Курсова робота «Формування цінової маркетингової політики підприємства», 2012 рік

З предмету Маркетинг · додано 07.04.2013 15:26 · від Анастасия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність та зміст цінової політики підприємства сфери послуг. 2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. 3. Дослідження процесу формування цін ПП «Корінф». 4. Аналіз факторів впливу на цінову політику ПП «Корінф». 5. Напрямки удосконалення цінової політики підприємства. Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Проблема ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових стосунків. Після проведення в Україні ринкових реформ підприємства в основному застосовують вільні (ринкові) ціни, величина яких визначається попитом і пропозицією. Вони можуть мінятися на одну і ту ж продукцію залежно від об'єму продажів або умов оплати. Як правило, чим більше об'єм продажів доводиться на одного споживача, тим нижче відпускна ціна одиниці продукції.
Актуальність даної теми пояснюється тим, що на даний момент в Україні широко розвинена підприємницька діяльність, а з цим пов’язана сильна конкуренція майже у всіх галузях. Тому кожне підприємство для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку повинно вжити заходів для покращення цінової політики. Однією з найважливіших є цінова політика підприємства, адже споживач при ознайомленні з товаром (послугою), в першу чергу, звертає увагу на цінову пропозицію. Вдала цінова політика на підприємстві допоможе завоювати лідируючі позиції на ринку та отримати хороший прибуток.
Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.
Незалежно від форм реалізації розрізняють пряму і опосередковану маркетингову цінову політику:
Пряма маркетингова цінова політика – має на увазі безпосередній розрахунок цін і їх регулювання залежно від змін ринкової кон’юктури.
Опосередкована – це політика щодо знижок цін, змін умов оплати, поставок, торговельного кредитування.
В даній курсовій роботі досліджувалася маркетингова цінова політика приватного підприємства «Корінф». Основним видом діяльності підприємства є надання будівельних та ремонтних послуг.
Аналізуючи діяльність підприємства за 2010-2011 роки, можна зауважити: підприємство знаходилось на стадії життєвого циклу – зрілість. Причому, темпи росту доходу випереджають темпи росту витрат, що свідчить про прибутковість підприємства. Щорічно підприємство збільшувало прибуток за рахунок збільшення обсягів надання послуг та зменшення деяких операційних витрат.
Ефективність функціонування підприємства залежить від ціни на дану послугу. А тому правильно встановивши ціни, підприємство визначає результати своєї діяльності.
Підприємство застосовує політику постійних та помірних цін, що забезпечує стабільне і прибуткове становище фірми на ринку.
Приватне підприємство «Корінф» застосовує метод ціноутворення “за рівнем поточних цін”, який полягає в тому, що ціну розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів.
Що стосується цінової політики, то підприємство має досягти такої цілі, як перемога в конкурентній боротьбі. Середовище, в якому функціонує підприємство характеризується високим ступенем конкуренції, подібністю продукції. І для того, щоб перемогти у конкурентній боротьбі необхідно досконало знати ринок, конкурентів, їх ціни, якість тощо.
Цінова політика займає досить важливе місце в процесі діяльності будь-якого підприємства. Від неї великою мірою залежить результативність діяльності фірми. Взагалі процес ціноутворення – це досить складне явище, обумовлене передусім попитом на продукцію, що пропонується на ринку.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення