Звіт з практики «Звіт про проходження виробничої практики в ПАТ АБ "Укргазбанк"», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 30.03.2013 17:13 · від НАТАЛЯ · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ i. Організаційна структура банку та організація обліково-операційної роботи 6 1.1. Процес створення і державної реєстрації банків 6 1.2. Організаційна структура банку АБ «Укргазбанк» 16 1.3. Організація функціонування його структурних підрозділів 19 1.4. Види операцій, які має право здійснювати банк згідно з ліцензіями Національного банку України 22 1.5. Структура клієнтів банку 25 Розділ ii. Інформаційні технології, що використовуються в банку 28 Розділ iii. Автоматизована система обробки банківської інформації 40 3.1. Автоматизація внутрішньобанківської діяльності 43 3.2. Автоматизація виконання міжбанківських розрахунків 48 3.3. Автоматизація фінансових операцій в рамках міжнародного банківського бізнесу 49 Розділ iv. Дослідження структури організації, побудови та функціонування порталу зовнішнього та внутрішнього сайтів 51 Розділ v. Організація діловодства та документообігу в банку. Організація та правила роботи з e-mail. 55 5.1. Організація і правила документообігу в банку 55 5.2. Організація та правила роботи з Е-mail 58 Розділ vі. Структура та організація роботи інформаційно- комп’ютерного відділу банку 61 Розділ viі. Організація роботи, структура та побудова комп’ютерної мережі банку 73 Розділ viii. Технології та методи автоматизації внутрішньобанківської діяльності 78 Розділ ix. Засоби електронних розрахунків 84 Розділ x. Організація електронних розрахунків 91 Розділ xi. Розрахунково-касові операції 97 11.1. Відкриття поточних і депозитних рахунків суб’єктам господарської діяльності 98 11.2. Переоформлення та закриття рахунків 102 11.3. Вкладні (депозитні) операції банку 103 11.4. Корпоративні платіжні картки 108 11.5. Оформлення безготівкових розрахунків за рахунками СГ 110 11.6. Операції банку з касового обслуговування населення 111 Розділ xii. Автоматизована система вкладних та валютних операцій 114 Розділ xiii. Основні види корпоративного бізнесу 124 Розділ xiv. Основні види індивідуального бізнесу 139 Розділ xv. Організація програмних засобів управління персоналом. Обробка інформації з управління персоналом 150 Висновки 155 Список використаних джерел 157 Додатки

Висновок

Завданням виробничої практики було навчитися використовувати набуті знання у практичній діяльності, застосовувати сучасні інформаційні та банківські технології, проводити аудит інформаційних систем, оцінювати їх економічну ефективність, використовуючи сучасні методи і прийоми здійснення банківських операцій та їх автоматизацію, аналізувати чинники, що впливають на розвиток банківської діяльності, проводити оцінку банківських ризиків та розробляти заходи зниження їх впливу на діяльність банку.
Діяльність даної банківської установи включає досить широкий спектр послуг, що пропонуються клієнтам. Для задоволення їх вимог та потреб працівників банку створено зручне сучасне оформлення, чисті та охайні приміщення, що сприяє їх взаєморозумінню.
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк» прагне бути провідною загальнодержавною фінансовою установою з надання класичних та інноваційних банківських послуг, максимально адаптованих до потреб цільових груп клієнтів.
Зміст діяльності Банку полягає у гармонійному поєднанні економічних прагнень клієнтів та партнерів Банку, персоналу, суспільства та держави. Динамічний розвиток забезпечив входження АБ «Укргазбанк» у двадцятку найбільших українських банків та присутність у всіх сегментах ринку банківських послуг, орієнтованих як на роздрібних, так і на корпоративних клієнтів. Статус банку, у капіталізації якого взяла участь держава, розмір Банку та його представництво через філії та відділення в усіх регіонах України, обслуговування багатьох державних установ, свідчать про становлення АБ «Укргазбанк» як фінансової установи загальнонаціонального масштабу.

За час практики я практично закріпила вивчений в інституті теоретичний матеріал, отримала нові знання з метою повного і якісного проходження тем виробничої практики. Маючи змогу самостійно здійснити кілька операцій, спробувала ввести їх в операційну систему, я краще зрозуміла процеси, що відбуваються у банку, навчилася використовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності, оволоділа сучасними методами і формами організації конкретної роботи в банківській установі, аналізувати чинники, що впливають на розвиток банківської установи.
За час проходження практики я дізналась, які види банківських операцій здійснює ПАТ АБ «Укргазбанк». Також оволоділа сучасними банківськими технологіями; сформувала професійні вміння і навички за фахом на базі знань, одержаних в інституті, для прийняття самостійних рішень; набула і розвинула навички організаційної і управлінської діяльності.
Навчилась використовувати набуті знання в практичній діяльності; застосовувати сучасні інформаційні та банківські технології; використовувати сучасні методи та прийоми здійснення банківських операцій та їх автоматизацію; здійснювати контроль за діяльністю банку.
За час проходження виробничої практики у ПАТ АБ «Укргазбанк», я мала змогу побачити і ознайомитися із системами та технологіями, які використовуються у щоденній роботі банку. Також я краще засвоїла теоретичні знання з базових банківських дисциплін, набула певних практичних навиків роботи у банківській установі і у спілкуванні з клієнтами.
Отже, завдяки практиці у ПАТ АБ «Укргазбанк» я закріпила і поглибила теоретичні знання, які одержала в процесі навчання, а також оволоділа сучасними інформаційними технологіями в банківській, фінансовій та бізнесовій сферах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали