Курсова робота «Аналіз продуктивності праці на прикладі Кондитерської Корпорації „Рошен” протягом 2009-2010 рр», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.03.2013 16:31 · від Лиза · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу продуктивності праці на підприємстві 1.1. Продуктивнiсть працi: сутнiсть i значення 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Розділ 2. Аналіз продуктивності праці на підприємстві 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Аналіз динаміки та структури 2.3. Факторний аналіз 2.4. Регресійно-кореляційний аналіз 2.5. Рейтингова оцінка підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, у даній курсовій роботі ми провели детальний аналіз продуктивності праці Кондитерської фабрики „Рошен”.
Проаналізувавши динаміку продуктивності праці Кондитерської Корпорації „Рошен” протягом 2009-2010 рр., ми бачимо, що в 2010 році продуктивність праці зросла на 0,38 тис.грн/год., що є безумовно позитивним фактором розвитку підприємства. При цьому відбулося зростання кількості виробів на 5000 шт., та зменшення собівартості 1 виробу на 3,35 грн. Також, зменшилась на 1 год. тривалість зміни роботи та зменшення чисельності робітників.
Визначивши вплив факторів на загальний приріст продуктивності праці методом ланцюгових підстановок, можна зробити висновок, що у 2010 році продуктивність праці на підприємстві збільшилася на 0,38 тис. грн./год порівняно з 2009 роком, при чому, факторами зростання продуктивності праці на підприємстві на 0,07; 0,24; 0,23, тис.грн/год є відповідно зростання кількості виробів, зменшення кількості працівників та зменшення тривалості зміни роботи. Однак зменшення собівартості 1 виробу та збільшення днів роботи на 5 днів відповідно спричинило зменшення продуктивності праці на підприємстві на 0,04 та 0,12 тис. грн./год, що і має бути резервом підвищення продуктивності праці на 0,16 тис. грн./год.
Резерви зростання продуктивності праці - це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поюі що не використані. Резерви використовуються і знову виникають під впливом науково-технічного прогресу. Кількісно резерви можна визначити як різницю між максимально можливим і реально досягнутим рівнем продуктивності праці в конкретний момент часу. Таким чином, використання резервів зростання продуктивності праці - це процес перетворення можливого у дійсне.
Оскільки резерв — це фактично відрізок фактора, можливий для використання в конкретний момент часу, резерви зростання продуктивності праці класифікують так само, як і фактори. Основне значення для економіста і менеджера має класифікація внутрішньовиробничих резервів і факторів за змістом, оскільки вона безпосередньо допомагає виявити можливості підвищення продуктивності праці на конкретному підприємстві.
Для найповнішого використання резервів зростання продуктивності праці на підприємствах розробляються програми управління продуктивністю, у яких зазначаються види резервів, конкретні терміни і заходи щодо їх реалізації, плануються витрати на ці заходи й очікуваний економічний ефект від їх упровадження, призначаються відповідальні виконавці.
Оскільки праця є процесом взаємодії робочої сили із засобами виробництва, фактори зростання продуктивності праці за змістом можна поділити на три групи:
1) соціально-економічні, що визначають якість використовуваної робочої сили;
2)матеріально-технічні, що характеризують якість засобів виробництва;
3)організаційно-економічні, що відбивають якість поєднання робочої сили із засобами виробництва.
Отже, управління продуктивністю праці на підприємстві — це фактично частина загального процесу управління підприємством, що охоплює планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота грунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність, з іншого боку.
Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності грунтується на порівнянні інформації, одержаної під час вимірювання й оцінки досягнутого рівня продуктивності по підприємству в цілому і за окремими видами праці зокрема з наявною інформацією про максимально можливий рівень продуктивності праці на аналогічних роботах. Отже, управління продуктивністю праці - це складне комплексне завдання, однаково важливе для організацій будь-якої сфери діяльності і будь-якого масштабу, якщо вони планують досягти успіху в ринковій конкуренції. Реалізація цього завдання залежить від грамотної та скоординованої роботи економістів і менеджерів на всіх етапах програми.

Коментар модератора

22 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення