Курсова робота «Організація торгівлі будівельними матеріалами (на прикладі “Алмакс-Трейд”)», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 25.03.2013 14:39 · від Александр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Стан та перспективи виробництва і торгівлі будівельними матеріалами в Україні 2. Господарсько економічна характеристика діяльності магазину “Алмакс-Трейд” 3. Стан матеріально-технічної бази магазину 4. Організація і технологія продажу будівельних матеріалів у магазині її ефективність. 5. Шляхи удосконалення організації торгівлі будівельними матеріалами в магазині “АЛМАКС-ТРЕЙД”

Висновок

Отже, ми вияснили що, капітальне будівництво с однією з важливих галузей національної економіки, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи матеріального виробництва. Розвиток капітального будівництва необхідно розглядати як одну із передумов виходу економіки України з кризового стану й виведення її на світовий ринок.
Сьогодні в Україні практично виробляються всі види будівельних матеріалів. Однак асортимент і якість багатьох з них дещо гірші в порівнянні з продукцією розвинутих країн. Мало виробляється будівельних матеріалів максимально придатних до застосування в зручній дрібній розфасовці, з повним набором комплектуючих. Тому важливою проблемою є перепрофілювання виробництва конструкцій і матеріалів до ринкового попиту, вирішення проблеми енерго- і ресурсозбереження, заміни привізних матеріалів на місцеві, підвищення якості продукції і збільшення експортних обсягів будівельних матеріалів і конструкцій.
Обєктом дослідження ми обрали товариство з обмеженою відповідальністю “АЛМАКС-ТРЕЙД” (надалі - Товариство) засноване 22 вересня 1997 року. Предметом діяльності Товариства є торгівля оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами.
Як видно з розрахунків, прибуток і в роздрібній мережі і на складі постійно зростав, це говорить проте що, продукція була вигідно реалізована. В 2009 році прибутковість зросла в роздрібі на 9979,8 тис.грн. а на складі в 20926,1 тис. грн. В 2010 році прибутковість також перевищувала заплановану 17820,57 тис.грн. та на 11688,37 тис.грн.
Склади у ТОВ “АЛМАКС-ТРЕЙД” являють собою найважливіші підрозділи оптових баз і призначені для нагромадження і збереження товарних запасів, комплектування торговельного асортименту товарів і складають основний комплекс споруджень підприємств оптової торгівлі, а також значну частину матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі.
Розглянувши діяльність магазину, можемо надати такі пропозиції:
 Розширення торгової мережі, поява нових типів торгових підприємств забезпечили приплив у торгівлю працівників, що не мають спеціальної підготовки і не володіють необхідним набором знань. Одночасно професійний рівень і сформовані стереотипи діяльності кадрових працівників визначених категорій найчастіше вступають у протиріччя з вимогами внутрішнього середовища підприємства.
 Необхідне удосконалення маркетингової служби (чи хоча б їхніх основних елементів). Оскільки маркетинг є чисто ринковою концепцією керування комерційною діяльністю підприємства, то він дозволяє найбільше гармонійно сполучити ринкові інтереси підприємства і споживача.
Технологічне планування в магазині “АЛМАКС-ТРЕЙД” при впровадженні єдиних вузлів розрахунків ми пропонуємо здійснювати в такий спосіб, щоб забезпечити:
 вибір найбільш доцільних видів обладнання для застосування обраного варіанта схеми розстановки торгово-технологічного обладнання в торговому залі;
 підвищення ефективності використання торгової площі та оптимізацію значень коефіцієнтів заставленої та демонстраційної площі;
 раціональне розміщення товарних груп у торговому залі;
 можливість ефективного контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей в торговому залі.
Важливою умовою підвищення рівня торговельного обслуговування є скорочення часу розрахунків з покупцями за відібрані товари, що може бути досягнуто за рахунок раціоналізації технології проведення розрахунків з покупцями.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали