Курсова робота «Система податкових пільг в Україні», 2011 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 24.03.2013 21:51 · від gigalo92 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи та суть пільг в податковій системі україни 1.1. Сутність податкових пільг та основи їх класифікації 1.2. Податкові пільги в розрізі основних податків в Україні Розділ 2. Аналіз податкових пільг в україні та їх вплив на господарюючі суб’єкти 2.1. Загальна оцінка системи податкових пільг та їх кількісна характеристика 2.3. Оцінка податкових пільг в Україні в розрізі видів економічної діяльності Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи податкових пільг в україні 3.1. Зарубіжний досвід пільгового оподаткування 3.2. Пріортети податкової політики України в системі пільгового оподаткування висновок додатки

Висновок

На сучасному етапі розвитку державного регулювання економіки країни, важливими питаннями є створення умов для покращання стану справ у реальному секторі економіки, активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства. Реалізація поставлених цілей, на наш погляд, можлива через застосування інструментів податкового регулювання, зокрема, податкових пільг.
Податковим кодексом України було вперше введено в законодавче поле поняття податкової пільги як передбаченого податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплати ним податку та збору в меншому розмірі з урахуванням особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або його характер, суспільне значення здійснюваних ними витрат.
З економічної точки зору надання пільг є формою державного регулювання економічного і соціального розвитку. Будучи елементом здійснюваної державою фіскальної політики, податкові пільги можуть впливати на розвиток виробництва, вдосконалення його галузей і територіальної структури, створення потрібних інфраструктурних об'єктів і т.д. З їх допомогою вирішуються важливі соціальні завдання: регулюються доходи різних соціальних груп населення, звільняються від обкладення особи, що знаходяться за межею бідності, враховуються вимоги демографічної політики. У зовнішньоекономічній сфері податкові пільги найбільш широко застосовуються для заохочення іноземних інвестицій.
Слід зазначити, що найбільший перелік податковий пільг визначений щодо податку на додану вартість. Важливо те, що з прийняттям ПКУ законодавець значно розширив перелік пільг соціального спрямування, що має позитивний вплив на платників даного податку. Проте існує думка, що розширення переліку операцій, що звільнені від оподаткування, є недоречним при сучасному стані державного бюджету в Україні. Державний бюджет втрачає значну частину грошових коштів в результаті застосування пільг по ПДВ. Прихильники даної думки вважають, що у вітчизняному законодавстві нагромадилась безліч пільг, що не зовсім відповідають економічній ситуації в країні. Операції, звільнені від оподаткування створюють збиткову рентабельність та спотворюють умови конкуренції, тому їх стараються замінити диференціацією ставок податку.
Варто наголосити на тому, що у Податковому кодексі України особлива увага приділена стимулюванню інноваційної та інвестиційної діяльності, що є досить важливим кроком в умовах міжнародної економічної інтеграції. Зокрема, передбачене пільгове оподаткування податками на додану вартість та на прибуток в рамках реалізації інвестиційних проектів.
У цілому чинне законодавство передбачає більше 300 різновидів пільг зі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Наявність такої кількості пільг призводить до податкового тиску на всі інші суб'єкти господарювання, які їх позбавлені, природно спричиняючи негатив.
В економічному житті держави нерідко трапляються випадки, коли для підтримки окремих виробництв доцільніше знизити розмір сплачуваних податків, ніж покривати збитки і здійснювати виплати із бюджету на соціальні цілі. Можна стверджувати, що виплати допомоги з безробіття, а також дотацій збитковим підприємствам можуть бути значно більшими, ніж втрати бюджету у зв’язку з наданням податкових пільг. До позитивних сторін пільгового оподаткування слід віднести ще й те, що господарські структури, одержавши пільги, можуть зміцнювати своє фінансове становище, оновлювати виробництво, підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції.
Негативною стороною пільгового оподаткування є порушення принципу нейтральності оподаткування і, що найважливіше, його справедливості. Надання значних пільг окремим групам платників зумовлює неможливість зниження податкового навантаження в цілому. Крім того, надання пільг сприяє зростанню тіньового сектору економіки, бо породжує бажання платників податків, які не мають пільг, уникнути оподаткування. У цілому ж надання пільг є порушення ринкового механізму розподілу ресурсів і, як свідчить аналіз, пільги суттєво зменшують надходження до бюджету.
Тому, особливої уваги зараз заслуговує питання ефективності застосування податкових пільг. Слід наголосити, що головною проблемою при одержанні достовірної оцінки ефективності надання податкових пільг є наявність значного часового лага між періодом застосування пільг та отриманням реальної віддачі для економіки від їх застосування. Крім того, не завжди можливо оцінити результати запровадження пільг у грошовому вимірі. Це стосується таких аспектів, як послаблення соціальної напруги у промислових регіонах за рахунок відновлення виробництва чи створення нових робочих місць, зростання престижу держави на міжнародній арені за рахунок запровадження нових технологій та багато інших.
Однак це не може служити підставою для відсутності належного контролю з боку зацікавлених органів державної влади за цільовим використанням наданих пільг та узгодженням їх надання з пріоритетами економічного розвитку держави. Останнім часом намітилася тенденція до зростання питомої ваги податкових пільг у надходженнях до бюджету, що призводить до зменшення обсягів державних фінансів та недофінансування соціальних програм уряду.
В разі дотримання принципу справедливості сплати податків, надання податкових пільг суб’єктам підприємницької діяльності слід розглядати як збільшення їх фінансових ресурсів для інвестування у розвиток відповідного виду діяльності. Таким чином, при застосуванні пільгового оподаткування суб’єкти підприємництва при реалізації інвестиційних проектів одержують відстрочки у сплаті податків або їх сплачують за зниженими ставками. В результаті цього виникає податковий інвестиційний ресурс – капітал із від’ємною вартістю. При його додаванні до сукупних ресурсів, на які витрачаються фінансові кошти в межах інвестиційного проекту, зменшується потреба в інвестиційних коштах. Як наслідок показники ефективності інвестиційного проекту значно покращуються і він зацікавлює потенційного інвестора.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали