Курсова робота «Статистичне вивчення виробництва молока», 2012 рік

З предмету Статистика · додано 09.04.2013 16:27 · від Seriy_chel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І.Система статистичної звітності про стан галузей сільського господарства:зміст і завдання 1.1. Предмет, метод і завдання статистики сільського господарства 1.2. Система статистичних показників, що характеризують розвиток тваринництва 1.3. Характеристика статистичної звітності про стан тваринництва РОЗДІЛ ІІ. Статистичний аналіз показників стану виробництва молока 2.1. Статистичне групування: суть, завдання, види групувань 2.2. Ряди розподілу статистичної сукупності, їх характеристика та графічне зображення 2.3. Середні величини та способи їх обчислення 2.4. Варіація ознак та показники її вимірювання РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз факторів та виявлення резервів зміни виручки від виробництва молока.2005р 3.1. Аналіз виробництва молока методом простої кореляції : теоретичні основи, регресійний аналіз, оцінка тісноти зв’язку 3.2. Аналіз виробництва молока методом множинної кореляції:Порядок обчислення рівняння множинної лінійної регресії, характеристика показників тісноти зв’язку 3.3. Непараметричні критерії кореляційних зв’язків ( рангова кореляція) Висновки Список використаної літератури

Висновок

У даній курсовій роботі було досліджено залежність виробництва молока від формуючих факторів: кількість поголів’я та кількість продуктивності корів.
У процесі дослідження було використано ряд статистичних показників на основі яких були зроблені відповідні висновки, розкрито суть предмету, завдання, системи показників статистики тваринництва.
Згрупувавши господарства за виробництвом молока та кількістю поголів’я, ми бачимо, що утворилось п’ять груп, в яких ми визначили кількість господарств, що входять до кожної із них, а також визначили продуктивність корів.
У даній курсовій роботі ми досліджували варіацію ознак та її показники. І ми бачимо, що коефіцієнт варіації по виробництву молока становить 37,27 %, а це означає, що варіація велика, а от по кількості поголів’я він становить 28,66 %, тобто варіація значна,а по продуктивності 42,86%,тобто варіація дуже велика.
При проведенні кореляційного аналізу, визначили ступінь впливу кількості та ціни реалізації на виручку, і ми побачили, що сильний зв'язок існує між кількістю реалізації та виручкою, а між ціною і виручкою зв'язок слабкий.
Лінійне рівняння регресії залежності кількості поголів’я та виробництва молока має вигляд. =255,16+0,34*х1
Це означає, що із збільшенням поголів’я на 1 тис.голів, виробництво молока збільшится в середньому на 0,34 тис.тонн.
Коефіцієнт кореляції додатній, становить 0,14, а це означає, що зв'язок між факторною ознакою (кількістю поголів’я) і результативною ознакою (виробництвом молока.) існує прямий слабкий зв'язок.
Коефіцієнт детермінації становить 1,96 %, а це означає, що виробництво молока на 1,96% залежить від кількості поголів’я, а 98,04 % - це ті фактори, які не брались до уваги при досліджені.
Лінійне рівняння регресії залежності продуктивності корів та виробництва молока має вигляд: =129,41+77,51*х2
Економічна інтерпретація даного рівняння така: із збільшенням продуктивності, виробництво молока збільшується в середньому на 77,51 тис.тонн молока.
Коефіцієнт кореляції додатній і становить 077, а це означає, що зв'язок між факторною ознакою (продуктивність корів) і результативною ознакою (виробництво молока) існує прямий сильний зв'язок.
Коефіцієнт детермінації становить 59,29 % А це означає, що виробництво молока на 59,29 % залежить від продуктивності корів, а 40,71 % - це ті фактори, які не брались до уваги при досліджені.
Рівняння регресії впливу кількості поголів’я та продуктивності корів на виробництво молока має такий вигляд:


Це означає, що із підвищенням кількості поголів’я на 1 тис.голів, одиниця виробництва молока знизиця на 0,29 тис.тонн., при умові, що друга факторна ознака елімінована, тобто зафіксована на постійному середньому рівні. А із підвищенням продуктивності на 1 тис/голову, виробництво молока зростає на 42,13 тис.тонн., при умові, що перша факторна ознака елімінована.
Парні коефіцієнти кореляції становлять: ryx1 = 0,14, ryx2 =0,77, rx1x2 =-0,51.
Множинний коефіцієнт кореляції становить 0,98, а це означає, що зв'язок між виробництвом молока та сукупністю її факторних ознак (кількістю поголів’я та продуктивныстю корыв) є тісним прямим.
Значення коефіцієнта рангової кореляції дорівнює 0,18, і це свідчить про наявність прямого помірного рівня зв’язку між кількістю поголівя’м та виробництвом молока.
А між продуктивностю та виробництвом молока коефіцієнт рангової кореляції дорівнює 0,76, і це свідчить про наявність прямого тісного зв’язку між ними.
Теоретичний матеріал проілюстрований конкретними розрахунками, схемами, графіками, таблицями та алгоритмами рішень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?