Дипломна робота «Основні напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.03.2013 22:57 · від Татьяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 6 Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. 1.1. Характеристика та класифікація основних засобів підприємства. 1.2. Економічна сутність показників стану та ефективності використання основних засобів. 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності Зат «васильківхлібопродукт». 2.1. Загальна характеристика ЗАТ «Васильківхлібопродукт». 2.2. Аналіз основних показників діяльності підприємства. Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності вико-ристання основних засобів зат «васильківхлібопродукт» 3.1. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. 3.2. удосконалення амортизаційної політики підприємства 3.3. Обгрунтування напряму підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Розділ 4. Охорона праці. 4.1. Загальний стан охорони праці на ЗАТ «Васильківхлібопродукт 4.2. Умови праці на робочому місці 4.3. Електробезпека 4.4. Пожежна безпека 4.5. Рекомендації щодо покращення умов праці на робочому місці Висновки. Використана література. Додатки

Висновок

У результаті проведеного дослідження ми можемо зробити висновки щодо ефективності використання ОЗ підприємства та обґрунтувати необхідність застосування запропонованих напрямів її підвищення.
Показники рентабельноті підприємства свідчать, що в 2009 році підприємство є більш рентабельним, ніж в 2010 році, коли його діяльність є нерентабельною. Збитковість активів 2010 року склала 32 копійки на 1грн активів, рентабельність власного капіталу свідчить, що на 1 гривню власного капіталу 1,87 гривні збитку, рентабельність продаж свідчить, що на 1 грн чистого доходу відводиться 3 копійки збитку в 2010 році, коефіцієнт рентабельності продукції свідчить, що на 1 гривню повних витрат припадає 66 копійок прибутку від реалізації, а в 2010 році 65 копійок збитку.
Отже, коефіцієнти рентабельності підприємства 2010 року свідчать про низьку ефективність його діяльності, що підтверджує отриманий збиток в сумі 15655 тис. грн. При цьому валовий збиток від реалізації склав 3978 тис. грн., а витрати на 1 грн реалізованої продукції становили 1,07 грн. Збитковість основних засобів склала 94,47 %.
Тому перед нами стояла задача запропонувати напрями, що дозволили б покращити ефективність використання основних засобів ЗАТ «Васильківхлібопродукт».
Нами розглянуті такі напрями, як вдосконалення амортизаційної політики підприємства та впровадження фасувально-пакувальної установки, з метою виходу підприємства до роздрібної мережі.
На сучасному етапі розвитку економіки України правильно організована амортизаційна політика підприємства має важливе значення для ефективності використання основних засобів підприємства та елементом маніпулювання витратами. Саме тому, ми запропонували напрям, що дозволить удосконалити амортизаційну політику підприємства. Таким напрямом є розподіл ОЗ підприємства на однорідні групи, використовуючи багатовимірний аналіз. Для проведення даного заходу ми використали функціональні можливості програми SYSTAT 10.2.
Другим напрямом підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, шляхом налагодження дрібного фасування борошна вищого сорту та реалізації 1000 тонн через роздрібну мережу.
За рахунок проведення даного заходу не лише поліпшаться показники стану та структури основних засобів, а й підвищться ефективність їх використання. Про це свідчить те, що у результаті проведення заходу коефіцієнт придатності ОЗ збільшився на 0,003, відповідно коефіцієнт зносу зменшився на таку ж величину. Зменшилась фондоозброєність на 0,032 тис. грн., що пов’язано з зростанням чисельності працівників, у результаті проведення запропонованого заходу. Фондозабезпеченість зросла на 0,037 тис. грн., що становить майже 1 %. Про підвищення ефективності використання основних засобів свідчить збільшення фондовіддачі, зменшення фондомісткості, також зменшення збитковості ОЗ. У результаті проведення заходу, фондовіддача зросте на 0,38 % та складе 3,48 грн чистого доходу на 1 гривню основних засобів, фондомісткість зменшиться на 0,435 %, збитковість ОЗ зменшиться на 2,63 %.
Також застосування даного заходу позитивно вплине на основні техніко-економічні показники ЗАТ «Васильківхлібопродукт».
Чистий дохід підприємства зросте на 817,2 тис. грн, що складає 1,43 %, при цьому повні витрати зростуть на 487,34 тис. грн, тобто на 0,8 %. Збиток від реалізації зменшиться на 8,29 %, тобто на 329,86 тис. грн. Збитковість продукції зменшиться на 1,38 %, що становить 21,17 % від її рівня базового року. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції зменшаться на 0,01 грн. Чистий збиток зменшиться на 260,59 тис грн., тобто на 1,66 %. Продуктивність праці зросте на 1,17 тис. грн. на 1 працівника. Такі зміни техніко-економічних показників досліджуваного підприємства свідчать про підвищення ефективності діяльності підприємства та ефективності використання його основних засобів. Саме тому даний захід є доцільним і економічно вигідним для підприємства.

Коментар модератора

100 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення