Курсова робота «Подвійне оподаткування та шляхи мінімізації податкових витрат», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 08.04.2013 07:24 · від katerina_petrova · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Загальна характеристика сутності поняття подвійного оподаткування та напрямів його усунення 6 1.1. Сутність явища подвійного оподаткування та причини його виникнення 6 1.2. Напрями усунення подвійного оподаткування 10 1.3. Негативні наслідки усунення подвійного оподаткування 13 Розділ 2. Правове регулювання усунення подвійного оподаткування 15 2.1. Положення національного податкового законодавства України щодо усунення подвійного оподаткування 15 2.2. Міжнародні договори про усунення подвійного оподаткування як джерело міжнародного податкового права 18 Розділ 3. Проблеми уникнення оподаткування, пов’язані з усуненням подвійного оподаткування, та шляхи їх вирішення 24 3.1. Загальна характеристика проблем, пов’язаних з подвійним оподаткуванням 24 3.2. «Шопінг податкових угод» (tax treaty shopping) 25 3.3. Шляхи вирішення проблем уникнення оподаткування, пов’язаних з усуненням подвійного оподаткування 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 36

Висновок

У курсовій роботі досліджувались причини виникнення подвійного оподаткування, можливі шляхи його усунення та проблеми, пов’язані з його ліквідацією. Подвійне оподаткування в широкому розумінні — це дворазове чи багаторазове оподаткування податком чи податками одного і того ж суб’єкта оподаткування.
Феномен подвійного оподаткування виникає внаслідок невідповідності в різних країнах нормативно-правових баз здійснення фінансових і торгово-економічних відносин як в межах національних кордонів, так і при веденні цієї діяльності в міжнародному масштабі.
Проблема подвійного оподаткування стосується як юридичних, так і фізичних осіб. Більшою мірою вона стосується юридичних осіб, пов’язаних з міжнародним бізнесом. Громадяни підпадають під дію подвійного оподаткування, як правило, у випадку оподаткування їх доходів іноземними державами, якщо ці доходи отримані на території іноземної держави, і в той самий час під повне оподаткування доходів в своїй країні незалежно від місця походження цих доходів.
Подвійне оподаткування, з одного боку, створює додаткові податкові зобов’язання господарюючим суб’єктам, а з іншого боку, зачіпає державні інтереси і призводить до різних економічних розбіжностей, пов’язаних з рухом капіталів, інвестицій, виробництв, обсягів державних доходів та їх розподілом за національно-територіальною ознакою.
Усунення подвійного оподаткування може здійснюватись через зміну принципів та положень національного податкового законодавства, проте зазвичай цього недостатньо. Для забезпечення уникнення подвійного оподаткування ці положення повинні бути доповнені міжнародними податковими договорами про усунення подвійного оподаткування.
В Україні за національним законодавством прибуткові податки стягуються за статусом платника. Нерезиденти також сплачують прибуткові податки, але лише з доходів, отриманих в Україні, тобто за територіальним принципом. Найпоширенішим методом усунення подвійного оподаткування є метод податкового кредиту.
Міжнародний договір про усунення подвійного оподаткування є джерелом міжнародного податкового права та ефективним способом мінімізації податкових витрат. За допомогою міжнародних договорів можна ліквідувати подвійне оподаткування, а також запобігти ухилення від оподаткування та різним податковим шахрайствам.
Завдяки існуванню механізмів, що спрямовані на усунення подвійного оподаткування, виникає проблема уникнення оподаткування. Хоча уникнення оподаткування є легальною діяльністю з мінімізації податкових зобов’язань, однак воно має негативний вплив як на платників податків, так і на державу.
Уникнення оподаткування у контексті податкового планування є позитивним для підприємців, які прагнуть мінімізувати свої податкові витрати, проте для держави уникнення оподаткування є негативним явищем, адже втрати для державних бюджетів, викликані несплатою податків, дуже відчутні. Підприємці, які уникають оподаткування, перекладають тягар оподаткування на інших платників податків.
До шляхів вирішення проблем, пов’язаних з усуненням подвійного оподаткування, належать: ефективний тиск з боку провідних країн світу на деякі держави, в яких платники податків ховають свої капітали; введення до міжнародних договорів оптимального «антишопінгового» пункту (клаузули), який унеможливлює використання положень цих договорів резидентами третіх країн у їхніх спробах ухилитися від податків; введення до податкових договорів положень і правил, які вилучають з-під їхньої дії певні форми компаній, наприклад, холдинги.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали