Курсова робота «Формування цінової маркетингової політики підприємства (на матеріалах роздрібної торговельної мережі „НИВА”)», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 23.03.2013 23:48 · від тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Цінова політика, як елемент комплексу маркетингу 1.1. Сутність та завдання маркетингової цінової політики 1.2. Економічна характеристика цінової політики Розділ 2 Фактори, які впливають на процес ціноутворення та етапи формування цінової політики підприємства Розділ 3 Аналіз ділової активності фінансово-господарської діяльності ПП „Віщук В.В.” 3.1. Характеристика роздрібної торговельної мережі “НИВА” 3.2. Аналіз цінової політики роздрібної торговельної мережі “НИВА” Розділ 4 Аналіз ринкової діяльності підприємства та оптимізація ціни на основі її вивчення Розділ 5. Мінімізація цінового ризику в умовах ринкової кон’юнктури. Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Проблема ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових стосунків. Після проведення в Україні ринкових реформ підприємства в основному застосовують вільні (ринкове) ціни, величина яких визначається попитом і пропозицією. Вони можуть мінятися на одну і ту ж продукцію залежно від об'єму продажів або умов оплати. Як правило, чим більше об'єм продажів доводиться на одного споживача, тим нижче відпускна ціна одиниці продукції.
Актуальність даної теми пояснюється тим, що на даний момент в Україні широко розвинена підприємницька діяльність, а з цим пов’язана сильна конкуренція майже у всіх галузях. Тому кожне підприємство для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку повинно вжити заходів для покращення цінової політики. Однією з найважливіших є цінова політика підприємства, адже споживач при ознайомленні з товаром в першу чергу звертає увагу на цінову пропозицію. Вдала цінова політика на підприємстві допоможе завоювати лідируючі позиції на ринку та отримати хороший прибуток.
Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.
Незалежно від форм реалізації розрізняють пряму і опосередковану маркетингову цінову політику:
Пряма маркетингова цінова політика – має на увазі безпосередній розрахунок цін і їх регулювання залежно від змін ринкової кон’юктури.
Опосередкована – це політика щодо знижок цін, змін умов оплати, поставок, торговельного кредитування [5, ст. 411].
В даній курсовій роботі досліджувалася маркетингова цінова політика роздрібної торговельної мережі „НИВА”. Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля.
Аналізуючи діяльність магазину за 2008-2010 роки, можна зауважити: підприємство знаходилось на стадії життєвого циклу – зростання. Причому, темпи росту доходу випереджають темпи росту витрат, що свідчить про прибутковість підприємства. Щорічно підприємство збільшувало прибуток за рахунок збільшення обсягів продажу продуктів і зменшення амортизації та інших операційних витрат.
Ефективність функціонування підприємства залежить від ціни на дану продукцію. А тому правильно встановивши ціни, підприємство визначає результати своєї діяльності.
Підприємство застосовує політику постійних та помірних цін, що забезпечує стабільне і прибуткове становище фірми на ринку.
Роздрібна торговельна мережа „НИВА” застосовує метод ціноутворення “за рівнем поточних цін”, який полягає в тому, що ціну розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів.
Що стосується цінової політики, то підприємство має досягти такої цілі, як перемога в конкурентній боротьбі. Середовище, в якому функціонує підприємство характеризується високим ступенем конкуренції, подібністю продукції. І для того, щоб перемогти у конкурентній боротьбі необхідно досконало знати ринок, конкурентів, їх ціни, асортимент, якість тощо.
Цінова політика займає досить важливе місце в процесі діяльності будь-якого підприємства. Від неї великою мірою залежить результативність діяльності фірми. Взагалі процес ціноутворення – це досить складне явище, обумовлене передусім попитом на пропонованому ринкові продукцію [28, ст. 144].

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення