праці.34 Розділ 4. Диференціація ставок заробітної плати.36 4.1. Людський капітал.37 Висновоки.43 Список використаних джерел.46

Висновок

У сучасних умовах поняття «ринок праці» вітчизняні дослідники трактують по-різному. У вузькому розумінні поняття «ринок праці» означає місце, де відбуваються угоди між тим, хто наймає, і продавцем робочої сили.
Ринок праці – це специфічний вид товарного ринку, змістом якого є реалізація (купівля-продаж) товару особливого роду робочої сили або здатності людини до праці». Поняття «ринок праці» виражає відносини між власником певного товару (власником робочої сили, її продавцем), з одного боку, і власником засобів виробництва (покупцем робочої сили, або роботодавцем), з іншого. Зазначені економічні відносини втілюються в юридичну форму (контракт, договір, угоду) і фіксуються в трудовому законодавстві.
Ринок праці відіграє важливу роль у відтворенні робочої сили, яка відповідає вимогам сучасного високотехнологічного виробництва, забезпечує розподіл і перерозподіл трудових ресурсів, створює спонукальні стимули для їх ефективного використання, заміняє неефективну структуру зайнятості на більш динамічну, раціональну.
Ринок праці сприяє мобільності робочої сили, посилює її міграцію як у межах галузі, так і в міжгалузевому і міжрегіональному напрямках. Це створює певні можливості вирішення проблеми зайнятості працездатного населення внаслідок посилення економічної мотивації праці, призводить до зростання її продуктивності, прискорює адаптацію населення до ринкових відносин, що утверджуються в економіці країни, сприяє виробленню економічної поведінки ринкового типу.
Інфраструктура ринку праці - це сукупність об'єктів, що забезпечують функціонування ринку праці, сприяють ефективній зайнятості, регулюють відносини між роботодавцями і працівниками з приводу оплати праці, вирішення трудових конфліктів, управлінням міграційними процесами в країні.
Обсяг пропонування праці в економіці визначається на основі індивідуальних рішень окремих робітників. Основним фактором, що впливає на рішення максимізуючого корисність часу робітника, є годинна ставка заробітної плати. Її рівень визначає тривалість робочого часу кожного індивіда. Крива індивідуального пропонування праці може бути висхідною, якщо за зростання ставки зарплати ефект заміни дозвілля працею переважає ефект доходу, який скорочує пропонування праці.
На конкурентному ринку праці пропонування праці для фірми абсолютно еластичне. Крива ринкового пропонування праці є типовою висхідною. Рівновага максимізуючої прибуток фірми встановлюється за умови: DL= SL= MRPL = w. У стані рівноваги зарплата завжди стає рівною цінності граничного продукту.
Рівноважна ставка зарплати встановлюється на рівні граничної продуктивності останнього з найнятих робітників. Оскільки продуктивність всіх попередньо найнятих вища, фірма одержує додатковий доход, який є вигодою фірми від найму робітників на конкурентному ринку праці. Вигідність конкурентного ринку для найманих робітників визначається величиною економічної ренти.
Якщо ринки ресурсів і готової продукції досконало конкурентні, в суспільстві досягається ефективний розподіл ресурсів: граничні видатки на ресурс рівні цінності граничного продукту ресурсу (МЕ=VМР)[9,314].
Фірма - монополіст на ринку готової продукції на конкурентному ринку праці найматиме за тією ж ставкою зарплати менше робітників, ніж конкурентна фірма.
Фірма - монопсоніст наймає меншу кількість робітників за нижчою ставкою заробітної плати, ніж конкурентна фірма. В умовах монопсонп робітники одержують ставку зарплати не на рівні їх граничної продуктивності, а на рівні середніх видатків фірми на ресурс, суспільство має неефективний розподіл ресурсів.
Профспілка виконує функцію захисту робітників від диктату наймачів і с своєрідним монополістом на ринку праці. Вона переслідує дві суперечливих цілі - підвищення зарплати та збільшення зайнятості, намагаючись впливати на фактори, що розширюють попит на продукцію галузі, або скорочують пропонування робочої сили.
Якщо ринок праці монопсонічний то наявність профспілок на такому ринку викликає явище двосторонньої монополії.
В реальному житті ставки зарплати диференційовані. Головний фактор диференціації - неоднорідність робочої сили. Зв’язок між рівнем зарплати і освітою розкриває поняття “людський капітал”. Витрати на одержання освіто називають інвестиціями в людський капітал.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали