Курсова робота «Оцінка фінансового стану ТОВ "Агрофірма "Черноморець"», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 25.03.2013 18:54 · від solntse · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Експрес-аналіз фінансового стану Підприємства.5 1.1. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства.5 1.2. Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.10 Розділ 2. Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.13 2.1. Аналіз ліквідності підприємства.13 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.15 2.3. Аналіз ділової активності підприємства.18 2.4. Аналіз рентабельності підприємства.21 Висновки.24 Список використаної літератури.26 Додатки.27

Висновок

Здійснивши оцінку ролі аналізу фінансового стану підприємства, визначимо, що першочерговим його завданням є розкриття причинно – наслідкових зв’язків між фінансовою і виробничою діяльністю. Необхідні передумови для стійкого фінансового стану створює виробнича діяльність. Якщо підприємство працює ритмічно, випускає рентабельну продукцію, успішно її реалізує, воно як правило має необхідні кошти для платежів.
Фінанси залежать не лише від доходів чи наявності засобів, але й від того, наскільки раціонально та ефективно використовуються засоби, тобто від якості самої фінансової роботи. Тому важливим об’єктом управління є використання фінансових ресурсів відповідно до їхнього цільового призначення.
Основними джерелами інформації для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, що складаються на певну дату. В балансі відображаються ресурси, вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він служить також показником “фінансового здоров’я” підприємства. Звіт про фінансові результати дає оцінку роботи підприємства і призначений для виведення чистого результату операцій підприємства за звітний період.
На основі цих джерел інформації здійснюється розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб’єкта, здійснюється вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дає змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.
Фінансовий стан і фінансові результати визначають положення будь – якого підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, його спроможність до розширення і росту, до залучення інвестиційних ресурсів і раціонального їх використання.
Проаналізувавши наявний фінансовий стан ТОВ «Агрофіми «Черноморець», можна загалом узагальнити:
за досліджуваний період 2009-2011 роки фінансова стійкість підприємства по абсолютним показникам знаходиться у кризовому стані, але відносні показники знаходяться у нормі;
– коефіцієнт абсолютної ліквідності низький, що свідчить про недостатність грошових коштів для діяльності підприємства;
– переважання короткострокових зобов’язань над довгостроковими робить діяльність підприємства такою, що мусить постійно працювати на забезпечення оплати по негайних рахунках чи зобов’язаннях;
– коефіцієнт фінансування дуже низький, що свідчить про недостатність власного капіталу.
Тому зараз для підприємства важливим є реалізація тієї стратегічної програми, яка б забезпечити поступовий перехід підприємства у позицію, коли рівень фінансової стійкості буде таким, що відповідатиме абсолютно стійкому фінансовому стану підприємства.
Таким чином, можна сказати, що аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і ефективне управління ними є однією з найважливіших галузей аналітичної роботи підприємства, що є його “візитною карткою” в співпраці з іншими господарюючими суб’єктами, як вітчизняними, так і зарубіжними.
Розгляд даної теми є дуже важливим і потребує більшої уваги, так як з кожним роком ускладнюється процес виробництва, розширюється сфера діяльності підприємств, ускладнюється механізм і методика управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення